[ X ]
(INTERVIU) Viorel Jardan: „ADR Centru este instituția care implementează proiectele la nivel regional, iar tot ce s-a reușit până acum este succesul unei munci de echipă”
6 Decembrie

Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) are menirea să implementeze proiectele de dezvoltare regională din centrul țării. Cu ajutorul proiectelor, partenerilor externi, a Guvernului R. Moldova și echipei Agenției, acestea sunt pe cale de a fi inițiate, unele în curs de implementare, altele deja finisate.

În cadrul unui interviu pentru CURENTUL, directorul ADR Centru, Viorel Jardan, a povestit ce presupune activitatea sa în cadrul Agenției, cum se lucrează cu proiectele, care sunt rezultatele muncii sale de când deține funcția și ce priorități are pentru viitor.

CURENTUL: Domnule Jardan, la un an de când dețineți funcția de director ADR Centru, ce s-a schimbat? Ce ați reușit să schimbați în componența și activitatea Agenției?

Viorel Jardan: ADR Centru este instituția care implementează în mare parte proiectele de dezvoltare la nivel regional, iar tot ce s-a reușit până acum este succesul unei munci de echipă. În momentul în care am ajuns la conducerea acestei instituţii, am încercat să fac o radiografie a ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. Am depus toate eforturile și am reușit împreună cu echipa să implementăm proiecte de succes în acest domeniu. Am reușit să ajungem la rezultatul scontat datorită acestei echipe puternice, cu viziuni și aspirații noi.

Un succes este că am izbutit să avem echipă completă în cadrul Agenției, iar rezultatele muncii sunt apreciate pozitiv de fiecare dată. Unul dintre bunurile dobândite a instituției a fost şi încrederea în forţele proprii. De asemenea, proiectele realizate arată că atât beneficiarii fondurilor nerambursabile, cât şi Agenţia au reuşit să producă o schimbare în bine în regiunea noastră.

C: Care este prioritatea Dvs. nr. 1 privind dezvoltarea regională?

V.J.: În general, fondurile sunt utilizate pentru finanţarea proiectelor cu impact major asupra dezvoltării localităților, fie că este vorba de reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport, fie a celei educaţionale şi de sănătate, sprijinirea mediului de afaceri sau valorificarea potenţialului turistic şi a patrimoniului cultural, dar toate acestea fiind privite la nivel regional, adică beneficiarii serviciilor să nu fie doar o localitate sau comunitate. Prioritate, în continuare, și trebuie de pus accentul pe aceasta la toate nivelurile, rămâne creșterea indicelui atractivității economice și investiționale a regiunii prin implementarea tuturor obiectelor în Infrastructura de afaceri, după care obligatoriu ne axăm pe îmbunătățirea condițiilor de trai a populației prin aprovizionarea cu apă potabilă /conectarea rețelei de canalizare, construcția stațiilor de epurare și construcția drumurilor regionale.

C: Ce buget aveți în acest an pentru proiectele ce țin de reabilitarea/amenajarea/ drumurilor locale? Care drumuri sunt prioritare?

V.J.: Pentru anul curent au fost aprobate din Fondul Național de Dezvoltare Regională (FNDR) peste 25 milioane lei pentru reabilitarea rețelei de drumuri regionale. În cadrul acestei măsuri avem în implementare la moment 4 proiecte ce țin de reabilitarea infrastructurii de drumuri regionale, dintre care 3 au fost inițiate în anul curent. În urma realizării acestor obiective urmează a fi reabilitați aproximativ 65 km de drum regional. Absolut toate obiectivele au prioritate și abordare unică în cadrul instituției noastre, deoarece fiecare din ele contribuie esențial la dezvoltarea regională: unul face legătura între raioanele Orhei și Telenești, altul face legătura în zona de management a deșeurilor solide dintre Ungheni, Călărași și Nisporeni, al treilea, pe lângă beneficiul rutier al localnicilor din 5 sate, îmbunătățește accesul spre 2 locații turistice de importanță națională din raionul Rezina.

Un aport esențial îl deține și Fondul Rutier care intervine cu 30% din suma alocată din FNDR și prin aceasta devine productivă sinergizarea a două fonduri naționale precum și posibilitatea reabilitării mai multor km de drumuri regionale.

C: În Hotărârea de Guvern din 29 martie 2017 privind aprobarea Documentului unic de program (DUP) 2017 -2020 sunt prevăzute 62 de proiecte de dezvoltare regională pentru toată țara. Ați început deja implementarea proiectelor gestionate de ADR Centru?

