[ X ]
[ X ]
[ X ]
[ X ]
Măsurile Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică pentru prevenirea răspândirii COVID-19
18 Martie

În contextul situației epidemiologice declanșată la nivel național, privind virusul COVID-19 și în vederea asigurării unui echilibru între protejarea stării de sănătate și diminuarea impactului economic și social, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică anunță că va întreprinde măsurile necesare pentru a asigura continuitatea proceselor de lucru și exercitarea atribuțiilor de serviciu a funcționarilor publici, inclusiv de la distanță, transmite CURENTUL.

Astfel, STISC, în calitate de operator tehnico-tehnologic al serviciilor electronice guvernamentale, va asigura prestarea neîntreruptă a serviciilor Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice (Internet, Intranet, poșta electronică), administrarea și gestionarea platformei MCloud, serviciul semnătura electronică, serviciul guvernamental de plăți electronice și mentenanța paginilor web guvernamentale.

Utilizând semnătura electronică emisă de STISC, funcționarii publici vor putea semna electronic diverse documente prin intermediul Serviciul MSign (msign.gov.md) și respectiv organiza circuitul electronic al acestor documente la nivel instituțional sau interinstituțional.

În conformitate cu prevederile art. 13, (1), Legea nr.91 din 27.06.2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic, “documentul electronic semnat cu semnătură electronică avansată calificată este asimilat, după efectele sale, cu documentul analog pe suport de hârtie, semnat cu semnătură olografă”.

În perioada ce urmează, STISC, va asigura neîntrerupt serviciul Suport Clienți (022) 820 911 și va acordă suport tehnic și informațional necesar tuturor solicitanților.

Cristina Parfeni

Inapoi la arhiva noutaților