[ X ]
[ X ]
[ X ]
Oleg BRAGA: Pe lângă diminuarea consecinţelor pandemiei, ale crizei economice şi a războiului, principala provocare a noului Guvern trebuie să fie combaterea economiei tenebre 
22 Martie

În ultimii 2 ani, R. Moldova a fost lovită de mai multe crize, care au afectat grav economia țării. Deși se fac eforturi pentru a diminua inflația și a accelera procesele economice, lucrurile nu se mișcă cu viteza dorită. Agenția Informaket a decis să discute cu o serie de experți privind evoluția R. Moldova, perspectivele și soluțiile care există.
Interviul de astăzi este cu omul de afaceri Oleg Braga, manager financiar cu o experiență de aproape 30 de ani în cadrul mai multor companii mari private și de stat, Președinte la Comisiei pentru susținerea examenelor de stat, Facultatea Busines&Administrare din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM), de aproape 20 de ani.

 

InfoMarket: Dle Braga, Dvs. sunteţi cunoscut nu doar ca un om de afaceri, ci şi ca un vizionar, care vedeţi lucrurile în întreaga lor complexitate. De aceea, vroiam să vă întreb: Care credeţi că ar trebui să fie preocuparea de bază a noului Guvern din punct de vedere economic?
Oleg BRAGA: E bine că aţi precizat că e vorba de preocupări de ordin economic, pentru că, în condiţiile perioadei pe care o traversăm, e clar că cele mai mari provocări ţin de domeniul securităţii şi de stabilitate. Aceasta însă nu înseamnă că provocările de ordin economic ar fi mai puţin importante. Or, se ştie că întreaga economie naţională a fost afectată puternic iniţial de pandemia de COVID-19 şi de criza economică provocată de aceasta, apoi de războiul din ţara vecină. Dar, pe lângă diminuarea consecinţelor pandemiei, ale crizei economice şi a războiului, părerea mea este că principala provocare a noului Guvern trebuie să fie combaterea economiei tenebre, iar reprezentanţii oneşti ai business-ului trebuie să fie principalul partener al Executivului în acest proces.
Astăzi, economia tenebră este una din principalele frâne, dacă nu chiar principala, în calea dezvoltării ţării. Contabilitatea dublă nu permite statului să-şi primească impozitele ce i se cuvin, astfel este redusă capacitatea Guvernului de a face faţă problemelor sociale, umanitare, de infrastructură. Mai mult ca atât, agenţii economici ce admit activităţi tenebre afectează serios mediul de business, condiţiile de concurenţă, iar aceasta îi afectează deja pe businessmanii oneşti. În loc să aibă o activitate ce le-ar permite achitarea mai multor impozite, agenţii economici oneşti pierd timp şi bani încercând să facă faţă concurenţei neloiale impuse de agenţii economici ce activează „în umbră”.
Problema este că fenomenul respectiv a cunoscut o ramificaţie atât de mare de-a lungul anilor, încât combaterea lui necesită o perioadă de timp îndelungată. Mai ales că e vorba nu doar de măsuri de ordin administrativ sau legal, ci şi care ţin de mentalitate.
De aceea, eu cred că acţiunile în această direcţie trebuiesc demarate cât mai repede posibil, pentru că numai în acest caz vom putea vorbi de condiţii de activitate corecte pentru business şi de premise reale pentru dezvoltarea din continuare a ţării.

 

InfoMarket: Pe lângă combaterea economiei tenebre, cărui aspect ar trebuii să-i acorde atenţie noul Guvern pentru a asigura condiţii prielnice de dezvoltare a business-ului?

