[ X ]
[ X ]
[ X ]
Rezultatele acțiunilor de conformare ale SFS: 113 persoane fizice au declarat venit impozabil în sumă de 85,7 milioane lei
10 Iulie

Identificarea și fiscalizarea veniturilor real obținute de unele categorii de persoane fizice, considerate cu potențial risc fiscal, reprezintă o miză cu o importanță deosebită pentru administrarea fiscală. În acest context, un segment aparte al Programului de conformare pentru anul 2023 a revenit în continuare persoanelor fizice – posibili subiecți ai aplicării metodelor și surselor indirecte de estimare a veniturilor.

Subiect al estimării poate constitui persoana fizică, în cazul în care se constată o diferență mai mare de 100 de salarii medii pe economie prognozate pentru anul supus verificării, între veniturile impozabile estimate calculate în baza situației fiscale şi veniturile impozabile declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit.

Astfel, în perioada anului 2023 și lunilor ianuarie – februarie ale anului curent au fost aplicate măsuri de conformare voluntară față de 526 persoane fizice, în rezultatul cărora 113 persoane fizice au depus Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, declarând venituri impozabile în sumă totală de 85 733 992 lei, inclusiv venit impozabil obținut sub formă de creștere de capital în mărime de 28 241 378 lei.

În consecință, au fost calculate suplimentar la Bugetul public național impozit pe venit în sumă totală de    9 850 326 lei și majorare de întârziere în sumă totală de 3 079 999 lei.

Tratamentele de conformare voluntară au fost realizate prin remiterea scrisorilor de conformare în adresa contribuabililor și desfășurarea ședințelor individuale de conformare cu informarea despre datele disponibile referitoare la intrările/ ieșirile de fonduri efectuate, precum și despre avantajele conformării voluntare, drepturile, obligațiile și consecințele cu care se vor confrunta în caz de neconformare.

Serviciul Fiscal de Stat recomandă tuturor contribuabililor să respecte prevederile legislației fiscale în vigoare și să se conformeze voluntar prin declararea veniturilor și achitarea impozitelor aferente.

Inapoi la arhiva noutaților