[ X ]
[ X ]
MADRM propune absorbția unei întreprinderi de stat cu alta. Personalul entității nou create va fi de 41 persoane, iar 2 455,5 mii lei vor fi economisiți
26 Noiembrie

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) propune spre consultare publică o modificare a unei Hotărâri de Guvern cu privire la re-organizarea și funcționarea Agenției „Moldsilva”. În speță, se propune reorganizarea unei întreprinderi de stat prin absorbție cu altă întreprindere, transmite CURENTUL.

Este vorba despre Î.S. „Întreprinderea silvo-cinegetică „MANTA-V”” din satul Manta, raionul Cahul, care va fi absorbită de Î.S. „Întreprinderea pentru silvicultură „SILVA-SUD”” din Cahul.

Actualmente suprafața totală gestionată de ÎS „ÎS Silva-Sud” Cahul constituie 18 519,5 ha, dintre care 13 929,5 ha acoperite cu păduri, organizată în baza a 5 ocoale silvice, iar de ÎS „Întreprinderea silvo-cinegetică Manta-V”- 7 238,7 ha, respectiv 6 622,5 ha acoperite cu păduri, organizată fără de nici un ocol silvic, fiind practic cea mai mică întreprindere silvică subordonată Agenției „Moldsilva”.

Odată cu comasarea entităților silvice, întreprinderea de stat reorganizată va dispune de autonomie financiară. Activitatea se va efectua din contul veniturilor colectate de la realizarea produselor lemnoase și nelemnoase ale pădurii la prețuri rezonabile către populație și instituțiile bugetare.

Analiza cost-beneficiu: pornind de la informațiile din situațiile financiare ale entităților reorganizate și din rapoartele de executare a bugetului pentru anul 2019, se constată că cheltuielile administrative ale întreprinderii ce absoarbe au constituit 4 545,98 mii lei, iar a întreprinderii absorbite 3 359,64 mii lei, adică doar cu 1 186,58 mii lei mai mult, constatând în cest sens un coraport / disproporție semnificativă între suprafața gestionată și cheltuielile administrative înregistrate.

Statul de personal al Î.S. „ÎSC Manta-V” la momentul actual constituie 41 unități, dintre care personal administrativ – 18 unități, paza pădurii (pădurari)- 20 unități, alte categorii (paznic de vânătoare) – 3 unități. Numărul personalului de deservire și al lucrătorilor permanenți constituie 20 de unități, dintre care, personal de deservire – 6 unități, lucrători permanenți 14- unități.

Totalul cheltuielilor administrative anuale a Î.S. „ÎSC Manta-V” constituie cca. 3 359,64 mii lei, dintre care, fondul de salarizare se estimează la 2 301,82 mii lei, inclusiv ajutor material, premii, etc., contribuțiile la BASS constituie cumulativ suma de 513,6 mii lei.

De asemenea, anual, îndemnizația achitată membrilor consiliului de administrație a întreprinderii de stat se estimează la cca. 239,0 mii lei, cheltuielile de cancelarie – cca. 22,6 mii lei, serviciile de audit al situațiilor financiare – cca.35,0 mii lei, cheltuieli de delegare – cca. 34,6 mii lei, mărimea impozitelor – 101,6 mii lei, întreținerea transportului aparatului de conducere – 63,4 mii lei, alte cheltuieli administrative – 162,58 mii lei, etc.

Reorganizarea nu necesită cheltuieli financiare suplimentare şi de altă natură din bugetul de stat, precum și nu vor fi suportate careva cheltuieli ce țin de încetarea raporturilor de muncă cu personalul, deoarece personalul ce activează actualmente în entitatea silvică Î.S. „ÎSC Manta-V” nu va fi disponibilizat, urmând ca o parte să fie reîncadrați în statul de personal al ocolului silvic Manta ce urmează a fi creat ca subdiviziune structurală în cadrul întreprinderii absorbante Î.S. „ÎS Silva-Sud” Cahul și/sau transferați în funcții vacante în cadrul întreprinderii absorbante.

Statul de personal al ocolului silvic nou creat va constitui 41 persoane, dintre care 7 unități TESA, paza pădurii (pădurari)- 20 unități, personal de deservire și muncitori – 14 unități, fondul de salarizare estimativ anual se va cifra la, inclusiv: pentru personalul TESA – cca. 447,84 mii lei, paza pădurii 2210,1 mii lei, personal de deservire și muncitori – 301, 16 mii lei, contribuțiile la BASS estimându-se la -665,7 mii lei, alte cheltuieli – 27,3 mii lei.

Ca consecință, în urma reorganizării entităților silvice subordonate vor fi economisite anual mijloace bănești în sumă de cca. 2 455,5 mii lei, care urmează a fi redirecționate pentru asigurarea funcționalității actualelor păduri, precum și al lucrărilor de extindere a fondului forestier național.

De asemenea, odată cu optimizarea costurilor și cheltuielilor entității publice, urmare procesului de reorganizare, se estimează că vor fi reduse prețurile la lemnul de foc realizat către populație și alți beneficiari.

Cristina Parfeni

Inapoi la arhiva noutaților