[ X ]
[ X ]
[ X ]
(INTERVIU) Tatiana Cuneţchi: Prioritatea de bază a ASP o reprezintă serviciile publice accesibile, prestate eficient și transparent
17 Februarie

Interviu cu Tatiana Cuneţchi, Director general al Agenţiei Servicii Publice pentru Almanah Politic 2019

Doamna Cuneţchi, ce v-a determinat să veniţi în funcţia de Director al ASP?

Agenţia Servicii Publice este o instituţie complexă, care prestează cetăţenilor şi mediului de afaceri diferite servicii publice, după principiul „ghişeului unic”. Având o vastă experienţă în diverse domenii, pentru mine a fost o provocare majoră să contribui la reformarea şi modernizarea serviciilor publice. Vă mărturisesc, pe parcursul a trei decenii de carieră profesională în sectorul public, am mai avut asemenea provocări, deci nu e vorba de ceva ce mi se întâmplă în premieră.

Preponderent am activat în domeniul finanţelor publice, dar în context e important de precizat că domeniul acesta e unul destul de complex şi variat, ceea ce mi-a oferit ocazia să mă manifest pe multiple dimensiuni: procesul fiscal-bugetar la nivel naţional şi local; audit public extern şi control financiar; administrare fiscală şi vamală.

Agenţia Servicii Publice reprezintă un conglomerat de domenii şi sectoare, respectiv, este o mega autoritate operaţională, cu funcţii de reglementare şi prestare de servicii publice: documentarea cetăţenilor, înregistrarea unităţilor de drept, licenţiere, cadastrare, calificare etc.

Acestea fiind spuse, doresc să cuantific faptul că sunt hotărâtă să depun toate eforturile pentru a contribui la dezvoltarea Agenţiei şi la consolidarea capacităţilor acesteia, la diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor prestate, precum şi la îmbunătăţirea activităţii instituţionale. Domeniile pe care le gestionez necesită perfecţionare non-stop, de aceea transparenţa în activitate, îmbunătăţirea eficienţei, prestarea serviciilor de calitate consumatorilor sunt mereu pe agenda mea.

Ce „moştenire” aţi preluat de la predecesorii Dvs., adică, ce situaţie aţi găsit la Agenţie?

Fiind creată în anul 2017, Agenţia are deja o istorie instituţională, cu reuşite şi anumite slăbiciuni – lucruri fireşti pentru un organism în curs de edificare şi dezvoltare. În contextul reformelor iniţiate, au fost întreprinse mai multe măsuri organizatorice şi tehnologice la nivel central, urmând a fi realizate măsurile de eficientizare a activităţii financiar-economice şi de creştere a performanţei instituţionale. La nivel regional încă urmează să finalizăm optimizarea subdiviziunilor teritoriale, responsabile de prestarea serviciilor publice, cu eficientizarea proceselor şi asigurarea accesibilităţii serviciilor pentru oameni.

Mă aflu în exerciţiu în aşa-numita perioadă de 100 de zile – perioada de adaptare, dar şi de promovare a unui „stil” specific unei instituţii publice. Mă refer la propria conduită, eu fiind adepta unui management instituţional bazat pe ,,reguli” şi în niciun caz pe ,,noţiuni”. De aceea, mesajul meu pentru subalterni din start a fost că guvernarea se exercită corespunzător unor procese şi proceduri standardizate. Chezăşia funcţionării unei instituţii rezidă în stabilirea clară a ,,regulilor de joc”, determinarea funcţiilor şi interacţiunea între angajaţi şi între servicii. Fiecare trebuie să-şi asume responsabilităţile de rigoare şi să manifeste maximă eficienţă în exercitarea funcţiei zi de zi, în capul mesei fiind puse prevederile legale şi satisfacţia cetăţeanului – în calitatea sa de consumător final de servicii.

Care au fost primele Dvs. acţiuni în noua funcţie?

Am preluat funcţia de director în noiembrie 2019, fiind o perioadă de finalizare a activităţilor planificate, proceselor operaţionale realizate, proiectelor lansate şi neavând mult timp la dispoziţie pentru a intra în esenţa problemelor strategice şi curente ale Agenţiei. Totodată, experienţa acumulată m-a ajutat să asigur o continuitate instituţională, conform planurilor aprobate, dar cu anumite schimbări, intervenţii şi optimizări, pentru a asigura funcţionalitatea subdiviziunilor la un nivel înalt, precum şi pentru a combate şi a preveni încălcări de disciplină executorie şi operaţională a efectivului.

În sensul celor menţionate, mi-am propus o agendă de acţiuni şi măsuri care să optimizeze serviciile şi personalul, obiectivul final fiind sporirea calităţii serviciilor prestate, crearea condiţiilor pentru accesarea acestora de către cetăţeni.

Ce puteţi spune despre colectivul pe care-l conduceţi?

Consider că, colectivul Agenţiei este unul cu abilităţi şi cu pregătire corespunzătoare. Prin urmare, administraţia va crea un mediu adecvat, competitiv pentru subdiviziunile interne, pentru toţi angajaţii care vor veni cu iniţiative benefice, mai ales pentru cetăţeni şi pentru imaginea instituţiei pe intern şi pe extern. Dar, luând în calcul complexitatea agendei şi a sarcinilor stabilite, fiecare colaborator are un rol important şi astfel creşte responsabilitatea fiecăruia în obţinerea rezultatelor şi reuşitelor. Din alt punct de vedere, în cazul neajunsurilor sau încălcărilor comise de către un angajat, poate suferi imaginea instituţiei în general.

