[ X ]
[ X ]
[ X ]
Punctele forte și slabe ale Consiliului Concurenței, explicate de Președintele autorității – Marcel Răducan
12 August

Președintele Consiliului Concurenței, Marcel Răducan, a făcut o retrospectivă a punctelor forte și slabe ale autorității pe care o conduce, transmite CURENTUL.

În cadrul unui interviu pentru Revista „POLITICI CONCURENȚIALE ÎN EUROPA DE EST”, Marcel Răducan a spus că s-a reușit atingerea unor rezultate palpabile în domeniul concurenței.

„Consiliul Concurenței, fiind autoritate relativ tânără (creată în 2007) a reușit totuși să atingă rezultate palpabile în activitatea sa. Astfel, avem o legislație în domeniul concurenței și ajutorului de stat, care transpune integral prevederile la Aquis-ul UE în domeniu.

Totodată am reușit să implementăm, cu susținerea Băncii Mondiale, în 2014 – Sistemul informaţional „Registrul ajutoarelor de stat din Moldova” (SIRASM). Un proiect pilot, inedit unic în regiune pentru acea perioadă, iar astăzi, urmare a evoluțiilor și dezvoltări tehnologice, suntem la etapa de definitivare a unui proiect de dezvoltare și modernizare a Sistemului.

Acest Registru al ajutoarelor de stat contribuie la înființarea unui sistem de monitorizare a acestora, precum și la crearea condițiilor pentru implementarea mecanismului de monitorizare a impactului ajutorului de stat asupra mediului concurențial.

În aceeași ordine de idei, am reușit să formăm și consolidăm statutul de donator de experiență europeană în domeniul concurenței și ajutorului de stat prin organizarea seminarelor regionale pentru ţările din Parteneriatul Estic, participarea la diferite evenimente internaţionale cu diverse prezentări și discursuri, oferirea de consultanţă autorităţilor de concurenţă”, spune Marcel Răducan.

De asemenea, Marcel Răducan a spus și care sunt confruntările cu care se confruntă Consiliul Concurenței.

„Pe de altă parte, ne confruntăm cu lipsa unei independențe financiare, astfel încât Consiliul Concurenţei se finanţează de la bugetul de stat în limita alocaţiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anual.

O altă provocare, cu care ne confruntăm, rămâne a fi fluctuația cadrelor ceea ce duce la insuficiența personalului calificat în domeniu. Aceast lucru este condiționat inclusiv de lipsa mijloacelor financiare suficiente și ca consecință imposibilitatea remunerării corespunzătoare a specialiștilor calificați.

Care este nivelul de conștientizare în materie de concurență din țara dvs.? Factorii de decizie iau în considerare problemele legate de concurență? Este conformarea la concurență o preocupare semnificativă pentru întreprinderi?

Una din atribuțiile principale ale Consiliului Concurenței este promovarea culturii concurențiale. În acest sens, de-a lungul anilor realizăm o campanie amplă de sensibilizare în materie de concurență și ajutor de stat a tuturor factorilor relevanți, implicând diverse grupuri țintă în discuții și dezbateri a problemelor de ordin concurențial cu care aceștia ar putea să se confrunte în sectoarele economice în care activează. Și înregistrăm rezultate palpabile, în acest sens. Astfel, în anul 2020 numărul furnizorilor care au raportat măsurile de sprijin oferite întreprinderilor s-a majorat de circa 3 ori comparativ cu anul 2015 (primul an de raportare a ajutorului de stat inclusiv, acordat după intrarea în vigoare a Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat), iar numărul sesizărilor depuse de 4,43 de ori comparativ cu anul 2018.

Totodată, în 2017 Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Programul Național în domeniul concurenței și ajutorului de stat. Obiectivul general al Programului îl reprezintă dezvoltarea mediului concurenţial loial prin deschiderea sectoarelor economice către concurenţă şi monitorizarea eficientă a ajutorului de stat. Asigurarea realizării prevederilor Programului menționat este sarcina tuturor autorităţilor publice centrale de specialitate, autorităților administrației publice locale, autoritățile cu funcții de reglementare și control, în limitele competenţelor. Noi conlucrăm intens cu aceste autorități pentru a le sensibiliza. Totuși, ne confruntăm cu un nivel scăzut de conștientizare în materie de concurență.

Dar, cele mai mari probleme au fost și au rămas totuși – să convingem publicul larg și politicienii, în special, că instituția pe care o conduc este una independentă.Sunt sigur că am făcut pași destul de serioși, ne-am aprofundat în probleme împreună și reușim să avem o conlucrare. Cel mai important lucru este că avem o conlucrare foarte bună cu Comisia parlamentară economie, buget și finanțe, fiind comisia față de care noi suntem raportori și este destul de importantă, dar și care ne-a susținut în clipele mai grele. Am reușit să conlucrăm, să le oferim acea informație de care aveau nevoie, conform legislației, și plus la toate am reușit împreună să lucrăm asupra cadrului legal și vom lucra și în continuare la dezvoltarea cadrului legislativ”, a spus Marcel Răducan.

Cristina Parfeni

Inapoi la arhiva noutaților