[ X ]
[ X ]
[ X ]
(INTERVIU) Serghei Popovici: „Vom continua să asigurăm securitatea informațională a Sistemului guvernamental de telecomunicații”
22 Februarie

Interviu cu Serghei Popovici, Director general al ÎS Centrul de Telecomunicaţii Speciale

Care a fost activitatea de bază a CTS în 2016?

Serghei Popovici: În calitate de operator al sistemelor informaţionale şi de telecomunicaţii ale Guvernului Republicii Moldova, activitatea de bază a CTS constă în prestarea serviciilor în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de asigurare a securităţii informaţionale cum ar fi: Internet, Intranet guvernamental, poştă electronică securizată, semnătura electronică, servicii în domeniul securităţii cibernetice, web hosting, telefonie IP etc. CTS are o misiune extrem de importantă – de a crea, dezvolta şi administra sistemul de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice. În acest sens, sarcina prioritară este de a reuşi să oferim clienţilor cele mai avansate şi actuale soluţii tehnologice, inclusiv o deservire impecabilă a proiectelor.

Cu ce proiecte se mândreşte CTS?

Serghei Popovici: Pe parcursul a 13 ani de activitate, cu multă muncă, implicare, dar şi prin colaborare interinstituţională, am dezvoltat o serie de proiecte inovative şi necesare Republicii Moldova. Aici mă refer în special la semnătura electronică, automatizarea activităţii instanţelor judecătoreşti prin intermediul sistemului PIGD, participarea activă la implementarea conceptului e-guvernare, deservirea echipamentelor speciale a centrelor de BAC, crearea şi deservirea Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere, modernizarea tehnologică a Parlamentului prin implementarea soluţiei Microsoft Lync şi telefoniei IP şi multe altele.

În cadrul unor parteneriate strategice cu Centrul de Guvernare Electronică au fost realizate proiecte precum Semnătura Mobilă (Mobile ID) şi platforma tehnologică guvernamentală comună „MCloud”.

La iniţiativa Centrului de telecomunicaţii speciale, în cadrul Programului NATO „Ştiinţă pentru pace şi securitate”, cu suportul Ambasadei SUA şi al Ambasadei Estoniei din RM a fost deschis primul Laborator de cercetare şi instruire în domeniul securităţii cibernetice, iar la finele anului 2016, în comun cu Iniţiativa europeană pentru securitatea cibernetică din Estonia şi cu sprijinul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) şi al Ministerului Afacerilor Externe al Estoniei am organizat primul Exerciţiu cibernetic pentru persoane cu funcţii de decizie din sectorul public şi privat.

Ce obiective aţi avut stabilite şi în ce măsură acestea au fost realizate?

Serghei Popovici: În toţi aceşti ani, obiectivul strategic al Întreprinderii a fost şi este protejarea informaţiilor importante pentru stat prin crearea, administrarea, deservirea şi dezvoltarea sistemelor informaţionale şi de telecomunicaţii securizate. În felul acesta, CTS contribuie la dezvoltarea societăţii informaţionale a Republicii Moldova.

Făcând o retrospectivă a anului 2016, pot afirma cu certitudine, că am reuşit să realizăm o bună parte din obiectivele propuse. Astfel, am trecut cu succes auditul de recertificare a Sistemului de Management al Securităţii Informaţiei (SMSI), precum şi a Sistemului de Management al Calităţii. Recertificarea SM ISO/IEC 27001:2013 şi a SM ISO 9001:2008 oferă încredere şi certitudine clienţilor şi partenerilor în faptul, că CTS prestează servicii de o înaltă calitate, respectând legislaţia în vigoare, politicile şi procedurile ce ţin de securitatea informaţiei, asigură respectarea strictă a cerinţelor de confidenţialitate, integritate şi disponibilitate a datelor gestionate de Întreprindere.

