[ X ]
[ X ]
[ X ]
CTS marchează 11 ani de la fondare. Iată cu ce rezultate se mîndrește instituția!
9 Septembrie

Centrul de Telecomunicații Speciale marchează astăzi 11 ani de la fondare. Și dacă în această perioadă au fost înregistrate mai multe rezultate notorii, pe viitor conducerea CTS are planuri și mai mari.

Solicitat de Curentul.md, directorul CTS, Sergiu Popovici a spus că, actualmente, CTS este o întreprindere care utilizează în activitatea sa cele mai avansate și inovatoare tehnologii informaționale.

În  ultimii  ani  s-au  implementat numeroase  servicii  și produse informaționale noi cu care  ne putem mândri. Astfel, CTS a participat la elaborarea și implementarea proiectelor precum: semnătura digitală, serviciul de poștă electronică guvernamentală,   monitorizarea video a traficului rutier, proiectul PIGD, legitimațiile de tip nou, modernizarea telecomunicațională a sediului nou al Parlamentului, platforma tehnologică comună MCloud (cu rolul de operatortehnico-tehnologic) și  altele”, spune directorul CST.

Sergiu Popovici afirmă că ritmul rapid în care se dezvoltă TI, îi obligă să fie în pas cu toate inovațiile din domeniu, pentru a asigura  o funcționalitate eficientă a sistemului telecomunicațional al autorităților publice precum și a altor instituții cu care colaborează.

„Intenționăm și în continuare să contribuim cu toate resursele care le deținem la dezvoltarea tehnologică a statului și a Guvernării electronice, planificăm să asigurăm șimai departe  implementarea serviciilor TI moderne, edificarea și protecția infrastructurii publice. Altfel spus pe viitor preconizăm o activitate și mai intensă în vederea dezvoltării continue a sistemului  informațional de telecomunicații al autorităților administrației publice”, a specificat el.

Sergiu Popovici mai spune că, rezultatele nu ar fi posibile fără  munca de zi cu zi a echipei CTS, care asigură dezvoltarea și securitatea sistemului de telecomunicații al statului, precum și contribuie la edificarea guvernării electronice în Republica Moldova.

Dispunem de un personal cu o calificare înaltă, care a creat o imagine favorabilă a centrului atât la nivel național cât ți la nivel internațional. Specialiștii noștri sunt profesioniști de înaltă calificare (analiști, programatori, administratorii de sistem), care execută proiecte de înaltă complexitate. Adresez sincere mulțumiri întregului Colectiv CTS pentru eforturile depuse și vă doresc sănătate, noi performanțe și aspirații profesionale”, a precizat directorul CTS.

Curentul precizează: Întreprinderea de Stat „Centrul de Telecomunicații Speciale” a fost creată în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 735 din 11 iunie 2002 „Cu privire la sistemele speciale de telecomunicații ale Republicii Moldova” în scopul soluționării cerințelor de securitate informațională, asigurării funcționării și dezvoltării sistemelor informaționale și de telecomunicații statale protejate.  CTS este  administratorul tehnico-tehnologic  al sistemelor informaționale și de   telecomunicații ale Guvernului Republicii Moldova.

Elena Mocreac 

Inapoi la arhiva noutaților