 

Oleg BRAGA: Eu aş zice că aici se impun măsuri concrete concomitent în două direcţii: perfecţionarea continuă a cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător şi reducerea nivelului de birocraţie. În primul caz se impune constituirea unei comisii interdepartamentale, în activitatea căreia ar fi atraşi şi reprezentanţii mediului de afaceri, şi care ar face o amplă evaluare a cadrului de reglementare, iar ulterior ar veni cu propuneri concrete pentru îmbunătăţirea acestuia. În cel de-al doilea caz, la fel se impune o amplă analiză, din care ar rezulta acţiuni concrete. Vă dau doar un exemplu: pentru cei ce fac business în Republica Moldova una dintre cele mai mari bătăi de cap o reprezintă numărul exagerat de rapoarte statistice, ce trebuiesc prezentate Biroului Național de Statistică. S-o spunem deschis (oricum asta o ştiu toţi cei vizaţi) unele dintre aceste rapoarte sunt irelevante pentru activitatea întreprinderilor şi nu îmbunătăţesc deloc statistica ţării, ci doar o împovărează, la fel ca şi pe cei ce reprezintă mediul de afaceri. E o problemă veche, care, cu diferite ocazii, a fost adusă şi la cunoştinţa autorităţilor, însă, nu se ştie din ce motive, în vederea soluţionării ei nu s-a acţionat mai deloc. Cred că acum a venit timpul să ne mişcăm şi în această direcţie.

 

InfoMarket: În general, ce rol ar trebui să-şi asume statul pentru dezvoltarea mai dinamică a economiei?
Oleg BRAGA: Mulţi consideră că statul trebuie să se manifeste ca un jucător activ în economie, dar eu cred că această abordare nu este corectă. Statul, prin organele responsabile, trebuie să creeze reguli de joc egale pentru toţi şi să vegheze ca acestea să fie respectate întocmai, iar atunci când se înregistrează devieri, să intervină pentru a le contracara. Dacă vreţi, statul trebuie să fie un fel de arbitru, lăsând competiţia la latitudinea agenţilor economici. Doar printr-o liberă concurenţă şi în condiţii prielnice, agenţii economici se vor dezvolta, asigurând avansarea întregii economii naţionale.
Desigur, nu pot trece cu vederea nici alte două momente importante din punctul de vedere al dezvoltării dinamice a economiei naţionale – stabilitatea şi previzibilitatea. Dar, din păcate, în condiţiile actuale, nu totul depinde de stat. Sperăm ca perioada dificilă pe care o traversăm să treacă cât mai rapid şi să putem vorbi de stabilitate şi previzibilitate în termeni mult mai clari.
InfoMarket: În opinia Dvs., cum ar trebui să fie comunicarea dintre Guvern şi reprezentanţii mediului de afaceri?
Oleg BRAGA: Una permanentă, utilă şi consistentă şi să pornească de la premisa că Guvernul şi mediul de afaceri sunt parteneri care furnizează rezultate în beneficiul cetăţenilor, al ţării. Nici într-un caz nu trebuie să fie admisă percepţia că Guvernul şi mediul de afaceri sunt pe diferite părţi ale baricadelor, că sunt antrenaţi în careva luptă, având interese diametral opuse. Acum, odată cu învestirea unui nou Guvern, suntem în aşteptarea paşilor concreţi care ar urma să definească cadrul comunicării dintre Guvern şi mediul de afaceri. Or, Executivul are aici o marjă de acţiune destul de mare: poate opta pentru un cadru de dialog permanent, poate opta pentru un cadru de dialog reieşind din situaţiile concrete ce apar etc. La fel e şi în cazul nivelului de dialog: poate fi unul de nivel central sau unul de nivel departamental. Dar aceste momente mai puţin contează – important este să existe această comunicare, căci numai prin dialog pot fi identificate cele mai bune soluţii pentru toţi.
InfoMarket: Dar nu vă temeţi că, dacă Guvernul va face prea mulţi paşi în întâmpinarea mediului de afaceri, aceasta ar putea trezi dezaprobarea cetăţenilor? Să fim sincer şi să spunem deschis că oamenii de afaceri nu prea sunt iubiţi de oamenii simpli.
Oleg BRAGA: Ştiu că există percepția greșită că oamenii de afaceri sunt o castă privilegiată, care fac bani cu nemiluita (că nici nu reușesc să-i numere), pe care-i cheltuiesc pentru propriile plăceri fără să le pese de țară, de cetățeni, marea majoritate a cărora trăiesc la limita sărăciei. Dar lucrurile nu stau deloc aşa.
După cum spuneam mai devreme, ar trebui ca toţi să înţeleagă că oamenii de afaceri sunt partenerii structurilor de stat, în primul rând ai Guvernului, în procesul de administrare a țării. De unde Guvernul ia bani pentru drumuri, spitale, școli, grădinițe etc.? Din impozite. Cine plătesc impozitele? Desigur, le achită și persoanele fizice, dar cea mai mare parte a acestora vin din mediul de afaceri. E vorba de impozite și taxe aplicate pentru operațiunile de import-export, de impozite aferente activității de întreprinzător, de impozite aferente achitării salariilor angajaților etc. Toate aceste impozite și taxe completează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondurilor de asigurări medicale obligatorii, bugetele unităților administrativ-teritoriale. Fără banii achitați de agenții economici, autoritățile nu ar avea posibilitate nici să achite pensii, nici să achite salarii bugetarilor, nici să  implementeze proiecte de infrastructură etc.
O altă misiune importantă a mediului de afaceri este să contribuie la bunăstarea cetățenilor. Cum se întâmplă acest lucru? În primul rând, prin crearea locurilor de muncă. Un om care are un loc de muncă bine plătit și în condiții normale aici, în Moldova, nu va pleca la munci peste hotare, ci va rămâne acasă și va contribui la dezvoltarea comunității în care locuiește, a țării sale. În al doilea rând, este vorba despre misiunea socială a mediului de afaceri, care se manifestă de regulă prin acțiuni filantropice, de susținere a anumitor acțiuni publice, a culturii, artei, literaturii etc.
Părerea mea este că Guvernul conștientizează că un mediu de afaceri dezvoltat este un prim pas spre un stat dezvoltat şi că vor urma acţiuni concrete în acest sens din partea Executivului. Iar noi, reprezentanții mediului de afaceri, trebuie să înțelegem că acțiunile Guvernului în direcţia respectivă urmează să beneficieze de un impact pe măsură. Așa că, din acest punct de vedere, avem chiar și o datorie oarecare. Adică, crearea condițiilor mai bune pentru mediul de afaceri trebuie să se soldeze cu mai multe locuri de muncă și mai multe impozite la buget. Doar acționând împreună, mediul de afaceri și Guvernul, vom avea un stat dezvoltat cu un înalt nivel de trai al cetățenilor.

