[ X ]
[ X ]
[ X ]
Aceasta este motivarea deciziei CCA privind interzicerea postului „Rossia 24”. A intrat în vigoare vinerea trecută
15 Iulie
foto: www.vybor.md

Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului din 4 iulie 2014, cu privire la interzicerea retransmiterii postului TV rusesc „Rossia 24” pe teritoriul Republicii Moldova, a fost publicată în Monitorul Oficial din 11 iulie 2014, intrînd în vigoare din data publicării, transmite Curentul.md

CCA și-a motivat decizia prin faptul că postul de televiziune „Rossia 24”, printre materialele difuzate în perioada de monitorizare, postul TV a acreditat ideea recunoaşterii legalităţii actului separatist, dar şi a implicării SUA în menţinerea conflictului din Ucraina. Principalele mesaje transmise publicului au fost că armata ucraineană, împreună cu ”Sectorul de dreapta”, atacă propriul popor; atacatorii omoară, agresează locuitorii paşnici, vînează activiştii, iar autorităţile nu doresc soluţionarea pe cale paşnică a diferendului. Segmentele de conotaţie pozitivă şi neutră pentru guvernarea ucraineană, SUA şi UE au fost utilizate pentru combatere prin comentarii, care le-au transformat conotaţia în negativă. Segmentele de conotaţie neutră pentru adepţii separatismului au conţinut învinuiri la adresa guvernării ucrainene.

În motivare se mai arată că, potrivit monitorizării, acţiunile preşedintelui Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, şi ale conducerii Federaţiei Ruse (Duma de Stat şi Guvernul) sînt prezentate permanent în conotaţie pozitivă la postul TV „Rossia 24”. Aceeaşi conotaţie este atribuită materialelor din şi despre Crimeea anexată de curînd. Descrierea vieţii luminoase şi a viitorului fericit al locuitorilor acestei regiuni vine să motiveze, o dată în plus, separatiştii ucraineni şi eventualii separatişti din tot spaţiul postsovietic, inclusiv Republica Moldova. În serviciile de programe ale postului „Rossia 24” s-au făcut şi referinţe directe la Republica Moldova.

„Comun pentru subiectele ce vizează situaţia din Ucraina, reflectate în perioada monitorizată, este partizanatul evident şi susţinerea informaţională a forţelor separatiste”, mai notează CCA în decizia sa.

Consiliul mai menționează că, marea majoritate a ştirilor şi reportajelor difuzate de ”Rossia 24” în perioada de referinţă au fost unilaterale, s-a mimat pluralismul de opinii, a fost prezentat preponderent punctul de vedere al Moscovei şi al adepţilor federalizării Ucrainei. Postul de televiziune TV „Rossia 24” nu s-a jenat să recurgă la dezinformare directă. Limbajul utilizat de prezentatorii postului e agresiv pînă la insulte directe, în unele cazuri în ştiri au fost inserate elemente discriminatorii şi defăimătoare, realitatea fiind prezentată prin prisma autorilor. Manipularea opiniei publice se obţine şi în lipsa unor evenimente concrete, selectînd imaginile şi materialele video astfel încît să prezinte anumiţi actori în lumină negativă, recurgînd la efecte audio-video pentru a amplifica mesajul negativ pe care doreau să-l transmită publicului.

Cu referire la datele monitorizării efectuate pentru postul ”Rossia 24” retransmis din Federaţia Rusă, membrii CCA au menţionat faptul că raportul, în sine, aduce o serie de probe cu privire la încălcările grave ale principiului democraţiei. Una dintre cele mai grave încălcări atestate vizează pluralismul de opinie. Datele statistice din raportul de monitorizare evidenţiază clar că într-o serie de subiecte este denigrată poziţia guvernării ucrainene şi este vădit promovată o singură poziţie, cea a adepţilor separatismului şi a politicii promovate de autorităţile ruse. Încălcarea gravă este nu doar lipsa pluralismului, grav este faptul că există doar o singură poziţie şi opinie care este dominantă în proporţie deosebit de mare.

„O altă încălcare gravă este promovarea violenţei şi instigarea la ură, ca argument fiind aduse expresiile folosite prin care se promovează această ură şi dezbinare interetnică şi, nu în ultimul rînd, privirea publicului de dreptul la informarea veridică, corectă şi echidistantă”, conchide CCA, în decizia sa.

O remarcă a Consiliului este că, emisiunile informativ-analitice preluate din Federaţia Rusă ocupă un spaţiu de emisie exagerat de mare în comparaţie cu emisiunile autohtone, creînd un dezechilibru informaţional grav, în care dominantă este doar vocea autorităţilor Federaţiei Ruse, astfel încălcîndu-se interesul superior al publicului de a avea acces la informaţie pluralistă şi echidistantă, şi de a-şi forma liber opinia.

Pentru modul în care „Rossia 24” reflectă evenimentele din Ucraina, precum și în vederea protejării spațiului informațional din Republica Moldova, CCA a adoptat decizia prin care  distribuitorii de servicii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova vor sista, obligatoriu, retransmisia postului de televiziune ”Rossia 24” pînă la data de 1 ianuarie 2015.

Decizia CCA ar putea fi atacată de reprezentanții postului rusesc.

Diana Cebotari

Inapoi la arhiva noutaților