[ X ]
[ X ]
[ X ]
[ X ]
Raport anticorupție: În instituțiile publice din sectorul de mediu au crescut semnificativ riscurile de corupție
28 Octombrie

Planul sectorial de acţiuni anticorupție în domeniul protecției mediului pentru anii 2018-2020 nu și-a atins rezultatele scontate, iar în multe domenii situația legată de coruptibilitate, transparență și capacitatea instituțiilor s-a înrăutățit. Acestea sunt principalele concluzii ale Raportului de evaluare a impactului implementării planului menționat, elaborat cu sprijinul PNUD Moldova, de Centrul Analitic Independent „EXPERT-GRUP”, transmite CURENTUL.

Potrivit raportului, din cele 33 acțiuni incluse în plan, doar 7 acțiuni au fost realizate, iar 26 au rămas nerealizate sau parțial realizate. Evaluarea a mai constatat că cel mai problematic a fost capitolul „Ridicarea nivelului de transparență decizională în cadrul autorităților de mediu și asigurarea accesului la informația de mediu”, unde toate acțiunile au rămas nerealizate. Încă un domeniu unde a fost înregistrat regres semnificativ ține de aplicarea contravențiilor de mediu. Experții au constatat, că, pe de o parte, amenzile se aplică în mod discreționar, care lasă loc pentru abuzuri, iar pe de altă parte deseori acestea sunt incomensurabile cu daunele de mediu și, respectiv, prea mici și permisive pentru contravenienți.

Cele mai importante progrese au fost înregistrate doar la capitolul „Ajustarea și dezvoltarea cadrului normativ primar”, cadrul normativ de mediu fiind într-o continuă perfecționare, însă au rămas restanțe în ceea ce privește dezvoltarea cadrului normativ secundar și, respectiv, implementarea acestuia. Totodată, au fost făcuți anumiți pași pentru crearea funcțiilor sau desemnarea responsabililor pe acțiuni de integritate în cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului, precum și în cadrul Agenției de Mediu.

Principalele constrângeri care au împiedicat implementarea documentului au fost instabilitatea politică și deprioritizarea obiectivelor de mediu din agenda politică, ca urmare a reformei administrației publice centrale din anul 2017. În rezultat, s-a redus din capacitatea instituțiilor de mediu de a implementa eficient politicile in domeniu, a fost afectata comunicarea și coordonarea dintre instituțiile de mediu, s-a redus din capacitatea Fondului Ecologic Național de a finanța în egală măsură programele de mediu, subfinanțarea din bugetul public a instituțiilor de mediu și a sectorului în general.

Principalele recomandări ale experților s-au referit la planificarea acțiunilor anticorupție în documentele strategice sectoriale pe termen lung, finanțarea domeniului mediului în cadrul unor programe bugetare dedicate, excluderea practicilor clientelare și coruptibile pe distribuția resurselor bugetare pentru realizarea obiectivelor de mediu, consolidarea capacităților instituționale ale autorităților din acest domeniu ș.a.

Raportul de evaluare a impactului implementării Planului sectorial de acţiuni anticorupție în domeniul protecției mediului pentru anii 2018-2020 a fost realizat în cadrul proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova” implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.

Inapoi la arhiva noutaților