[ X ]
Un nou proiect care va dezvolta competențele pe piața muncii pentru Moldova. Ce va consolida acesta
12 Septembrie

Proiectului BM „Competențe pentru locuri de muncă” a fost prezentat de echipa de experți ai Băncii Mondiale (BM), condusă de Margo Hoftijzer, Economist Superior Sector Educație, lider al echipei proiectului, la întrevederea cu reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii, condus de vice-ministrul Vitalie Iurcu, transmite CURENTUL.

Margo Hoftijzer, Economist Superior BM a menționat că Proiectului va îmbunătăți corelarea dintre ofertă și cererea de competențe, prin Proiectul Reforma Educației în Moldova şi Finanțarea Suplimentară a acestuia, va dezvolta competențele în vederea îmbunătățirii competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii care sunt incluse în cel de-al Doilea Proiect de Ameliorare a Competitivității, și de asemenea va sprijini consolidarea capacității de colectare şi utilizare a datelor cu privire la piața muncii în cadrul activității de Consolidare a Capacităţilor de Colectare a Datelor privind Competenţele.

Totodată, proiectului va fi aplicat pentru consolidarea sistemelor de informaţii privind piaţa muncii pentru a facilita capacitatea de răspuns a sistemului de educaţie şi formare la cererea de pe piaţa muncii, pentru consolidarea calităţii şi relevanţei învăţământului superior prin promovarea colaborării dintre universităţi şi întreprinderi şi prin aplicarea stimulentelor pentru a le oferi studenţilor acele competenţe care sunt solicitate pe piaţa muncii şi pentru consolidarea învăţării pe tot parcursul vieţii prin promovarea ofertei de calitate pentru adulţi.

Vitalie Iurcu, viceministru al Economiei și Infrastructurii a prezentat potențialul climatului investițional în Republica Moldova și facilitățile oferite de Zonele Economice Libere, precum și posibilele modalități de implementare prin Proiectele care se desfășoară în țara noastră din cadrul Organizației pentru Dezvoltarea Sectoarelor Mici și Mijlocii (ODIMM), precum și prin intermediul Unității de implementare a proiectului BM de ameliorare a completivității.

De asemenea, Vitalie Iurcu a menționat că conform obiectivelor Guvernului din programul Măsurile Prioritare de Dezvoltare Economică pentru 2017-2019, al cărui obiectiv este majorarea locurilor de muncă în companiile şi asociaţiile din toate regiunile Moldovei, prioritar pentru următoarele acțiuni sunt elaborarea şi implementarea programelor pentru consolidarea culturii financiare a IMM-lor, actualizarea standardelor locurilor de muncă şi curriculei corespunzătoare în permanentă coordonare economică, educațională şi a forţei de muncă între ministere, precum și organizarea cursurilor de instruire avansate pe tot parcursul vieții pentru persoane fără loc de muncă.

În acest context, examinarea oportunității existenței unui mecanism de certificare a competențelor dobândite urmare experienței de muncă, precum și revizuirea sistemului anual de acordare a ajutorului social șomerilor, în contextul lipsei forței de muncă pentru antreprenori, va fi oportun pentru Republica Moldova.

Cristina Pendea

Inapoi la arhiva noutaților