V.J.: În general, la capitolul proiecte depuse și aprobate, Agenția de Dezvoltare Regională Centru se descurca foarte bine. Este agenția cu cele mai multe proiecte în implementare. În Documentului Unic de Program (DUP) 2017 -2020 sunt prevăzute 62 de proiecte de dezvoltare regională care urmează a fi implementate în toate cele 4 regiuni de dezvoltare, dintre care 26 urmează a fi implementate de către noi, cu suport financiar din FNDR.

Agenția de Dezvoltare Regională Centru are în implementare 17 proiecte de dezvoltare regională, 11 dintre acestea sunt proiecte noi, inițiate în anul curent, iar 6 sunt proiecte spre finalizare moștenite din planificarea 2013-2016. Costul total al acestor proiecte, conform cererii de finanțare, depășește 450 milioane de lei, bani ce urmează a fi alocați în marea majoritate din mijloacele financiare ale FNDR.

C: Preconizați până în 2020 să fie implementate toate?

V.J.: Luând în considerare rezultatele implementării proiectelor până în acest moment, și valorificarea surselor bugetare în totalmente pentru anul curent, suntem siguri că vom reuși inițierea și implementarea celorlalte proiecte rămase în DUP. Acesta este obiectivul nostru primordial și nu doar. Suntem obligați moral și instituțional să răspundem pozitiv necesităților locuitorilor celor 26 aplicanți ai proiectelor incluse spre finanțare, și mai mult, dorim includerea câtorva proiecte din lista de așteptare suplimentar.

La moment cifrele sperie și totodată ne motivează la identificarea surselor de acoperire financiară completă, însă mizăm în continuare pe suportul liniilor bugetare naționale și ale partenerilor de dezvoltare ale RM, sperând astfel că realizările noastre să fie evidențiate de legislatori pentru majorarea FNDR la nivelul așteptărilor și necesităților populației din regiune.

C: Puteți face o retrospectivă a proiectelor de dezvoltare a serviciilor publice de calitate (drum, apă și canalizare, managementul deșeurilor solide, creșterea eficienței energetice)?

V.J.: Dacă e să facem o analiză, atunci constatăm că cele mai multe proiecte se referă la reabilitarea infrastructurii fizice, adică a porțiunilor de drum, apeductelor, rețelelor de canalizare și altele.

ADR Centru are în implementare 4 proiecte în domeniul apă și canalizare în raioanele Ialoveni – alimentarea cu apă potabilă a satelor Bardar și Ruseștii Noi(Apă Canal Chișinău), Telenești – canalizare și stație de epurare în oraș și satele adiacente, Nisporeni – segment de canalizare a orașului și s.Vărzărești, Hâncești – apă potabilă și sistem de canalizare în satele Balceana, Negrea, Sofia și 3 proiecte la capitolul eficientizarea energetică a clădirilor publice în Orhei – Blocul chirurgical Spitalul Raional , Șoldănești – Centrul de Sănătate, Anenii Noi – grădinița de copii s. Hârbovăț. Drumul cu importanță economică în zona industrială din orașul Hâncești ce face legătura dintre două artere naționale, etc..

C: Cum stă Agenția la capitolul dezvoltării potențialului turistic în regiune?

V.J.: La capitolul de dezvoltare a potențialului turistic al regiunii Centru, cu regret, constatăm domeniu care rămâne nevalorificat pe măsura potențialului, însă problema se raportează și la nivel național. În implementare avem restaurarea obiectivelor de patrimoniu istoric național ca Complexul Manuc-Bey din Hâncești, Muzeul și Aleea Clasicilor din Călărași, muzee și popasuri din cadrul traseelor turistice și construcția a 2 complexe turistice-sportive de toata frumusețea și necesitate în orașul Nisporeni și satul Costești, raionul Ialoveni.

La moment ADR Centru are elaborat și un Program Regional de dezvoltare a sectorului turistic, care conține o analiză detaliată a segmentului la moment, care propune un șir de soluții de dezvoltare a acestuia, suport autorităților locale în vederea elaborării proiectelor în domeniu și accesării fondurilor pentru finanțarea acestora. Având la bază zonarea turistică, identificată în baza programului dat, pe parcursul anului 2017 ADR Centru a identificat și dezvoltat conceptul de proiect „Perpetuarea culturii în Bazinul Mării Negre”, pentru Obiectivul tematic Promovarea în comun a afacerilor și antreprenoriatului în sectoarele turism și cultură. Proiectul a fost dezvoltat în comun cu partenerii din Turcia, Bulgaria și Romania și a fost aplicat pentru finanțare la Programul operațional comun a Bazinului Mării Negre 2014-2020.

