[ X ]
[ X ]
[ X ]
CTS începe anul în forţă. Nu o să-ţi vină să crezi ce a reuşit!
16 Ianuarie
foto: cts.md

Centrul pentru Securitatea Cibernetică CERT-GOV-MD, din cadrul Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”, a fost acreditat ca membru Trusted Introducer. CERT-GOV-MD este primul şi unicul CERT din Moldova acreditat Trusted Introducer, făcînd astfel parte din comunitatea echipelor europene membre CSIRT în scopul cooperării împotriva atacurilor cibernetice.

După cum relatează CURENTUL, Trusted Introducer administrează o bază de date europeană a CERT (Computer Emergency Response Team). Această reţea are rolul de a înregistra şi disemina informaţii privind incidentele de securitate între toate CERT-urile acreditate. Serviciul TI a fost creat de către comunitatea europeană a echipelor CERT în anul 2000 pentru a răspunde necesităţilor comune și pentru a crea o reţea pentru suport în vederea depistării şi soluţionării incidentelor de securitate.

În urma acreditării, CERT-GOV-MD are posibilitatea de a participa la şedinţele închise cu echipele naţionale din Europa şi din alte ţări ale lumii. Acreditarea reprezintă, de asemenea, recunoașterea la nivel internațional a competențelor şi activităţii Centrului pentru Securitatea Cibernetică CERT-GOV-MD. De asemenea, se oferă acces la o bază de date globală, cu acces restricţionat membrilor acreditaţi, ce conţine diverse resurse pentru activitatea CERT. Mai mult decît atît, acreditarea va permite colaborarea directă cu alte echipe CERT din întreaga lume, iar în cazul unui incident, se vor pune la dispoziție surse de informații de încredere și măsuri tehnologice care să reducă riscul incidentului asupra sistemelor și utilizatorilor.

Prin calitatea de membru, CERT-GOV-MD construieşte o platformă pentru cooperare bilaterală şi multilaterală, în conformitate cu priorităţile sale strategice privind abordarea activă a ameninţărilor şi incidentelor actuale, enumerate în Planul de acţiuni a Strategiei de dezvoltare Moldova digitală 2020.

Sergiu Popovici, Directorul general al CTS, a declarat că acreditarea Trusted Introducer este un punct excelent de pornire în cooperarea la nivel internaţional cu echipele CERT, pentru schimbul operativ de informaţii. „Această acreditare oferă recunoaşterea la nivel mondial a CERT-GOV-MD, oferă acces la informaţii cu privire la noile ameninţări localizate în Republica Moldova, cît şi facilitează colaborarea şi suportul pentru remedierea incidentelor majore”, a menţionat Directorul general al CTS.

Natalia Spînu, șefa Centrului pentru securitate cibernetică CERT-GOV-MD, a declarat că Centrul este un punct focal naţional de contact privind incidentele de securitate. „Astfel, prin intermediul Trusted Introducer vom recepţiona alerte pentru reţeaua guvernamentală şi nu numai. Avem toate premisele pentru a crea un sistem naţional pentru schimbul de informaţii cu privire la ameninţări, incidente şi suport, pentru a menţine un nivel ridicat al securităţii cibernetice. În rezultat, atingem un nivel de dezvoltare matur al Centrului pentru Securitatea cibernetică CERT-GOV-MD, în conformitate cu bunele practici din domeniu prin care în fiecare stat trebuie să existe o asemenea echipă şi ne conformăm cu recomandările Comisiei Europene şi ENISA în acest domeniu”, a menţionat Natalia Spînu.

Elena Mocreac

Inapoi la arhiva noutaților