[ X ]
[ X ]
[ X ]
Mihai Moldovanu despre eșecul anului 2017: „Este o ratare reforma sistemului spitalicesc din ţară”
1 Ianuarie

Anul 2017 pentru șeful Direcției Sănătate din cadrul Primăriei Municipiului Chișinău, Mihai Moldovanu, a fost unul de succes în plan profesional cu mai multe reușite decât eșecuri.

Solicitat de CURENTUL, Mihai Moldovanu, ne-a spus cum a fost anul 2017 în calitate de șef al Direcției Sănătate.

„Anul 2017 a fost un an bogat în evenimente și realizări în domeniul sistemului municipal de sănătate. Este dificil de a diviza reușitele în plan personal și profesional, deoarece genul de activitate și domeniul administrat, presupune implicare deplină. Reieşind din scopul principal pe care l-am stabilit la Direcţia sănătate în vederea consolidării sistemului municipal de sănătate orientat spre asigurarea accesului echitabil al populaţiei din municipiul Chișinău la servicii de sănătate calitative, pot să spun că, în mare parte mi-a reuşit.

Trebui să spun din start că sistemul de sănătate din municipiul Chişinău activează la un efort maxim. Acest fapt reiese din câteva momente importante şi anume: numărul populaţiei municipiul Chişinău este de circa un milion; vârsta medie a populaţiei este în continue creştere, constituind circa 40 ani; respectiv sporeşte şi coeficientul de îmbătrânire a populaţiei care este de circa 15%, în acelaşi timp indicele de natalitate şi mortalitate manifestă o stabilitate cu tendinţă spre diminuare. Concomitent aş vrea să atrag atenţia că mortalitatea perinatală este în scădere.

Dacă ne referim la medicina de familie atunci indicatorii controlului profilactic al populaţiei atinge cifra de 80% fapt care ne vorbeşte despre capacitatea sistemului de a detecta stările premorbide în populaţie pentru a interveni la etapele incipiente în profilaxia şi controlul maladiilor prioritare de sănătate publică”, ne-a spus Mihai Moldovanu.

Pe parcursul anului s-au reușit mai multe lucruri:

„Aş menţiona nivelul profesional înalt al personalului medical angajat în cadrul instituţiilor medico-sanitare municipale. În instituţiile municipale activează circa 1 700 de medici şi 2 500 de asistente medicale. Pe parcursul anului 2017 specialiştii noştri au participat la diferite seminare şi ateliere de lucru pe domeniile de specialitate. Plus la toate, noi organizăm la Direcţia sănătăţii consilii medicale şi discuţii în comisii de specialitate a problemelor prioritare de sănătate publică cum sunt maladiile netransmisibile (maladiile cardiovasculare, cancerul, tulburările mintale, ş.a. ), dar şi cele transmisibile aşa ca infecţia cu HIV şi infecţii cu transmitere sexuală, tuberculoză, hepatite virale, gripă şi infecţii respiratorii etc..

Ce ţine de implementarea Politicii Naționale de Sănătate vreau să vă spun că, pe parcursul acestui an noi am reuşit organizarea în toate sectoarele municipiului Chişinău a Centrelor Comunitare de Sănătate Mintală şi Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor. De asemenea, la sfârşit de an am reuşit transferarea serviciilor de ortopedie şi traumatologie de la Institutul Medicină Urgentă la nivelul Asociaţiilor Medicale Teritoriale ca servicii de ambulatoriu.

Aş vrea să accentuez că dezvoltarea profesională a mers în paralel cu dotarea instituţiilor medicale din Chişinău cu echipament şi dispozitive medicale de înaltă performanţă cu suportul financiar al Uniunii Europene şi Guvernului Japoniei.

La acest capitol aş menţiona realizarea proiectului JICA la IMSP SCM „Sfânta Treime” şi proiectul KUSANONE la Maternitatea Municipală nr. 2, din fondurile Guvernului Japoniei care a asigurat cu dispozitive medicale instituţiile date sporind capacitatea lor în implementarea standardelor internaţionale.

Totodată, pentru modernizarea şi renovarea continuă a bazei tehnico-materiale a instituțiilor medico-sanitare publice municipale un suport financiar esenţial a fost şi din contul bugetului municipal de circa 50 milioane lei. În special, printre cele mai mari realizări aş evidenţia faptul că, au fost practic reconstruite din nou blocul chirurgical la SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”, 6 secţii medicale la SCM „Sfânta Treime”, 4 secţii la SCM nr. 1 şi altele”.

Reforma sistemului spitalicesc din țară și asistența medicală primară în suburbii au fost eșecurile anului, după cum afirmă șeful Direcției Sănătate.

„Consider că este o ratare reforma sistemului spitalicesc din ţară. Noi am elaborat Strategia de dezvoltare a sistemului municipal de sănătate care prevede optimizarea serviciului spitalicesc prin organizarea managementului comun, dar şi dezvoltarea serviciilor de ambulatoriu care ar spori accesibilitatea populaţiei municipiului Chişinău la servicii specializate şi investigaţii performante de înaltă calitate.

O altă problemă constituie asistenţa medicală primară la nivelul suburbiilor. În linii mari susţin reforma promovată de administraţia publică centrală privind liberalizarea medicinii de familie dar trebuie să constat că, nu toate Centrele de sănătate din suburbiile municipiului Chişinău dispun de o bază tehnico-materială corespunzătoare. Această situaţie se datorează faptului că, consiliile locale din comunele şi satele din suburbii nu dispun de resurse umane şi financiare suficiente pentru a asigura condiţiile şi prestarea serviciilor medicale în volum deplin”, a spus Mihai Moldovanu.

De asemenea, Mihai Moldovanu ne-a spus ce speranțe are în anul care vine.

„Sper ca în anul 2018 să reuşim aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate de către Consiliul municipal Chişinău pentru a consolida realizările sistemului municipal de sănătate şi a asigura accesul populaţiei din municipiul Chișinău la servicii de sănătate de înaltă calitate.

A fost deja aprobat bugetul municipal pentru anul 2018 în care pentru sistemul de sănătate sunt alocate circa 70 milioane lei. În priorităţile pentru anul 2018 sunt fixate o serie de activităţi pentru dezvoltarea în continuare a bazei tehnico-materiale a instituţiilor municipale publice dar în special aş vrea să atrag atenţia asupra programelor de susţinere pentru populaţia din grupurile social vulnerabile. Aş menţiona aici faptul că, la iniţiativa Direcţiei sănătăţii Consiliul municipal Chişinău a aprobat mai multe programe pentru aceste contingente şi anume: asigurarea copiilor de până la un an cu alimentaţie artificială, procurarea aparatelor auditive pentru persoanele cu hipoacuzie, asigurarea slabvăzătorilor cu dispozitive speciale, oferirea serviciilor de protezare dentară, procurarea testelor pentru aparatele de testare a glicemiei la persoanele cu diabet ş.a..”, a mai spus Mihai Moldovanu.

Cristina Parfeni

Republicat din 28 decembrie 2017.

Inapoi la arhiva noutaților