C: Dar dezvoltarea economiei regionale și diversificarea infrastructurii de afaceri?

V.J.: Este domeniul tendință, de care avem nevoie pentru a ne identifica cu adevărat ca regiune puternică zonală. În RDC infrastructura de sprijin a afacerilor este relativ dezvoltată şi este reprezentată de Zona Economică Liberă (ZEL) Ungheni, 2 Parcuri Industriale în Strășeni, 4 Incubatoare de Afaceri (Nisporeni, Rezina, Dubăsari, Călăraşi), centre de business şi consultanţă. Apelarea la serviciile unei entități de suport pentru mediul de afaceri este o formă de protejare a creşterii afacerii și maturizării acesteia.

Pe parcursul anului 2017 specialiștii ADR Centru au elaborat Plan Regional Sectorial în domeniul dezvoltării Infrastructurii de sprijin a afacerilor. În conformitate cu acesta, pentru următorii 6 ani ne propunem facilitarea dezvoltării infrastructurii de afaceri existente, dar şi crearea unor structuri noi, moderne care ar asigura toată infrastructura necesară realizării afacerilor profitabile în regiune. Investiţiile în sectorul afacerilor vor contribui la asigurarea atractivităţii investiţionale a Regiunii de Dezvoltare Centru şi totodată vor impulsiona dezvoltarea economică în regiune.

Spre finanțare este inclus proiectul „Centru regional de afaceri și dezvoltare comunitară în raioanele Strășeni, Călărași și Hâncești”, localizat în comuna Lozova, raionul Strășeni, costul estimativ fiind de aproximativ 25 milioane de lei.

C: Agenția implementează și proiecte care nu sunt gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale (Agriculturii și Mediului)?

V.J.: Încă la începuturile activităţii noastre, ADR Centru a beneficiat pentru procesul instituţional de suport, consultanță, asistenţă tehnică şi financiară din partea partenerilor de dezvoltare. ADR Centru are în implementare 2 proiecte finanțate în totalitate de Guvernul Germaniei prin intermediul Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice la: „Creșterea eficienței energetice a spitalului regional Orhei” (GIZ) (etapa II) – în valoare de peste 8 milioane lei și „Sporirea eficienței energetice a spitalului raional Călărași” – în valoare de peste 10 milioane lei.

Din aceiași sursă a fost posibilă dotarea Întreprinderilor Municipale cu utilaj și mașini în dependență de necesitate în orașele Ungheni, Călărași, Hâncești și Strășeni de peste 6 milioane lei.

De menționat este și contribuția partenerilor USAID cu aproximativ 10 milioane de lei la proiectul Telenești, a celor de la SlovakAID cu circa 2 milioane de lei la proiectul Bardar – Ruseștii Noi, etc..

Mulțumim partenerilor de încredere și pentru suportul acordat instituției cât și regiunii în întregime, iar noi garantăm cu certitudine că suntem gata pentru a face față noilor provocări și standarde doar în beneficiul locuitorilor Regiunii Centru.

C: Numiți prioritățile Dvs. pentru viitor în cadrul Agenției? Ce v-ați pus în plan să realizați în anul care vine?

V.J.: La general vorbind, prioritatea de bază rămâne creșterea economică, atât la nivelul noilor investitori și infrastructura de afaceri, cât și resurse financiare pentru implementarea cu succes a tuturor proiectelor stringente din regiune.

De asemenea, încercăm prin intermediul administrațiilor publice locale să aplicăm la toate apelurile de proiecte pentru a ridica nivelul de pregătire a specialiștilor dar și atragerea finanțărilor transfrontaliere. Un alt obiectiv rămâne strânsa conlucrare pe toate dimensiunile cu primăriile și locuitorii regiunii întru soluționarea problemelor segmentului ce ne revine instituțional.

Totodată planificăm acțiuni de mobilizare și implicare a populației în localitățile cu proiecte în implementare, însă cele mai importante acțiuni garant ale APL – urilor țin de asigurare durabilității acestor proiecte, capitol restant din cauza neglijenței sau a schimbărilor la nivelul conducerii locale.

C: Vă mulțumim și vă dorim succese în continuare!

Cristina Parfeni

Inapoi la arhiva noutaților