[ X ]
[ X ]
[ X ]
(INTERVIU) Octavian Lupuşor: Investiţiile în modernizare sunt un proces continuu la RTEC, care derivă din necesităţile reale
30 Mai

Interviu cu Octavian Lupuşor, manager de proiecte în cadrul Regiei Transport Electric Chişinău

C: Dle Lupuşor, ce investiţii a efectuat RTEC în ultimii ani?

O.L.: Investiţiile la RTEC sunt un proces continuu, pentru că aceasta reiese din însuşi specificul întreprinderii. Dacă e să vorbim de ultimii ani, atunci cred că se impun a fi menționate cele 102 troleibuze procurate de către municipalitate. Atât troleibuze noi, cât și cu parcurs.

În ultimii ani, RTEC a făcut progrese semnificative în modernizarea infrastructurii și a flotei sale de vehicule electrice, au fost efectuate numeroase lucrări în toate cele trei parcuri de troleibuze, atelierul de reparații mecanice și serviciul rețele electrice.

Totodată, resurse importante au fost investite pentru completarea parcului de autospeciale pentru intervenții, întreținerea și deservirea rețelei de contact și activitatea de producere.

În anul curent, ne propunem alte proiecte de investiții şi modernizare despre care vom putea vorbi în termeni mult mai concreți ulterior. Preventiv vă pot spune e vorba de completarea parcului rulant cu noi unități de transport, componente speciale pentru rețeaua de contact, autoplatforme, autoutilitare, modernizarea spălătoriilor auto, îmbunătățirea calității serviciilor de salubrizare a troleibuzelor etc.

În ultimii ani au fost îmbunătățit simțitor și condițiile de muncă și majorate salariile angajaților RTEC. Șoferii și taxatorii sunt responsabili de siguranța și confortul pasagerilor, iar întreprinderile de transport sunt direct responsabile de siguranța și confortul acestora la locul de muncă.

După cum am menționat deja, investițiile în modernizare sunt un proces continuu la RTEC, care derivă din necesitățile reale.

C: Care sunt domeniile prioritare atunci când vorbim de investiții la RTEC?

O.L.: E vorba de: modernizarea parcului auto (vehicule noi sau vehicule cu parcurs, dar în stare tehnică bună); modernizarea echipamentelor și mijloacelor informative montate în troleibuze (sistem video, sistem informativ pentru pasageri, senzori de calcul al fluxului de pasageri, recirculatoare UV/ echipamente de dezinfecție a aerului, echipamente de percepere a taxei/validare pentru călătorie etc.); modernizarea infrastructurii / rețelei electrice și a substațiilor de tracțiune. Sunt trei direcţii de bază şi care necesită efort în permanenţă.

C: Ați putea da exemple concrete de schimbări în bine ce au survenit ca urmare a investițiilor efectuate în ultimii ani la RTEC?

O.L.: Da, desigur. Aş menţiona în primul rând faptul că modernizarea activă a flotei resimțită în ultimii ani a ridicat coeficientul de facilitare a accesului în transport pentru călătorii cu dizabilități, persoanele în etate, mamele cu cărucioare etc. E vorba de vehicule cu podea coborâtă.

De asemenea, accesul liber la datele mobile generate de echipamentele GPS, montate în toate troleibuzele, a oferit posibilitatea lansării unor aplicații mobile / platforme de streaming care asigură serviciul de monitorizare GPS al transportului public în timp real.

Aş mai menţiona şi faptul că modernizarea transportului auxiliar specializat, pentru mentenanţa zilnică a activității întreprinderii (remorcher, vehicule specializate pentru intervenții operative etc.) oferă posibilitatea remedierii în timp redus a deranjamentelor la traseu și la rețeaua electrică.

Nu pot să nu mă refer şi la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă și odihnă pentru angajații parcurilor de troleibuze, prin modernizarea încăperilor de lucru și de agrement.

Şi, desigur, nu pot trece cu vederea în acest context modernizarea utilajelor necesare pentru diagnosticarea şi reparaţia troleibuzelor.

C: Vorbind de modernizare, aş vrea să vă întreb despre proiectele pilot pe care le aveţi în derulare.

O.L.: Aş evidenția două proiecte: taxarea electronică şi panourile informative din staţiile de troleibuz. În primul caz, vorbim despre un proiect implementat în comun cu MAIB – pasagerii au posibilitatea să achite călătoria cu cardul. În prezent, acest proiect se implementează pe şase rute. Toate cheltuielile şi le-a asumat banca comercială.

În cadrul celui de-al doilea proiect, s-au instalat panouri informative electronice la opt staţii de troleibuz. RTEC a achiziţionat un singur panou. În rest, e vorba de parteneriate cu trei agenţi economici, dintre care şi de o donaţie de 4 panouri de la UNDP, unde RTEC a venit cu un aport de 15 mii euro.

C: Care domenii din aria de gestiune a RTEC vor fi prioritare în continuare din punctul de vedere al investiţiilor?

