[ X ]
[ X ]
[ X ]
Agenţii economici manifestă un interes sporit faţă de serviciul „Declaraţie electronică”
17 Februarie
foto: unimedia.info

Agenţii economici şi cetăţenii Republicii Moldova optează tot mai mult pentru declaraţia electronică. Potrivit datelor oferite de FISC, se observă o evoluţie crescătoare a cifrelor aferente ”Declaraţiei electronice”, transmite CURENTUL.

Utilizînd  sistemul dat de raportare, agenţii economici  beneficiază de o serie de avantaje: excluderea necesităţii de deplasare la oficiul fiscal, economisirea resurselor alocate pentru raportare fiscală, flexibilitatea procesului de prezentare a declaraţiilor, datorită funcţionării serviciului 24/24ore, 7 zile pe săptămînă, în condiţii de maximă comoditate.

Tehnologia aplicată în procesul de activitate a acestei secţii permite conectarea simultană a mai multor operatori şi direcţionarea automată pe mai multe linii, astfel încît contribuabilului să i se răspundă cît mai curînd posibil, evitîndu-se timpul de aşteptare prea mare.

„Declaraţie electronică” este un serviciu dezvoltat şi prestat de Î.S. ”Fiscservinform”, disponibil contribuabililor pe portalul www.servicii.fisc.md şi prin intermediul căruia aceştia perfectează şi prezintă on-line rapoartele către organele fiscale.

Pentru a beneficia de avantajele „Declaraţiei electronice”, utilizatorii potenţiali vor încheia cu Î.S. „Fiscservinform” Acordul de conectare la serviciul „Declaraţie electronică”.

Pentru informaţii suplimentare privind modalitatea de conectare la serviciul „Declaraţie electronică” contactaţi Centrul de Asistenţă şi Contact al Î.S.”Fiscservinform”, la numărul de telefon (022) 822-222 sau vizitaţi portalul servicii.fisc.md, compartimentul ”Întrebări frecvente”.

Adrian Platon

Inapoi la arhiva noutaților