[ X ]
[ X ]
[ X ]
[ X ]
Sistemul MTender – garanția utilizării banului public în mod corect și în interesul cetățenilor
11 Martie

Sistemul MTENDER lansat în parteneriat public-privat: eficient, corect, performant.

Gestionarea corectă și eficientă a banului public este una din cele mai mari provocări ale statului. Or, implementarea proiectelor din bani publici trebuie să dea randament maxim, iar interesul cetățenilor să prevaleze. Nu tot timpul însă s-a reușit asemenea performanțe, or anterior sistemul public de achiziții avea mai multe defecte. Totuși, acum 3 ani BERD și companiile Varo-Inform, Simpals, E-sempla au venit cu o soluție – sistemul MTENDER – www.mtender.gov.md care are scopul de a asigura un sistem de achiziții performant, prin intermediul tehnologiilor moderne.

Contactată de reporterul nostru, vice-directorul companiei „Varo-Inform”, Inesa Metaxa a spus că mai mult de 30% din achiziții au trecut prin sistem, fapt ce a generat o economisire din partea statului în valoare de 480 milioane MDL. „Considerăm că la efectuarea volumului complet al achizițiilor prin sistem, statul ar putea economisi sute milioane MDL anual. Aceste cifre reprezintă cea mai bună dovadă a eficienței sistemului transparent de achiziții publice MTender. Totodată, atragem atenția asupra faptului că la sfârșitul anului 2018 din sistemul MTender au fost retrase oficial peste 50% din achiziții publice, făcându-le astfel opționale pentru sistemul electronic, ceea ce a redus, în continuare, volumul total al achizițiilor electronice”, a spus Inesa Metaxa.

Potrivit spuselor sale, prin existența sistemului multiplatformă se asigură obiectivitatea achizițiilor și se evită monopolul în acest domeniu, se menține o concurență sănătoasă care permite îmbunătățirea și dezvoltarea continuă a platformelor și a sistemului întreg. Sistemul, ce a costat 1,3 mil. euro, a fost introdus în toate instituţiile de stat din Moldova şi reprezintă un efort important pentru transformarea fondurilor publice. „Este important ca banul public să fie utilizat corect și în interesul cetățeanului, iar acest sistem permite transparență maximă la capitolul achiziții publice. Prin sistem au fost lansate circa 54 mii proceduri de achiziții, s-au înregistrat în sistem ~ 2 900 de autorități contractante și ~ 4 600 de operatori economici”, a spus vice-directorul „Varo-Inform”.

MTender oferă o serie de avantaje și beneficii. Este vorba de: *economisirea resurselor financiare, datorită obținerii unor prețuri mai competitive şi faptului ca nu sunt implicate costuri suplimentare legate de procedurile desfășurate pe hârtie, precum şi sunt reduse costurile de tranzacționare; * concurență sporită – mai multe oferte, oferă posibilitatea de a obţine bunul/serviciul de o calitate înalta la un preţ avantajos; * întreg procesul de comunicare se desfășoară online, orice întrebare şi răspuns corespunzător sunt vizualizate pe portalul unic şi pe toate platformele în regim de timp real, astfel nu este necesar de a informa suplimentar ceilalți participanți la procedură (toți văd totul); * transparență sporită – un argument forte în favoarea autorităţilor contractante care își desfășoară activitatea transparent şi onest; * desfășurarea întregii proceduri de achiziţii publice în format electronic, inclusiv şi managementul contractului, simplifică procesul de evidență a procedurilor, precum şi modul de realizare a acestora.

„Pentru noi, sistemul este perfect. Reușim să economisim timp, deoarece toate lucrările sunt efectuate de la birou. Nu este necesar să mergeți direct la client, așteptând deschiderea plicurilor cu oferte. Pe platformă este posibil să vă familiarizați cu documentele de licitație, să faceți copii de siguranță ale documentelor pregătite și să le depuneți în orice moment al perioadei de depunere a ofertelor și nu în ultimul moment”, a declarat directorul companiei BDC Group SRL, Evghenii Casimovschii.

Totodată, directorul „Admiratie SRL”, Evghenii Ceainac, afirmă că sunt ajutați foarte mult de managerii din sistem. „Deseori avem întrebări despre ofertă, documente sau nu putem contacta clientul. Asistența clienți vă ajută să găsiți contacte, formularele necesare ale documentelor și vă recomandă cum să le completați și să le trimiteți corect”, a spus Evghenii Ceainac.

„Ca în orice sistem, există defecte, e un lucru normal. Dar, dacă sistemul va fi dezvoltat, eliminându-se deficiențele, atunci vom putea obține un instrument indispensabil, care va ajuta la egalizarea oportunităților de participare la licitațiile atât ale companiilor mari, cât și ale celor mai mici”, a conchis consultantul în achiziții, Anatolie Lanovenco.

CURENTUL.md precizează: Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” MTender și trei platforme pentru desfășurarea achizițiilor electronice au fost create în baza Memorandumului de colaborare pentru dezvoltarea unui nou sistem electronic de achiziții publice în Moldova – semnat între Ministerul Finanțelor, societate civilă și reprezentanții mediului de afaceri.

Sistemul a fost finanțat În cadrul unui proiect de asistență tehnică de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și trei agenți economici din Moldova, care au dezvoltat componenta software și mențin funcționalitatea acestora. Mediul de afaceri a investit fonduri proprii – circa 600 mii euro, pentru reformarea sectorului public din domeniul achizițiilor publice.

Mihaela Grosu

Inapoi la arhiva noutaților