O.L.: Printre obiectivele strategice de bază angajate de RTEC aş evidenţia în primul modernizarea și îmbunătățirea serviciilor. Iar dacă e să detaliem, atunci vorbim de: modernizarea și extinderea flotei de vehicule prin care se asigură transportul călătorilor; asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației; îmbunătăţirea serviciului din punct de vedere al calității prin sporirea siguranței în mijloacele de transport în comun (sistem video, instrumente de dezinfectare etc.), punctualitate (GPS monitorizare, sisteme informaționale în troleibuze și în stații de așteptare), asigurarea unor conexiuni între trasee în avantajul călătorilor etc.

În al doilea rând, aş menţiona în acest context orientarea către călători/beneficiari. Concret, se are în vedere: preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al călătorilor și pentru asigurarea unei transparenţe legate de acţiunile întreprinse; informarea eficientă a călătorilor asupra traseelor și a orarului de mers al vehiculelor de transport public local, a tarifelor, a impactului asupra mediului înconjurător, a mijloacelor de transport public în comparație cu autoturismele proprii sau alte autovehicule.

În al treilea rând, aş menţiona orientarea către infrastructura aferentă (rețea electrică, sistemul de alimentare cu curent continuu/substații de tracțiune), care reprezintă esenţa operabilității sigure și eficiente a transportului public. La concret vorbim despre: identificarea criteriilor de bază, tehnici și economici, pentru evaluarea situației efective a substațiilor de tracțiune și a rețelei electrice; identificarea/atragerea de fonduri pentru renovări și reconstrucții; identificarea proiectelor auxiliare menite pentru facilitarea și eficientizarea exploatării sistemului de alimentare.

C: Dacă vorbim de planurile pe termen scurt și mediu din punct de vedere al investițiilor la RTEC, care ar fi acestea?

O.L.: Aceste planuri ţin de: asigurarea unui transport sigur, civilizat și confortabil prin monitorizarea graficelor de circulație și afluența călătorilor pe intervale/orare în scopul satisfacerii necesităților concrete de transport public a tuturor categoriilor de călători; modernizarea parcului auto pentru asigurarea unui serviciu de calitate și ca măsură de optimizare a cheltuielilor de exploatare și de fidelizare a călătorilor; optimizarea și respectarea graficelor de circulație pentru o deservire cât mai calitativă.

Dacă e să vorbim de priorităţi pe termen mediu, atunci aş menţiona modernizarea substaţiilor de tracțiune. Ele reprezintă o arteră vitală și au impact direct proporţional asupra randamentului zilnic al troleibuzelor, astfel cererea pentru transportul public va fi în continuă creștere.

O altă prioritate ar fi creșterea tempoului de modernizare a orașului prin majorarea unităţilor de transport public electric implicate, dar şi sporirea semnificativă a volumului traficului de pasageri în capitală.

De asemenea, când vorbim despre priorităţi în investiţii, trebuie să avem în vedere că menținerea în exploatare la un nivel minim al condițiilor tehnice al instalatiilor de alimentare electrică învechite, cu ciclu de funcţionare mult depăşit, poate provoca dereglări în traficul zilnic al transportului public și implicit afecta siguranţa circulației, crescând astfel riscurile unor eventuale accidente.

C: Cum vedeţi RTEC într-o perspectivă de 10 ani ca urmare a investițiilor ce urmează să fie făcute?

O.L.: Aici aş evidenţia trei direcţii de acţiune. În primul rând, cred că putem vorbi de modernizarea flotei. Am în vedere nu doar achiziţionarea troleibuzelor noi, ci şi a celor cu parcurs. Faptul că troleibuzul e la mâna a doua, nu înseamnă că nu e în stare tehnică bună. Pur şi simplu, în UE, la o vârstă anume, vehiculul trebuie scos din uz şi noi avem de beneficiat din acest punct de vedere.

A doua direcţie – modernizarea echipamentelor utilizate în troleibuze şi la staţii. Am în vedere amplificarea coeficientului informativ pentru pasageri (acum, doar 30% din troleibuze sunt dotate cu video); asigurarea tuturor mijloacelor de transport a pasagerilor din dotarea RTEC cu WiFi şi cu aer condiţionat. Tot aici aş menţiona că văd în perspectivă dotarea tuturor staţiilor de informare cu panouri electronice. Pe lângă cele opt menţionate, acum se instalează alte 25. E vorba de panouri de patru modele diferite. Vrem să le testăm să vedem care rezistă mai bine şi corespunde într-o măsură mai mare necesităţilor reale. Şi tot aici aş menţiona intenţia de a trece integral la tichete electronice. Desigur, plăţile cash nu vor fi excluse totalmente – ele vor fi făcute strict la terminale, instalate în staţii.

A treia direcţie ţine de infrastructura reţelelor electrice. Ţintim în special modernizarea şi chiar înlocuirea substaţiilor de tracţiune. Majoritatea acestora sunt din anii 70-80 ai secolului trecut şi nu e uşor să le modernizezi – uneori e mai convenabil să le înlocuieşti. Dar, deoarece vorbim de investiţii de sute de mii de euro, se impun parteneriate public-private.

Dincolo de aceste aspecte, sunt încrezător că în următorul deceniu multe lucruri la RTEC se vor schimba în bine.

Inapoi la arhiva noutaților