[ X ]
Provocările Consiliului Național pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități
17 Februarie

Consiliul Național pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități s-a întrunit în prima ședință din acest an, informează CURENTUL.

Potrivit unui comunicat de presă, vicepremierul pe probleme sociale Gheorghe Brega a menționat că, pe parcursul anului 2017, activitatea Consiliului va fi orientată spre monitorizarea eficientă a procesului implementare şi promovare a politicii de stat în domeniu şi a Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei au prezentat realizările instituţiei pe parcursul anului 2016, printre care și elaborarea şi aprobarea ”Setului de indicatori pentru monitorizarea implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități”, elaborarea Conceptului privind reforma sistemului de determinare a dizabilității din Republica Moldova.

Totodată, în proces de elaborare se află un nou Program național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022. „În urma prezentării proiectului Planului de activitate al Consiliului pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, elaborat cu participarea societății civile, membrii Consiliului au decis aprobarea Planului de activitate, cu oferirea posibilității de a introduce pe parcurs a noi subiecte”, se spune în comunicat.

Totodată, au fost prezentate progresele privind semnarea Protocolului opțional la Convenția ONU ce vizează drepturile persoanelor cu dizabilități. În context, reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene au declarat că procedura finală de semnare a Protocolului va demara după obţinerea variantei corectată a Convenției și Protocolului.

Un alt subiect discutat în cadrul şedinţei s-a referit la măsurile întreprinse pentru asigurarea accesibilității infrastructurii drumurilor și a transportului public pentru persoanele cu dizabilități de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor. Președintele Asociației „Motivație”, Igor Mereacre, a prezentat dificultățile cu care se confruntă persoanele cu dizabilități în accesarea transportului public, precum și infrastructura drumurilor. În context, președintele Consiliului a dispus ca Ministerul să colaboreze cu societatea civilă pentru a elimina barierele existente și a asigura accesibilitate pentru toate persoanele.

În final a fost prezentat „Raportul de analiză a documentelor legislative și normative ce reglementează asigurarea condițiilor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități în Republica Moldova”, elaborat de către Alianța Organizațiilor în domeniul Protecției Drepturilor Persoanelor cu dizabilități.

Cristina Pendea

Inapoi la arhiva noutaților