[ X ]
Prorectorul Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”: „Universitatea va continua să promoveze învăţământul şi cercetarea în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere”
22 Aprilie

Administrația Universității Academiei de Științe a Moldovei a informat că, în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 22 februarie 2018, fondatorul instituției universitare devine Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM (MECC). La 28 martie curent, MECC a emis Ordinul care prevede modificarea denumirii Universității Academiei de Științe a Moldovei în Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”.

În contextul modificărilor, care au fost operate de către Minister, Serviciul de Presă al Academiei de Științe a Moldovei a solicitat un interviu prorectorului Universității, doctor Efim Chilari.

Î: Domnule prorector, cum ați primit această veste Dumneavoastră, în calitate de membru al administrației instituției, membrii corpului profesoral, dar și studenții?

E.C.: Pentru noi, dar şi pentru studenţi, care au reacţionat pozitiv la această veste, a fost o decizie previzibilă în contextul reformării Academiei de Știinţe a Moldovei și modificările pe care le presupune aceasta în Codul Educației și în Codul cu privire la Știință și Inovare.

Î: De ce „Dimitrie Cantemir”? S-a decis asupra denumirii împreuna cu administrația universității sau decizia a fost unilaterală, adică doar din partea ministerului?

E.C.: La această denumire am venit în rezultatul discuțiilor, consultărilor dintre administrația universității, corpul profesoral și studenții, întrucât Dimitrie Cantemir, domnitor al Moldovei, a fost un cărturar polivalent, enciclopedist, etnograf, geograf, filosof, istoric, lingvist, matematician, muzicolog, om politic, scriitor. Fiind un celebru savant, în anul 1714 Dimitrie Cantemir fusese primit în Academia din Berlin, ca o recunoaștere a meritelor sale de cărturar. Dimitrie Cantemir rămâne în conştiinţa noastră ca unul dintre iluștrii exponenți ai culturii și gândirii științifice occidentale și orientale a cărui operă contribuie cu demnitate la cultura R M. Nu întâmplător, ce-a mai înaltă distincție a Academiei de Științe a Moldovei este medalia „Dimitrie Cantemir”. Suntem convinși, că Universitatea noastră va purta cu demnitate această denumire.

Î: Întrebarea vine în contextul unei curiozități simple. De vreme ce universitatea a fost fondată de Academie, poate instituția putea lua numele unui academician renumit care a făcut faimă țării…

E.C.: Marii academicieni ai Republicii Moldova, de regulă, s-au consacrat unui singur domeniu, însă oferta educațională a universității noastre include programe de studii din diferite domenii (filosofie, geografie, ecologie, bilogie moleculară, chimie, tehnologii informaționale ș.a.). Dimitrie Cantemir însă, după cum am și menționat deja, pe lângă faptul că este primul om de știință cunoscut la nivel internațional, a fost un mare cărturar, abordând în lucrările sale mai multe aspecte din diverse domenii ale ştiinţei universale.

Î: Prin același ordin, Ministerul a aprobat, în redacție nouă, şi Carta Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”. Ce înseamnă aceasta?
    
E.C.: Acesta înseamnă că Universitatea, luând act de Hotărârea Guvernului şi implementând ordinul MECC, ca fondator al instituţiei, urma să ţină cont de noile cerinţe ale Codului cu privire la Știință și Inovare în vederea optimizării activităţii științifice şi stimulând, totodată, cercetarea, inovațiile și invențiile. Anume pe aceasta idee a fost modificată şi aprobată noua Cartă a Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”.

Î: Care sunt realizările de ultimă ora ale instituției și cu care va mândriți în mod deosebit?

E.C.: Într-un scurt interviu ar fi complicat să enumerăm toate rezultatele obținute de Universitatea noastră. Mă voi referi doar la câteva din acestea:

1. Au fost acreditate programele de studii la licență.

2. Au fost aprobate la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării planuri pentru noi programe de studii atât la licență cât și masterat. De asemenea, au fost aprobate și planuri la studii și fără frecvență.

3. S-au extins acorduri de colaborare inter-universitare cu România (12), Federația Rusă (5), Maroc, Italia, SUA, Ucraina (2), Turcia (2), Bulgaria, Belarus (1), Letonia (1), Georgia (1), Africa de Sud, China.

4. Realizarea doctoratelor în co-tutelă cu coordonatori di România, Franța, Marea Britanie, Rusia, etc.

5. Universitatea noastră este sigura din țară căreia i se oferă 2 burse de merit din partea Casei Regale a României ș.a.

Dar, desigur, în mod deosebit, ne mândrim cu discipolii noştri care se manifestă cu succes în mai multe ramuri ale economiei naţionale şi corespund riguros cerinţelor societăţii moderne.

