[ X ]
[ X ]
[ X ]
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării lansează procedura de depunere a dosarelor pentru premiile în domeniul culturii
2 Decembrie

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării lansează procedura de depunere a dosarelor pentru premiile în domeniul culturii, care se acordă anual pentru produse de creaţie şi inovaţii artistice care au un impact semnificativ asupra artelor profesioniste, patrimoniului cultural naţional şi internaţional, au obținut aprecierea societăţii şi au contribuit la promovarea culturii naţionale pe plan internaţional, transmite CURENTUL.

Premiile vor fi acordate conform următoarelor categorii:

1.Premiul Valeriu Cupcea în domeniul artei teatrale;

2.Premiul Constantin Stere în domeniul literaturii;

3.Premiul Gavriil Muzicescu în domeniul muzicii;

4.Premiul Vladimir Curbet în domeniul dansului;

5.Premiul Ştefan Ciobanu în domeniul conservării patrimoniului cultural şi al muzeografiei;

6.Premiul Ion Madan în domeniul biblioteconomic şi bibliografic;

7.Premiul Isidor Burdin în domeniul patrimoniului imaterial;

8.Premiul Gheorghe Cincilei în domeniul promovării imaginii culturale în mass-media;

9.Premiul Mihai Grecu în domeniul artelor plastice;

10.Premiul Emil Loteanu în domeniul cinematografiei;

11.Premiul Veniamin Apostol în domeniul educației artistice.

20.Premiul pentru cel mai bun manager al instituției de cultură de nivel local.

Premiile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în domeniul culturii au caracter personal și se decernează:

a)unui singur laureat;

b)unui colectiv laureat, dacă se constată implicarea decisivă a mai multor persoane la elaborarea/realizarea unei lucrări/activități.

La concurs nu se admit persoanele care deţin Premiul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în domeniul culturii, precum şi lucrările sau părţi ale acestora, premiate în cadrul ediţiilor anterioare.

Dosarele candidatului/colectivului de candidați pot fi depuse la Secția Managementul Documentelor a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (biroul 330) până la data de 15 decembrie 2020, și vor include:

1.curriculum vitae (CV);

2.lista publicațiilor (pentru cărțile publicate în Republica Moldova se va indica ISBN-ul);

3.lucrările de creaţie (monografii, broșuri, pliante);

4.operele literare publicate şi înregistrate la Camera Națională a Cărții din Republica Moldova;

5.informația despre contribuția personală (în cazul colectivelor de candidați);

6.efectul/impactul social/cultural al implementării/activității;

7.materiale ilustrative aferente (imprimări audio/video, imagini, scheme, hărți etc.);

8.referințe la sursele publice pentru documentarea asupra rezultatelor activității;

9.alte materiale/informații de apreciere a candidatului/colectivului de candidați (indici de citare ISI sau Scopus, procese-verbale, decizii, recenzii, recomandări, distincții, diplome etc.);

Pentru detalii suplimentare sau neclarități, puteți contacta secretarul Comisiei pentru decernarea Premiilor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în domeniul culturii, domnul Serghei Boboc, consultant principal în cadrul Direcției arte și industrii creative – tel: 022 23 40 28, e-mail: serghei.boboc@mecc.gov.md

Cristina Parfeni

Inapoi la arhiva noutaților