[ X ]
[ X ]
[ X ]
Serviciul Vamal a prezentat rezultatele controalelor ulterioare finalizate în săptămâna curentă
3 Decembrie

În rezultatul controalelor ulterioare finalizate în săptămâna curentă, Serviciul Vamal a constatat apariția obligației vamale suplimentare în cuantum de peste 1,5 milioane de lei, informează CURENTUL.

Au fost constatate următoarele tipuri de încălcări ale legislației vamale:

prin intermediul asistenței administrative internaționale în domeniul vamal a fost stabilit că, la momentul vămuirii, a fost acordată neîntemeiat scutirea de taxă vamală în baza originii preferențiale a mărfurilor (tractoare, autovehicul);
aplicarea neîntemeiată a cotei reduse a taxei vamale (de la 15 % la 0%) la importul mărfurilor contingentate (lapte și smântână);
atribuirea eronată a codului tarifar al mărfurilor importate (părți pentru motoare, fire și cabluri), fapt ce a condus la diminuarea taxelor vamale încasate la momentul vămuirii (de la 5% la 0%, de la 5% la 1%);
diminuarea valorii în vamă a mărfurilor importate, prin declararea neintegrală a elementelor de valoare (electrocasnice; mobilier);
utilizarea mărfurilor aflate sub supraveghere vamală în alte scopuri decât cele prevăzute de legislație pentru aplicarea facilităților fiscale și vamale – transmiterea în comodat a mijlocului fix (tractor rutier pentru semiremorci), inclus în capitalul statutar.

Ca rezultat al conformării voluntare a unui agent economic, prin depunerea în adresa organului vamal a cererii privind scoaterea de sub supraveghere vamală a mărfurilor (plase din material textil), importate în cadrul proiectelor investiționale, cu beneficierea de facilități fiscale și vamale, au fost recalculate drepturile de import corespunzătoare.

„Facem apel către persoanele fizice și juridice să fie vigilenți și să respecte legislația fiscală și vamală!

Totodată, vă informăm că, potrivit prevederilor art. 232 alin. (2) Cod Vamal al RM, în cazul în care persoana, până la iniţierea controlului ulterior, comunică organului vamal din proprie inițiativă, în scris, despre comiterea contravențiilor vamale prevăzute la art. 231 pct.6) şi pct.11) Cod Vamal al RM, cu anexarea actelor justificative, aceasta se eliberează de răspundere materială şi contravențională, cu condiția achitării incontestabile şi benevole a drepturilor de import datorate şi a penalităților calculate”, spune Vama.

Cristina Jicol

Inapoi la arhiva noutaților