[ X ]
[ X ]
[ X ]
Președinta CCRM a prezentat deputaților rapoartele privind executarea bugetelor de stat pe anul 2023
17 Iunie

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat pe 14 iunie, în plenul Parlamentului, Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat (BS) pe anul 2023, Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) în anul 2023 și a Raportului auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) în anul 2023. Rapoartele de audit au fost examinate odată cu audierea rapoartelor Guvernului pe domeniile de referință.

Tatiana Șevciuc, Președinta CCRM a relatat în plenul Legislativului despre cele mai relevante constatări ale auditului care au stat la baza formulării concluziilor generale asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat. Curtea de Conturi a stabilit că Raportul Guvernului oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă privind executarea de casă, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil. În aspectul recomandărilor formulate, este necesar de îmbunătățit cadrul normativ privind recunoașterea, planificarea, executarea și raportarea subvențiilor și granturilor acordate, a remarcat Președinta Curții de Conturi.

Membrul CCRM, Sergiu Știrbu a informat deputații despre principalele constatări și recomandări ale Curții de Conturi în contextul auditurilor financiare ale rapoartelor Guvernului privind executarea BASS și FAOAM.

Curtea de Conturi a concluzionat că, Raportul Guvernului privind executarea BASS și Raportului Guvernului privind executarea FAOAM în anul 2023 oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă, în conformitate cu cadrul financiar de raportare aplicabil.

Curtea de Conturi a formulat 24 de recomandări către instituțiile de stat care realizează politici în domeniul asigurărilor sociale, pentru remedierea carențelor identificate. Printre acestea se numără instituirea registrului electronic de evidență a liber-profesioniștilor ce practică activitate în sectorul justiției și transmiterea operativă a informațiilor către CNAS în scopul înregistrării acestora în calitate de plătitori la BASS; revizuirea și actualizarea cadrului normativ pentru asigurarea stabilirii uniforme a pensiei pentru vechimea în muncă a foștilor angajați ai instituțiilor de forță, cât și pentru categoriile de angajați din aviația civilă; analiza cauzelor acordării neregulamentare a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului; reevaluarea nivelului accesibilității pentru potențialii beneficiari ai biletelor de tratament balneo-sanatorial etc.

În cazul FAOAM, cele mai semnificative constatări evidențiate de auditul public extern au fost cele cu referire la persoanele neasigurate, persoanele fizice care au procurat prima de asigurare în sumă fixă, serviciile medicale urgente prespitalicești și de asistență medicală primară, acordarea asistenței medicale copiilor cu nevoi speciale și tulburări de dezvoltare, serviciile stomatologice profilactice, asistenței medicale paliative, etc. Curtea de Conturi a concluzionat că CNAM urmează să fortifice controalele interne, precum și să întreprindă măsurile necesare pentru a asigura utilizarea mijloacelor FAOAM conform necesităților persoanelor asigurate.

Inapoi la arhiva noutaților