[ X ]
[ X ]
[ X ]
Unele organe cu funcții de control de stat vor fi reorganizate. De la 70 instituții se vor reduce la 13 autorități publice
6 Noiembrie

Guvernul a revizuit cadrului normativ privind reglementarea controlului de stat și totalitatea organelor cu drept de control de stat și a instituit şi un nou sistem instituțional de control, în vederea atingerii unei eficiențe maxime a acestui instrument – controlul de stat, pentru a micșora presiunea asupra mediului de afaceri și asigura protecția consumatorului, transmite CURENTUL.

Astfel, 13 autorități publice au funcția de control de stat și împuterniciri de a efectua controale asupra activității de întreprinzător, pentru asigurarea calității produselor și serviciilor pe piață din țară, precum și pentru a micșora presiunea asupra mediului de afaceri, din cele 70 de instituții cu dreptul de control de până acum.

Obiectivul de reducere a poverii asupra agenților economici, în special prin scăderea numărului de controale, dar şi prin asigurarea proporționalității acestora, este stabilit și în Strategia reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător pentru anii 2013-2020, aprobată de Guvern.

Astfel, în termen de până la 5 zile lucrătoare de la publicarea acestor hotărâri, vor fi create comisii de reorganizare a acestor instituții, iar în termen de până la 2 luni și 7 zile va fi asigurată, prin intermediul comisiei de reorganizare, fuziunea, crearea și transmiterea patrimoniului acestora, de asemenea, crearea structurii noi interne, statele de personal pentru fiecare dintre acestea și prezentat Guvernului spre aprobare Regulamentul privind organizarea și funcționarea autorităților.

Dintre principalele reorganizări menționăm, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor îşi schimbă denumirea în „Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei”. A fost creată Agenției pentru Supraveghere Tehnică și Institutul pentru Protecția Mediului.

Printre celelalte organe cu funcții de control se regăsesc, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Agenţia Naţionale pentru Sănătate Publică, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional, Agenţia Naţională Transport Auto, Autoritatea Aeronautică Civilă, Agenţia Navală, Inspectoratul de Stat al Muncii, Serviciul Vamal, Serviciul Fiscal de Stat și Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal.

De asemenea, alte cinci autorități publice aplică parțial prezenta lege în măsura în care nu contravine prevederilor legilor privind activitatea de control şi supravegherea acestora. Printre acestea se regăsesc, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Consiliul Concurenţei, Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice.

Reorganizarea și optimizarea instituțiilor cu funcții de control nu implică cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat. Cheltuielile urmează să se efectueze din contul și în limita bugetelor deja aprobate pentru anul 2017.

Cristina Parfeni

Inapoi la arhiva noutaților