[ X ]
[ X ]
[ X ]
Veronica Sirețeanu, ultima zi de lucru la Ministerul Finanțelor: Mă voi regăsi într-un rol mai puțin activ din punct de vedere profesional
28 Septembrie

Pentru Ministrul Finanțelor, Veronica Sirețeanu-Vragaleva, ieri a fost ultima zi de muncă, informează CURENTUL.

Potrivit ministrului, ea se va regăsi într-un alt rol mai puțin activ din punct de vedere profesional, dar foarte important din punct de vedere social.

Cu acest prilej, ea a dresat un mesaj de mulțumire colegilor.

„Aș vrea să vă asigur că am depus toată silința să fiu la înălțimea așteptărilor și să îmi exercit atribuțiile profesionale cu multă responsabilitate, implicare, respect față de colegi și parteneri, dar și să contribui, în virtutea pregătirii și experienței acumulate în cei peste 15 ani de activitate, nu doar la menținerea, dar și dezvoltarea unor procese și mecanisme menite să îmbunătățească sistemul finanțelor publice în modul în care acesta este simțit sau urmează a fi simțit de fiecare din noi.

Țin să îi mulțumesc dlui Prim-ministru pentru încrederea și onoarea acordată de a lucra împreună cu Dumnealui și cu întreaga echipă guvernamentală. Fără profesionalismul și înțelepciunea fiecăruia nu am fi reușit să realizăm nici o mică parte din toate cele ce s-au reușit pe dimensiunea de înțelegere și îmbunătățire a sistemului de finanțe publice.

De asemenea, țin să mulțumesc echipei Ministerului Finanțelor – cea mai profesionistă, dedicată, implicată, empatică, curajoasă și muncitoare echipă din toate cu care am avut onoarea să lucrez de-a lungul carierei mele în sectorul public. Mi-ați fost sprijin și călăuză în toată această perioadă, ați știut să prindeți din mers orice idee, inițiativă și să o aduceți la realizare în cel mai impecabil mod posibil. Și nu m-ați decepționat. Niciodată. Niciodată, într-atât încât asta să se sedimenteze în sufletul meu.

Un mulțumesc aparte partenerilor din sectorul business, a partenerilor de dezvoltare, a colegilor din autoritățile locale și a celor din societatea civilă, care, prin fiecare intervenție, fiecare sfat prietenesc sau critică constructivă au contribuit la îmbunătățirea proceselor, documentelor, interacțiunilor și s-au dovedit a fi indispensabili și extrem de valoroși în modul de funcționare normală a Ministerului”, spune Veronica Sirețeanu-Vragaleva.

De asemenea, ea spune că următorului ministru îi va reveni o sarcină complicată de gestionare a întregului portofoliu de finanțe publice, dar și de valorificare și continuare a proiectelor și inițiativelor începute, printre care:

„Restabilirea dialogului între Ministerul Finanțelor și instituțiile sale subordonate cu mediul de afaceri – segmentul activ al societății, ce generează, prin activitatea sa, resurse din care se acoperă necesitățile curente și de dezvoltare a societății. În special, un accent s-a pus pe dimensiunea fiscală și vamală – cele mai sensibile segmente pentru mediul de afaceri, în gestionarea Ministerului, fiind revizuite procese și mecanisme importante pentru a face activitatea de afaceri mai simplă și mai eficientă și, implicit, mai generatoare de plusvaloare valorificată de noi prin impozite și taxe, dar și consultate activ și aprobate acte documente fundamentale, cum ar fi Codul Vamal nou sau Conceptul de modernizare a Codului fiscal.

• Aprobarea unor documente strategice la nivel național pe domeniul finanțelor publice, cum ar fi Strategia de management al finanțelor publice 2023-2030, precum și Programul național de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2023-2026 aprobat întru realizarea acestuia, precum și multe alte documente importante ce stau la baza unor procese și mecanisme fundamentale și absolut indispensabile unui sistem financiar sănătos;

• Restabilirea disciplinei fiscale naționale, prin consultarea și aprobarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu 2024-2026, a politicii bugetar-fiscale 2024, precum și a rapoartelor de executare a bugetului pentru 2022 și pentru prima jumătate a anului 2023 în termenii stabiliți, precum și realizarea unui amplu exercițiu de examinare profundă a nivelului de executare bugetară (resurse pentru cheltuieli generale, precum și investițiile capitale – proiecte), cu propunerea de realocare a resurselor ce nu vor fi utilizate de ministerele de ramură, realizat la inițiativa Prim-ministrului, care a permis identificarea surselor pentru rectificarea bugetară pentru 2023 discutată la moment;

• Un accent aparte s-a pus pe reingineria și digitalizarea proceselor de care este responsabil Ministerul și instituțiile sale subordonate, inclusiv prin aprobarea conceptului unui Sistem informațional integrat al Ministerului Finanțelor, care ar facilita interacțiunea între minister și grupurile de interes (alte ministere, autorități locale, persoane fizice, mediul de afaceri, partenerii de dezvoltare etc). Am început cu Sistemului de raportare financiară a instituțiilor bugetare, care regândește în profunzime modul de raportare și colectare a informației de către Ministerul Finanțelor;

• Dezvoltarea pieței financiare naționale, prin accentul pus pe dezvoltarea pieței hârtii valorilor de stat, atât prin efortul depus pentru diminuarea substanțială a costului de finanțarea de pe piața internă, cât și la instituirea unor mecanisme noi, cum ar fi tranzacționarea pe piața secundară a HVS începând cu luna mai, lansarea unui nou instrument financiar de 10 ani (la solicitarea potențialilor investitori), precum și tot efortul depus pentru lansarea, până la finele anului, a aplicației ce va permite tranzacționarea cu HVS direct de către persoane fizice cu Ministerul Finațelor;

• Un accent aparte a fost pus pe fortificarea capacităților în cadrul Ministerului Finanțelor, prin atragerea unor resurse valoroase, reorganizarea instituțională, dar și dezvoltarea unor mecanisme interne de valorificare a capacităților angajaților și crearea unui spațiu de lucru care să motiveze, să inspire, să determine dăruire și angajament pe termen lung din partea fiecărui angajat.

• Educarea financiară și comunicarea au reprezentat și acestea niște piloni importanți în activitatea Ministerului, fiind organizare multiple activități pentru copii și adulți, menite să acorde mai multă claritate asupra sistemului de finanțe publice, dar și pentru jurnaliști (Cluburi de presă) și alte grupuri mai înguste de interes. De asemenea, oferirea accesului publicului dat la datele disponibile în ceea ce ține de finanțele publice rămâne a fi un subiect de top, la moment lucrându-se asupra perfecționării unui portal de date, ce va permite vizualizarea datelor în cel mai interactiv și accesibil mod posibil.

Sunt sigură că activitatea Ministerului se va asigura la cele mai înalte standarde și în continuare, fiecare din noi beneficiind de pe urma unui sistem al finanțelor publice eficient și echitabil”, spune ea

Inapoi la arhiva noutaților