[ X ]
[ X ]
[ X ]
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării și-a lansat propria pagină web
25 Aprilie

Î.S. “Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” pe lîngă Ministerul Finanțelor al RM a lansat site-ul cu denumirea cssm.md. Site-ul conţine informaţii complete despre activităţile desfăşurate şi serviciile prestate de către Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, transmite Curentul.md

Totodată, accesînd pagina web, vizitatorii vor avea acces la cadrul legislativ ce reglementează activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase, funcţionarea caselor de amanet.

Camera prestează servicii de probarea şi marcarea tuturor articolelor din metale preţioase fabricate pe teritoriul Republicii Moldova şi/sau introduse în ţară pentru comercializare, expertizarea amprentelor semnelor de marcare, expertizarea metalelor preţioase şi diagnosticarea pietrelor preţioase, evaluarea lor, efectuarea analizelor metalelor preţioase, prepararea reactivilor de probare și alte activităţi prevăzute de legislaţie.

Comercializarea articolelor de giuvaiergerie cu pietre preţioase se efectuează la prezentarea certificatului de calitate a pietrelor preţioase, eliberat de Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, cu excepţia articolelor de giuvaiergerie însoţite  de etichete ale producătorului, pe care sînt confirmate denumirea şi caracteristicile pietrelor preţioase.

Marcarea de stat se efectuează în scopul apărării drepturilor posesorilor de articole din metale preţioase şi pietre preţioase, a drepturilor producătorilor acestor articole împotriva concurenţei neloiale, precum şi în scopul apărării intereselor statului.

Diana Cebotari, stagiară

Inapoi la arhiva noutaților