[ X ]
[ X ]
[ X ]
Peste 367 mii de locuitori din regiunea transnistreană dețin cetățenia Republicii Moldova
18 Aprilie

Conform informațiilor furnizate de către Agenția Servicii Publice, la data de 31 martie 2024, în Registrul de stat al populației erau luați la evidență 367 776 locuitori domiciliați în regiunea transnistreană, dintre care:

–  358 814 dețin cetățenia Republicii Moldova;

– 337 654 posedă pașapoarte ale cetățeanului Republicii Moldova;

– 292 177 buletine de identitate.

În perioada 19.04.2018 – 31.03.2024 au fost recunoscute cetățeni ai Republicii Moldova 37 405 de persoane dintre care 25 474 (circa 68%) sunt locuitori din stânga Nistrului și mun. Bender care deja au obținut acte de identitate ale cetățeanului Republicii Moldova. Este de menționat, că în perioada 01.01.2024 – 31.03.2024 au dobândit cetățenia Republicii Moldova prin recunoaștere, redobândire și naturalizare 1010 persoane, ceea ce este circa 50% din numărul total al persoanelor care au dobândit cetățenia în anul 2023.

Prin Hotărârea de Guvern nr.286/2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor cu privire la certificarea faptelor de stare civilă produse şi consemnate în localitățile din stînga Nistrului și municipiul Bender, reieșind din obligațiile pozitive ale Republicii Moldova față de cetățenii domiciliați în localitățile aflate la moment în afara controlului constituțional, a fost instituit un mecanism legal pe această dimensiune.

În perioada 19.04.2018 – 31.03.2024, în privința solicitanților din regiunea transnistreană au fost emise 2928 documente de stare civilă de model național, 1859 de duplicate emise la solicitarea locuitorilor regiunii și 2253 persoane au solicitat certificarea faptelor de stare civilă.

O dinamică constantă se menține în procesul de documentare cu acte de model național a străinilor din regiunea transnistreană, în perioada de referință au fost luați la evidență 8962 de persoane, dintre care 4043 sunt titulari ai permiselor de ședere permanentă, 1575 cu permise de ședere provizorie, 1213 dețin buletin de identitate pentru apatrizi, 9 buletin de identitate pentru refugiați și 12 buletin de identitate pentru beneficiarii de protecție umanitară.

Inapoi la arhiva noutaților