[ X ]
Societatea civilă se poate expune asupra proiectului Strategiei Naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului
9 Iulie

Proiectul Strategiei Naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru 2020 – 2025 a fost supus consultărilor publice, transmite CURENTUL.

Potrivit notei informative, proiectul cuprinde 6 capitole: descrierea situației, definirea problemelor, principiile de bază, componentele – cheie ale Strategiei, implementarea, monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei.

Entităţile responsabile de implementarea fiecărei acțiuni în parte vor prezenta Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor semestrial, până la data de 20 a lunii imediat următoare perioadei de raportare, rapoarte privind gradul de realizare a acțiunilor.

Până la data de 1 februarie a fiecărui an, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va prezenta Parlamentului și Guvernului raportul de implementare a Strategiei pe anul precedent, iar până la data de 15 februarie, după caz, va elabora şi va prezenta spre examinare propuneri pentru actualizarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei. În acest sens, autoritățile responsabile vor prezenta Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor anual, până la data de 20 ianuarie, propuneri pentru actualizarea Planului de acţiuni.

Cristina Parfeni

Inapoi la arhiva noutaților