[ X ]
[ X ]
[ X ]
„Rogob” – cu paşi fermi spre poziţia de lider incontestabil pe piaţa autohtonă
21 Septembrie

În cadrul proiectului „Companii importante pentru economia Republicii Moldova”, portalul www.curentul.md scoate în prim plan structurile comerciale care joacă un rol crucial în procesele social-economice ale ţării, dar şi duc faima Moldovei în lume. De această dată, ne vom referi la „Rogob” SA – unul dintre cele mai cunoscute brand-uri din economia moldovenească.

„Rogob” SA a devenit deja un nume de referinţă pentru economia Republicii Moldova, iar acest lucru, după cum afirmă conducerea companiei, a devenit posibil prin muncă, dedicaţie, prin stabilirea şi implementarea unor principii clare, printr-o permanentă investiţie în profesionalismul angajaţilor şi în calitate. Toate acestea au ajutat „Rogob” SA să devină cea mai mare și modernă companie din Republica Moldova producătoare de salam și delicatese din carne.

tehnologie

La moment, întreprinderea are un spaţiu de producţie de 5000 m2. Fiind proiectată de experţi de peste hotare, fabrica îşi poate permite o capacitate de producție ce depășește 50 tone de produs finit timp de 24h. Apropo, datorită faptului că întreprinderea este proiectată conform standardelor europene şi respectă toate rigorile sanitare, are şi undă verde în comerţul extern.

Întreprinderea tinde mereu spre noi orizonturi şi aceasta îi permite să îşi extindă continuu productivitatea şi să lărgească permanent reţeaua comercială prin deschiderea de noi magazine specializate, atât în Chişinău, cât şi în raioanele republicii. La moment, „Rogob” SA are 26 magazine proprii, iar produsele sale se regăsesc în circa 5000 unităţi comerciale. Lărgirea reţelei proprii de magazine „Rogob Foodmart” este un lucru important pentru companie în contextul penetrării pieţei şi asigurării populaţiei cu produse proaspete şi de înaltă calitate.

Conducerea „Rogob” SA explică succesul întreprinderii prin politica și capacitatea de gestionare a afacerii de care dă dovadă în fiecare zi. Personal Directorul general este conectat la fiecare proces din fabrică și la fiecare proiect. Împreună cu o echipă de profesioniști, conducerea consolidează cele mai bune idei și identifică cele mai bune soluții pentru succesul companiei.

IMG_5988

Spre deosebire de multe alte companii, la „Rogob” SA valorile nu doar că ocupă un loc de cinste, ci şi sunt respectate întocmai. Aceste valori sunt: Calitatea produsului este primordială în activitatea companiei; Sănătatea consumatorilor e factorul principal care ghidează compania atunci când creează produsul; „Rogob” SA îşi doreşte ca oamenii să aibă pe mesele lor doar produs calitativ şi proaspăt; Preferinţele consumatorilor ghidează întreprinderea în activitatea sa zilnică; În ceea ce face, „Rogob” se bazează pe inovaţie, progres şi inventivitate.

Un element important în activitatea „Rogob” SA ţine de motivarea personalului. În cadrul companiei, motivarea personalului constituie pilonul de bază în crearea unor relaţii productive de muncă între angajaţi şi top management, la fel și în dezvoltarea unei abordări sistematice a angajaţilor față de responsabilitățile care li se atribuie. Spre exemplu, în companie funcţionează Programul ,,Ideea Ta Contează”. Astfel, ideile implementate sunt recompensate prin vouchere valorice. Ideile estimate ca „Idee trimestrială” sunt remunerate în bani prin adaos la salariu.

Un alt element important ţine de politica în domeniul siguranţei alimentelor, care se concretizează prin obiective stabilite şi comunicate la toate nivelurile. Acestea sunt monitorizate, analizate şi revizuite periodic astfel încât să asigure: Creşterea competitivităţii şi siguranței alimentare produselor fabricate; Implementarea reglementărilor naţionale şi a aşteptărilor clienţilor privind calitatea şi siguranţa alimentelor; Creşterea performanţelor de mediu şi prevenirea poluării mediului prin reducerea şi înlăturarea impactului semnificativ rezultat din procesele de producţie realizate; Instruirea angajaților în spiritul culturii organizaţionale şi pentru înţelegerea finalităţilor propriilor activităţi şi responsabilităţi ce le revin în domeniul calităţii şi siguranţei alimentelor; Implicarea tuturor angajaţilor în vederea îndeplinirii obiectivelor privind excelenţa în calitate şi a celor care susţin siguranţa alimentelor; Asigurarea unei comunicări transparente şi adecvate cu toate părţile cointeresate.

MAN_4041

Planurile companiei pe termen mediu ţin de: Dezvoltarea sortimentului (fabricarea salamurilor crud-afumate); Dezvoltarea reţelei de magazine proprii şi pe segmentul Retail; Realizarea scopului de a deveni lider incontestabil pe piaţa autohtonă prin furnizarea serviciilor inofensive şi a produselor de calitate etc.

Cât despre scopurile pe care le are „Rogob” SA în continuare, compania îşi doreşte să devină lider incontestabil pe piaţa ca preferinţă a consumatorilor şi ca volume de producţie; să impresioneze şi să delecteze consumatorii cu produse excepţionale ce se deosebesc prin calitate înaltă, aspect şi gust deosebit, asumându-şi rolul de port drapel al industriei prin excelenţă profesională şi devotament total faţă de consumator.

Cristina Pendea

Inapoi la arhiva noutaților