Datorită unor parteneriate de succes, am făcut un pas important la nivel naţional prin extinderea teritorială a centrelor de înregistrare a documentelor pentru obţinerea semnăturii electronice. Astfel, toate procedurile ce ţin de deservirea completă a solicitantului sunt executate la unul din cele 16 oficii de înregistrare, care funcţionează pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

În parteneriat cu Centrul de Guvernare Electronică, am reuşit dezvoltarea unui alt proiect şi anume crearea noului Centru de Date a platformei tehnologice guvernamentale comune MCloud. Această infrastructură nou creată este esenţială în vederea asigurării unei guvernări eficiente şi deschise în Republica Moldova.

Este o mândrie faptul, că Centrul pentru Securitatea Cibernetică CERT-GOV-MD, din cadrul Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”, a fost acreditat ca membru Trusted Introducer, făcând astfel parte din comunitatea echipelor europene membre CERT în scopul cooperării împotriva atacurilor cibernetice.

Deschiderea primului „Laborator de cercetare şi instruire în domeniul securităţii cibernetice” în cadrul Programului NATO „Ştiinţă pentru pace şi securitate”, cu suportul Ambasadei SUA şi Ambasadei Estoniei din RM, dar şi organizarea primului „Exerciţiu cibernetic pentru persoane cu funcţii de decizie din sectorul public şi privat” sunt alte două obiective, realizate cu succes în anul 2016.

Cum a fost colaborarea cu instituţiile de stat în 2016?

Serghei Popovici: Colaborarea cu instituţiile de stat nu este o sarcină uşoară în cazul CTS, din moment ce noi suntem operatorii responsabili de partea tehnică a muncii, bazată pe gestionare şi monitorizare. Altfel spus, nu ne putem permite să greşim, iar specialiştii noştri trebuie mereu să fie pregătiţi pentru a răspunde şi pentru a soluţiona operativ orice problemă.

În afara celor menţionate, ţin să precizez, că un dialog constructiv în raport cu instituţiile de stat este, de fapt o parte a succesului nostru. Fiecare instituţie este abordată individual în funcţie de necesităţile şi disponibilitatea de resurse tehnice şi umane. Pentru fiecare client în parte oferim suport informaţional şi tehnologic şi ne străduim să găsim cele mai potrivite soluţii.

Care au fost problemele cu care V-aţi confruntat şi cum au fost eliminate acestea?

Serghei Popovici: Cu siguranţă, reieşind din spectrul de servicii prestate de CTS, este practic imposibil să ocolim eventuale probleme de ordin tehnic sau organizatoric. Nu există perfecţiune, însă pot să afirm cu certitudine, că absolut orice problemă apărută este soluţionată prin comunicare şi colaborare.

Important de menţionat este şi faptul, că o mare parte din instituţii încă nu conştientizează riscul unor eventuale atacuri cibernetice. Prin urmare, acestea ajung să raporteze anumite incidente post-factum. De cele mai multe ori, incidentele respective sunt cauzate de factorul uman, adică din neatenţie, imprudenţă şi în lipsa unei culturi a securităţii informaţionale.

Ce regrete aveţi, legate de 2016?

Serghei Popovici: Cu părere de rău, an de an ne încearcă aceleaşi regrete şi anume deficitul forţei de muncă calificate, care, de fapt constituie o premisă pentru dezvoltarea sectorului TIC. O mare parte din specialiştii IT talentaţi emigrează în căutarea de salarii mai mari, alţii, cu părere de rău, îşi consumă o mare parte din viaţă lucrând în domenii, care nu au tangenţă cu studiile, cunoştinţele lor devenind irelevante.

Ce aşteptări aveţi de la anul 2017?

Serghei Popovici: Aşteptări legate de anul 2017 avem multe, important e să continuăm dezvoltarea cu succes a proiectelor existente şi să realizăm o serie de proiecte noi. Pentru echipa CTS este prioritar să fim în pas cu toate inovaţiile din domeniul securităţii informaţionale, pentru a asigura o funcţionalitate eficientă a sistemului telecomunicaţional al autorităţilor publice, precum şi a altor instituţii cu care colaborăm.

Dacă e să totalizăm, atunci aş spune, că vom continua să contribuim activ la e-transformarea Republicii Moldova.

Sursa: Almanah Politic – 2016

Inapoi la arhiva noutaților