[ X ]
[ X ]
[ X ]
CCRM în discuții privind prioritățile de cooperare cu societatea civilă
9 Ianuarie

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) este deschisă pentru conlucrare cu societatea civilă în scopul sporirii nivelului de responsabilitate în gestionarea finanțelor și patrimoniului public.

Prioritățile de cooperare cu societatea civilă au fost puse în discuție de Marian Lupu, Președintele CCRM, în cadrul unei întrevederi cu echipa Centrului de Analiza si Prevenire a Corupției (CAPC), organizate la data de 4 ianuarie.

Discuțiile au avut loc în contextul progreselor înregistrate de CCRM pe domeniile de responsabilitate, în calitate de instituție-pilon vizată în Strategia Națională de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020 (SNIA). Menționăm că, CAPC a evaluat gradul de realizare și impactul SNIA și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, raportul de evaluare fiind prezentat în decembrie 2022.

Galina Bostan, președinta CAPC și Victoria Popa au împărtășit viziunile CAPC privind oportunitățile de colaborare cu Curtea de Conturi în domeniul prevenirii fraudei și corupției, prin prisma activității de audit.

Marian Lupu a relatat despre impactul activității Curții de Conturi și contribuția activității de audit la îmbunătățirea gestionării finanțelor publice și patrimoniului de stat. Membrii CCRM, Petru Rotaru și Eduard Moroșan au pus în discuție importanța implementării recomandărilor de audit și rolul societății civile în responsabilizarea entităților publice.

Participanții au convenit asupra continuării discuțiilor privind potențialele domenii de cooperare, în contextul obiectivului de prevenire a corupției în domeniul administrării resurselor financiare și al utilizării patrimoniului public.

Menționăm că Curtea de Conturi a fost una din instituțiile implementatoare ale Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție 2017-2020, fiind cel de-al V-lea pilon al SNIA. Obiectivul pilonului a fost consolidarea capacităților Curții de Conturi de prevenire a corupției în domeniul administrării resurselor financiare şi al utilizării patrimoniului public, precum și al asistenței financiare externe. Conform evaluării CAPC, 52 de sancțiuni pentru acte de corupție constatate în baza informațiilor transmise de Curtea de Conturi au fost aplicate în perioada 2017-2020 și un prejudiciu de peste 5 miliarde de lei cauzat statului a fost recuperat, ceea ce demonstrează impactul activității CCRM, dar și eficiența conlucrării cu autoritățile responsabile de investigarea și sancționarea corupției, se menționează în raportul de evaluare.

Inapoi la arhiva noutaților