Î: Noua denumire a universității este doar o modificare de statut sau este vorba și alte modificări de management, conținut, facultăți, discipline…? Ce va fi cu proiectele demarate, cu cadrele didactice, studenții? Ce se va schimba și ce va rămâne la fel? Daca dețineți vreo informație la această oră.

E.C.: Universitatea va continua să promoveze învăţământul şi cercetarea în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere. Instituţia își schimba doar numele nu și principiile sale de bază, vechile tradiţii. Vom păstra o continuitate în colaborarea cu partenerii interni şi externi, mai mult ca atât, vom extinde aceste relaţii, vor fi promovate cadrele tinere, se vor elabora programe noi, inclusiv cu predarea acestora în limbile franceză şi engleză.

Î: Cum vor funcționa școlile doctorale?

E.C.: Universitatea a format 8 consorții cu Institutele Academiei de Științe a Moldovei, care au fost aprobate prin Hotărâre de Guvern și vor continuă să funcționeze în continuare în conformitate cu cadrul normativ. Adică, tradiţiile şi experienţa bogată în pregătirea cadrelor ştiinţifice prin doctorat, potenţialul uman şi baza tehnico-materială pentru efectuarea cercetărilor în domeniile respective va rămâne ca prioritate de bază pentru Universitatea „Dimitrie Cantemir” în pregătirea cadrelor ştiinţifice de cea mai înaltă calificare.

Î: Universitatea se identifica prin antet, sigiliu și alte însemne proprie instituției? Cine va suporta cheltuielile de modificare ale acestora?

E.C.: Universitatea va suporta toate cheltuielile pentru modificările necesare.

Î:Instituția universitară activa într-o strânsă colaborare cu institutele de cercetare ale AȘM, care, în contextul reformei au fost transmise, de asemenea, Ministerului, în cadrul Cluster-ului educațional științific „Univer Science, constituit printr-un acord de asociere. Cum va funcționa acest cluster după operarea modificărilor?

E.C.: Am avut şi avem o colaborare fructuoasă în cadrul acestui Cluster. Probabil, în contextul reformelor operate, Academia de Ştiinţe, ca iniţiator şi fondator al Cluster-ului educațional științific „Univer Science” va iniţa şi unele modificări în acordul de constituire. Va fi un lucru firesc pe care îl vom accepta spre continuarea şi aprofundarea colaborării cu partenerii noştri din Cluster – Institutele de Cercetare, Liceul…

Î: Universitatea va mai beneficia de Bursele „Regele Ferdinand I” și „Regina Maria”, „Mircea Ciuhrii”, „Nizami” și altele?

E.C.: Da, desigur. Pe parcursul lunii mai curent va avea loc Ceremonia de înmânare a Burselor Regale pentru doi studenți care au câștigat această prestigioasă mențiune pentru anul de studii 2017-2018. De asemenea, în temeiul Contractelor respective cu „S.R.L. BIOTEHNOS” şi Congresul Azerilor din Moldova se află în lucru şi procedura de obţinere, pentru acest an de studii, a burselor „Mircea Ciuhrii” şi „Nizami”. Remarcăm și faptul că dintre cei 50 de finalişti ai Programului „Burse de merit – 2017” – 7 studenţi sunt de la Universitatea noastră. Tot în această direcţie am iniţiat colaborarea cu Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) și Agenția Austriacă de Cooperare Internațională în Educație şi Cercetare (OeaD) care au  prezentat deja la Universitate burselor și oportunităților educaționale oferite de aceste structuri.

Î: Ziua Universității se sărbătorește anual, la 27 aprilie. Ce activități  preconizați să desfășurați cu acest prilej?

E.C.: Desfăşurăm mai multe acţiuni fixate într-un plan aprobat la Senatul Universității. Bunăoară, în cadrul Universităţii în absolută premieră s-a desfăşurat un Turneu deschis la şah, la care au participat şi elevi din liceele republicii. De asemenea, duminică 22 aprilie, se organizează Ziua Uşilor Deschise, eveniment la care sunt invitaţi toţi absolvenţii anului 2018. În ziua de 19 aprilie se desfăşoară o Conferinţa ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor „Un secol de filosofie românească”, pe agenda căreia sunt şi referate dedicate operei lui Dimitrie Cantemir. Tot în această perioadă, începând cu 17 aprilie, a demarat Caravana Universităţii „Dimitrie Cantemir”. Echipele Universităţii vor vizita circa 80 de licee şi colegii din republică în scopul promovării bunei imagini a Universităţii  de Stat „Dimitrie Cantemir”.

Inapoi la arhiva noutaților