[ X ]
Totalizările exercițiului cibernetic desfășurat de CTS: Lacunele și propunerile de îmbunătățire a securității cibernetice
20 Aprilie

Î.S. „Centrul de Telecomunicații Speciale” a reunit participanții „Exercițiului cibernetic pentru persoanele cu funcții de decizie din cadrul sectorului public și privat”, desfășurat în perioada 20-30 noiembrie 2016, realizat cu sprijinul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Ministerul Afacerilor externe a Estoniei. De această dată experții European Cyber Security Initiative (ECSI) din Estonia, au prezentat Raportul de totalizare a rezultatelor înregistrate în cadrul exercițiului și au expus publicului un șir de recomandări pentru obținerea unui nivel înalt de securitate cibernetică în instituții, transmite CURENTUL.

În discursul său de deschidere a evenimentului, Serghei Popovici, directorul general al Centrului de Telecomunicații Speciale, a exprimat mulțumiri partenerilor externi pentru o colaborare constructivă în realizarea exercițiului, totodată menționând că „acest exercițiu a fost un reper important pentru o mai bună înțelegere a mecanismelor de cooperare cibernetică, existente la nivel de instituții și pentru o mai bună gestionare a incidentelor cibernetice la nivel de Guvern. Sunt convins, că propunerile experților vor fi utile în vederea consolidării capacităților în domeniul securității cibernetice”.

Natalia Spînu, șefa Centrului pentru Securitate Cibernetică (CERT-GOV-MD), din cadrul Centrului de Telecomunicații Speciale, în prezentarea sa, a enumerat un șir de probleme și lacune existente în domeniul securității cibernetice la nivel de instituții, menționând necesitatea stabilirii unei comunicări eficiente interinstituționale în vederea depășirii acestora. La fel, Dumneaei și-a exprimat deschiderea spre colaborare, în vederea asigurării securității cibernetice și răspunderii la incidente, nu doar cu instituțiile guvernamentale, dar și cu reprezentații sectorului privat. „Foaia de parcurs, privind măsurile de îmbunătățire a securității cibernetice la nivel de Guvern, considerăm a fi deschisă. Un pas înainte în acest sens a fost aprobarea, prin Hotărâre de Guvern, în luna martie curent, a Cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică, ca rezultat al recomandărilor înaintate de partenerii externi ai CTS”, a menționat doamna Spînu.

În cadrul prezentării Raportului de totalizare, domnul Lauri Almann, director Inițiativa Europeană pentru securitatea cibernetică, a expus un set de propuneri în vederea consolidării capacităților de a iniția decizii strategice în domeniul securității cibernetice. În acest sens dumnealui, a evidențiat trei domenii de bază asupra căror este binevenită concentrarea forțelor și anume: Documentarea și Reglementarea, Resursele Umane și Tehnologiile. A fost evidențiată importanța fiecărui domeniu, pentru care au fost expuse recomandările de rigoare.

Raportul dat va servi drept bază pentru Centrul de Telecomunicații Speciale în vederea promovării recomandărilor la nivel de Guvern, precum și pentru stabilirea unei cooperări interinstituționale eficiente.

Participații la eveniment și-au manifestat interesul față exercițiile cibernetice organizate până în prezent, exprimând-și dorința de a continua buna practică în acest sens, menționând utilitatea acestora în consolidarea capacităților cibernetice în cadrul instituțiilor și crearea unei platforme de comunicare eficiente.

Cristina Pendea

Inapoi la arhiva noutaților