[ X ]
[ X ]
[ X ]
[ X ]
Legea comunicațiilor poștale va fi modificată. Ce schimbări propun autorii
18 Decembrie

Un proiect de lege privind modificarea Legii comunicațiilor poștale a intrat în procedura legislativă a Parlamentului Republicii Moldova. Comisia economie, buget și finanțe a aprobat, astăzi, raportul la proiectul respectiv, pentru prima lectură, transmite CURENTUL.

În textul legii se propune înlocuirea noțiunii „rețeaua poștală publică” cu „rețeaua poștală”.

Legea modificată va reglementa atât activitatea în domeniul comunicațiilor poștale a operatorilor poștali, indiferent de tipul lor de proprietate, cât și mecanismul de finanțare a serviciului poștal universal în condiții care să garanteze furnizarea permanentă a acestui serviciu.

Vor fi introduse principii de formare a tarifelor, acestea urmând să fie stabilite de către furnizorii de servicii poștale. Astfel, în proiect se arată că tarifele trebuie să fie accesibile și stabilite astfel încât toți utilizatorii, indiferent de poziția geografică și ținând cont de condițiile naționale geografice, să aibă acces la serviciile poștale furnizate, cu excepția nevăzătorilor și a prizonierilor de război care beneficiază de servicii poștale gratuit. Tarifele trebuie să fie orientate în funcție de costuri și să stimuleze furnizarea unui serviciu poștal universal eficient, acestea trebuie să fie transparente și nediscriminatorii, fundamentate în funcție de costuri și aplicate unic pe întreg teritoriul țării. Totodată, aplicarea unui tarif uniform nu exclude dreptul furnizorului de serviciu poștal universal de a încheia acorduri tarifare individuale privind prețurile cu utilizatorii.

În afară de aceasta, se propune introducerea în lege a noțiunii de ”servicii poștale electronice”, precum și a prevederilor privind prelucrarea trimiterilor care conțin obiecte interzise în circuitul poștal.

De asemenea, sunt incluse prevederi suplimentare privind utilizarea datelor cu caracter personal. Astfel, furnizorii de servicii poștale vor prelucra doar datele cu caracter personale strict necesare, neexcesive scopului prestabilit, asigurându-se un nivel de securitate și confidențialitate adecvat în ceea ce privește riscurile prezentate de prelucrare și caracterul datelor, cu respectarea drepturilor subiecților de date cu caracter personal, în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

Conform Convenției Uniunii Poștale Universale (UPU), se propune introducerea prevederii despre formularele UPU, precum și modificarea procedurii de efectuare a controlului vamal.

Autorii proiectului mai propun stabilirea limitei de greutate a serviciilor poștale rezervate până la 100 gr – către anul 2019 și liberalizarea pieței serviciilor poștale – către anul 2021.

Autorii susțin că proiectul de modificare a Legii comunicațiilor poștale nu va avea impact negativ asupra mărimii tarifelor serviciilor poștale.

Cristina Pendea

Inapoi la arhiva noutaților