[ X ]
[ X ]
[ X ]
Scrisoare adresată primelor persoane în stat, în susținerea lui Vladimir Hotineanu – de către un grup de academicieni
27 Iunie

Un grup de academicieni – Teodor Furdui, Gheorghe Ghidirim, Gheorghe Țâbârnă, Eva Gudumac, Mihai Cimpoi, Eugen Doga, Alexandru Roșca, a adresat o scrisoare primelor persoane din conducerea țării, precum și societății, informează CURENTUL.

Potrivit unui comunicat de presă, „adresarea se referă la cel mai recent caz de încercare de a discredita în mass-media numele membrului corespondent, profesorul universitar, Vladimir Hotineanu, care le-a trezit revolta academicienilor”.

Iată textul integral al scrisorii:

„Quo vadis intelectualitatea Republicii Moldova?

A devenit o axiomă faptul, că dezvoltarea durabilă a unei țări depinde, în cea mai mare măsură, de potențialul intelectual de care dispune țara respectivă. În virtutea acesteia, statele care au conștientizat axioma susmenționată întreprind toate eforturile posibile de a menține și spori potențialul intelectual. Mai mult ca atât, țările care a au înregistrat deja un nivel înalt de dezvoltare economică și socială, prin diverse mecanisme, atrag la ei în țară pe cei mai de succes intelectuali și tineri dotați, fără a ține cont și a compensa cheltuielile suportate de statele de origine și familiile din care provin acestea.

Deseori, acest proces e alimentat și de contradicțiile, polarizarea relațiilor, adesea inutile, dintre reprezentanții acestei caste sociale. Cu regret, fenomene de acest fel pot fi întâlnite și la noi în țară.

În ultimul timp, a luat amploare tentative de denigrare a unor colegi, a căror activitate științifică și socială, este bine-cunoscută și apreciată nu numai de noi. În calitate de exemplu, vom menționa doar câteva nume: Grigore Vieru, Dumitru Matcovschi, Nicolae Dabija, Ion Bostan, Gheorghe Duca și mulți alții. Un caz mai recent, ce ne-a trezit revoltă se referă la încercarea de a discredita în mass-media numele membrului corespondent, profesorul universitar, Vladimir Hotineanu.

Vladimir Hotineanu este o personalitate bine-cunoscută și înalt apreciată în lumea științifică și medicală din țară, cât și peste hotare, grație pregătirii înalte profesionale și implicării plenare în dezvoltarea medicinii practice, deținând funcții de mare importanță, cum ar fi: șef de catedră, prorector al Universității de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”, viceministru, ministrul al Sănătății, deputat în Parlamentul Republicii Moldova etc. Și-a consacrat întreaga activitate medicală chirurgiei reconstructive a tractului digestiv, în special, a ficatului, pancreasului, duodenului, glandelor endocrine. Despre aportul m.c. V. Hotineanu în salvarea vieților omenești mărturisesc, în mod direct, cele peste 500 de operații efectuate anual. Este organizatorul Centrului republican de transplantare a ficatului, nemijlocit cu o echipă de specialiști efectuează transplantul ficatului.

Pe lângă activitatea sa practică prodigioasă, m.c. V. Hotineanu s-a remarcat și ca savant notoriu, fiind autor sau coautor a circa 700 de articole și teze, 11 monografii, 6 manuale, 8 ghiduri și 21 invenții.

Lucrările științifice sunt apreciate practic nu numai la noi în țară, dar și în România, Rusia, Kazahstan, Belarus, Franța etc. De exemplu, președintele Academiei de Științe Medicale, România, prof. dr., academicianul Irinel Popescu menționează „Valoarea superioară a activității didactice și de cercetare științifică a m.c. Vladimir Hotineanu și a prestigiului profesional este indiscutabilă”.

A fondat o școală științifică originală, care include în componența sa 33 discipoli, dintre care 28 doctori și 5 doctori habilitați în medicină.

Personalitățile de talia m.c., prof.univ. V. Hotineanu prezintă un veritabil patrimoniu național și merită o apreciere la justa valoare. Cu părere de rău, nu toți cei, care fac parte din intelectualitatea țării conștientizează acest lucru, invocând atacuri nefondate asupra celor, care sunt mai merituoși.

Firesc este îndemnul nostru de a fi fideli misiunii nobile de reprezentanți veritabili ai intelectualității naționale.”

Cristina Pendea

Inapoi la arhiva noutaților