Pe ce puneţi accent în relaţia cu subalternii?

Pe parcursul mai multor ani de activitate şi în diferite organizaţii de stat am avut relaţii bune de colaborare cu colegii mei, apreciind calităţile umane şi susţinerea reciprocă, asigurând corectitudine şi obiectivitate, promovând responsabilitatea, comunicarea constructivă, abordarea inovativă. Sper că spiritul de echipă ne va ajuta să facem faţa provocărilor existente la etapă actuală.

Pentru mine, în calitate de conducător, contează fiecare angajat, deoarece îşi are propria contribuţie în tot ceea ce face instituţia per ansamblu. Totodată, abordarea de sistem, principiile şi valorile de bază sunt apreciate când se bazează pe dedicaţie, asumare, responsabilitate, coeziune, corectitudine.

Ce priorităţi aveţi fixate pentru perioada imediat următoare?

Prioritatea de bază a Agenţiei Servicii Publice o reprezintă serviciile publice accesibile, prestate eficient şi transparent. Astfel, fiecărui cetăţean noi trebuie să-i creăm condiţiile optime de deservire pentru ca principiul „ghişeului unic” să fie realizat în practică şi să nu fie necesitatea de deplasare de la o instituţie la alta pentru a obţine anumite documente sau a trece careva proceduri birocratice inutile. Pentru aceasta, în mod prioritar, trebuie de revizuit cadrul normativ şi instituţional, astfel încât procesele administrative şi operaţionale interne ale Agenţiei să fie îmbunătăţite şi modernizate, aplicându-se instrumentariul de reinginerie şi digitizare a serviciilor publice prestate.

Ce planuri aveţi pentru anul 2020?

Aşa cum am menţionat anterior, una dintre funcţiile de bază ale Agenţiei Servicii Publice este implementarea principiului „ghişeului unic” la prestarea serviciilor publice prin intermediul a 39 centre multifuncţionale, deschise, practic, în fiecare municipiu şi centru raional.

Pentru întreaga echipă a Agenţiei este important să dovedim că modelul acesta de prestare a serviciilor publice are o importanţă strategică în procesul de modernizare a serviciilor publice, asigurând optimizarea proceselor operaţionale, implementarea serviciilor noi şi, nu în ultimul rând, deservirea calitativă a cetăţenilor şi agenţilor economici din toată ţară. Totodată, pentru a facilita accesul populaţiei la serviciile electronice, în toate centrele multifuncţionale au fost organizate sectoare de „autoservire”, unde sunt instalate calculatoare conectate la reţeaua internet.

La fel, în domeniul dezvoltării serviciilor electronice, Agenţia planifică modernizarea Portalului instituţional ce va permite unificarea procedurilor de prestare a serviciilor din diferite domenii de competenţă, precum şi lărgirea spectrului de servicii prestate în regim on-line. Astfel, acest portal va îndeplini trei funcţii de bază: oferirea informaţiei despre activitatea instituţiei, asigurarea accesului la resursele informaţionale de stat şi prestarea serviciilor publice.

În contextul modernizării unor servicii publice, cu suportul proiectului Băncii Mondiale, se preconizează digitalizarea serviciilor de eliberare a permisului de conducere, actelor de stare civilă, înregistrării afacerilor. În deplină procedură, la fel cu suportul Băncii Mondiale, se află delimitarea şi înregistrarea bunurilor imobile proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, ce va cuprinde întreg teritoriul ţării.

De asemenea, Agenţia va continua implementarea şi administrarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive, ce reprezintă ghişeul unic electronic în licenţierea activităţii de întreprinzător.

Cu suportul proiectului UNDP, urmează să fie finalizate proiectele de implementare a subsistemului „Acte de stare civilă” a SIA „Registrul de Stat al Populaţiei” şi a Registrului de Stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi adreselor, ce presupun implementarea serviciilor respective în formatul electronic. Concomitent, va fi promovată utilizarea serviciului electronic de programare prealabilă, care oferă solicitantului posibilitatea planificării vizitei în subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei în vederea obţinerii serviciilor solicitate, fapt ce permite reducerea semnificativă a timpului de aşteptare în oficiu pentru cetăţeni.

Cum vedeţi viitorul ASP?

Pentru mine, în calitate de top-manager, prioritatea priorităţilor din start a fost şi va fi starea de confort a consumatorului final de servicii publice.

Îmi doresc ca Agenţia Servicii Publice să devină un lider în procesul de ,,schimbare la faţă”, ca societatea, cetăţenii, să ne perceapă ca pe o instituţie ce vine să ajute oamenii în soluţionarea grijilor cotidiene, prin obţinerea informaţiei şi actelor publice.

Sunt convinsă că Agenţia Servicii Publice are capacităţile necesare pentru a contribui la dezvoltarea în Republica Moldova a unui sistem modern de acordare a serviciilor publice, promovând continuitatea în realizarea reformelor, priorităţilor şi obiectivelor strategice.

Almanah Politic 2019

Inapoi la arhiva noutaților