[ X ]
[ X ]
[ X ]
CTS a participat la cel de-al II-lea grup de lucru OSCE “Măsuri de consolidare a încrederii” în domeniul securității cibernetice
11 Noiembrie

Experții în securitatea cibernetică, reprezentanții sectorului privat și public din circa 57 de state membre OSCE, Europa, Asia Centrală și America de Nord, s-au întâlnit vineri, 7 Noiembrie, la Viena pentru a discuta despre implementarea setului de măsuri de consolidare a încrederii (CBM), adoptat de membrii OSCE în decembrie anul trecut, transmite CURENTUL.

Din partea Republicii Moldova au fost prezenți la eveniment specialiștii din cadrul Î.S. “Centrul de Telecomunicații Speciale”, CERT-GOV-MD, CTS fiind numit punctul focal de contact de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene RM. 

Conferința a fost organizată cu scopul de a oferi statelor membre OSCE oportunitatea de dialog și negociere pe problematica securității cibernetice în spațiul euro-atlantic și euro-asiatic, precum și o platformă pentru parteneriatele multilaterale implicate în acțiuni de implementare a măsurilor de consolidare a încrederii CBM. Măsurile CBM inițiate de OSCE sunt orientate spre reducerea riscurilor și au fost concepute pentru a spori transparența și reducea percepțiilor eronate și escaladării între state. Aceste măsuri includ dispoziții generale privind comunicarea, schimbul de informații la nivel guvernamental și la nivel de experți, precum și utilizarea OSCE în calitate de platformă pentru schimbul de bune practici, cu scopul de eficientizare a cooperării și stabilității interstatale.

Agenda conferinței a întrunit Speakeri de onoare precum: Ambasadorul Benno Laggner, șef al Diviziei pentru Politica de Securitate, Departamentul Federal al Afacerilor Externe, Elveția, Dl Alexey lyzhenkov, Directorul Departamentul Amenințări Transnaționale, secretariatul OSCE, Ambasadorul Daniel Baer, reprezentantul SUA la OSCE, Karsten Geier, Ministerul Afacerilor Externe, Germania, Walter Boltz, Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) Austria,   Andy, Kathryn. C. Maro, Societatea Internet, Giedrius Apuokas, Ambasadorul Lituaniei, Olivia Preston, oficiul pentru Securitatea Informatică și Asigurarea de Informații, Marea Britanie.

În cadrul discuțiilor, participanții au revizuit eforturile de securitate cibernetică la nivel sub-regional și în alte contexte regionale. Părțile interesate non-guvernamentale, cum ar fi furnizorii de infrastructură critică, au avut posibilitatea de a-și exprima necesitățile și așteptările în ceea ce privește procesul OSCE CBM.

“Un spațiu digital securizat este o condiție vitală pentru a beneficia de accesul global și deschis la rețeaua internet. Preocupările securității cibernetice și alte aspecte ale securității legate de utilizarea TIC sunt în creștere și necesită o abordare corespunzătoare. Cooperarea internațională și regională, în special, implementarea setului de măsuri de consolidare a încrederii (CBM) este esențială în acest sens. Intruziunile cibernetice și atacurile au crescut dramatic în ultimul deceniu, expunereainformațiilor personale și comerciale sensibile, perturbarea operațiunilor critice, precum și gravele urmări economice, ne sugerează că combaterea amenințărilor cibernetice este oresponsabilitate comună. Astfel, mediul public, privat și organizațiile non-profit au un rolimportant în crearea culturii securității cibernetice și necesită o implicare mai activă a acestora”, a menționat în prezentarea sa, Natalia Spînu, Şef Centrul pentru Securitate Cibernetică din cadrul Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”.

Spînu a enumerat următoarele măsuri din setul CBM care au fost implementate inițial în Republica Moldova pentru a diminua riscurile de conflict generate de utilizarea rău intenționată a tehnologiilor informaționale și comunicare. Printre care: implementarea standardelor și a ghidurilor de securitate, colectarea informațiilor cu privire la amenințările, vulnerabilitățile, riscurile din mediul cibernetic, analiza și prognoza situației în domeniul securității cibernetice, creșterea gradului de cooperare între sectorul public și cel privat, interoperabilitatea cu alte entități similare și la nivel internațional, asigurarea confidențialității, integrității, disponibilității informațiilor precum și creșterea nivelului de cultură în securitatea informațională.

OSCE, de-a lungul deceniilor, a acumulat o experiență enormă în dezvoltarea și adaptarea măsurilor CBM în toate domeniile activității sale. Discuțiile privind CBM în domeniul securității informatice, în cadrul Grupului de lucru informal prezidat de către Statele Unite și susținut de Secretariatul OSCE, au fost în curs de desfășurare începând cu aprilie 2012.

Adrian Platon

2

Inapoi la arhiva noutaților