 

InfoMarket: În opinia Dvs., în ce măsură oamenii de afaceri trebuie să se intereseze de politică?
Oleg BRAGA: De regulă, se consideră că pe oamenii de afaceri nu-i interesează politica şi nici măcar alegerile. Este o percepţie greşită, deoarece se confundă lucruri total diferite – interesul faţă de politică şi implicarea în politică. Marea majoritate a oamenilor de afaceri într-adevăr preferă să se ţină cât mai departe de politică, evită să formuleze opinii care ar putea fi tratate din punct de vedere politic, dar urmăresc cu mare atenţie procesele politice şi electorale, pentru că acestea au tangenţă directă cu activitatea lor.
Spre exemplu, eu urmăresc cu atenţie toate evenimentele politice, încercând să intuiesc în ce măsură se pot ele expune asupra activităţii de business, cum pot afecta sau îmbunătăţi climatul de afaceri, ce impact pot avea asupra proceselor investiţionale. Şi cunosc că aceeaşi abordare o au şi alţi oameni de afaceri. De aceea, cred că e corect să se spună că pe noi, oamenii de afaceri, politica ne interesează doar raportată la activităţile pe care le desfăşurăm. Politica ne interesează ca şi proces, dar nu şi ca implicare, pentru că e una să urmăreşti atent ceva şi cu totul alta să faci parte din acel ceva.
InfoMarket: Aveţi careva aşteptări pentru perioada următoare?
Oleg BRAGA: Ca şi oricare om de afaceri, ca şi oricare cetăţean, îmi doresc să se termine cât mai repede posibil războiul din ţara vecină. Aceasta va aduce nu doar pace, ci şi mai multă stabilitate. Iar în condiţii de stabilitate, vom putea să revenim mai repede la normalitate – şi în activităţile de business, dar şi în viaţa de zi cu zi.

Inapoi la arhiva noutaților