[ X ]
[ X ]
[ X ]
(INTERVIU) Gheorghe Cavcaliuc: „Poliția Republicii Moldova a trecut printr-un amplu proces de reformare”
6 Ianuarie

În cadrul unui interviu acordat pentru CURENTUL, șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Gheorghe Cavcaliuc, a vorbit despre cum a fost anul 2017 pentru instituția care o gestionează, ce evenimente au marcat activitatea Poliției pe parcursul anului, ce s-a schimbat după reforma Poliției și cum crede că va fi anul 2018 pentru IGP.

CURENTUL: Domnule Cavcaliuc, cum a fost anul 2017 din punct de vedere al domeniului în care activați?

Gheorghe Cavcaliuc: Consider că 2017 a fost un an plin de evenimente importante urmate de realizări grandioase, la care s-a muncit foarte mult în echipă. Sunt mândru de succesele obținute de Poliție și că prin acțiunile pe care le-am desfășurat în acest an, am reușit să sporim imaginea noastră în fața cetățenilor acestei țări.

Vreau să mă refer în primul rând la proiectul meu de suflet, mai exact la unul dintre proiectele mele de suflet și mai exact,,Supravegherea de vecinătate” care, în viziunea mea, a adus un beneficiu enorm societății. Acest proiect a luat naștere deloc întâmplător, în satul meu de baștină, satul Micăuți al raionului Strășeni. Am startat acest proiect fără a ști că va fi unul de mare succes nu doar în localitatea unde am copilărit, dar și în întreaga țară. În acest moment, nu există vreo localitate în Republica Moldova unde să nu funcționeze acest proiect. O țară întreagă și cetățenii acesteia participă activ în cadrul acestui proiect. Așadar, „Supravegherea de Vecinătate” sau „Paza Comunitară”, este un modelul eficient care se bazează pe sentimentul de solidaritate și ajutor reciproc. Este un parteneriat între Poliție și cetățeni și o acțiune comună în care se implică vecinii, Poliția, administrația publică locală și organizațiile civile interesate. Trebuie să știți că din momentul lansării acestui proiect, pe teritoriul țării, au fost implementate și funcționează cu succes peste 2 mii de sectoare de vecinătate. Pentru că membrii de sector au fost extrem de responsabili, s-a reușit performanța prevenirii mai multor infracțiuni. La 21 decembrie am invitat în Chișinău cei mai buni Președinți de raioane, primari, inspectori de sector, lideri ai proiectului, etc.. pentru a fi menționați de către conducerea IGP pentru contribuția remarcabilă la dezvoltarea acestui proiect privind prevenirea și combaterea infracțiunilor la nivel de țară.

cavcaliuc

Un alt proiect la care țin foarte mult și pe care personal l-am startat este ,,Din culisele Poliției”. Ne-am propus ca prin realizarea acestui proiect, să sporim interesul tinerilor din sectorul rural față de activitatea Poliției și totodată să identificăm și să încurajăm tinerii cu posibilități reduse, să aibă o atitudine civică și eventual, să-i motivăm să ajungă polițiști.


Acest proiect a fost lansat la data de 10 noiembrie 2017 și a avut două etape de desfășurare. Timp de zece zile, cei peste 200 de adolescenți din diferite localități ale țării, practic, au muncit cot la cot cu angajații Poliției. Felul în care muncesc polițiștii i-a impresionat pe unii tineri într-atât de mult, încât unii deja aveau ferma convingere că aceasta va fi profesia lor de viitor. În cel mai scurt timp, ne propunem să fim și mai mulți, de aceea scopul meu este ca în cadrul acestui proiect să adun 1 000 de tineri din 1 000 de localități, pe care să-i cunoască o țară întreagă și de ce nu, o lume întreagă, mai ales că proiectul are o popularitate extraordinară pe pagina de Facebook.

În anul 2017, și sunt convins că și pe viitor se va întâmpla la fel, s-a pus accent pe sporirea numărului femeilor angajate în cadrul Poliției. Am să fac referire acum la Strategia de Dezvoltare a poliției pentru anii 2016-2020, în care se regăsesc aspecte legate de promovarea egalității de gen în procesul de angajare și promovare în poliție. De aceea, sunt extrem de onorat și mândru a fost creată Asociația Femeilor din Poliție, în cadrul căreia sunt Președinte al Comisiei de respectare a drepturilor femeilor în rândul Poliției.

Ca să revin, în acest an, mai multe tinere au beneficiat de ocazia de a vizita Inspectoratul General al Poliției, pentru a învăța și de a cunoaște specificul meseriei de polițistă. În cadrul evenimentelor au fost menționate aspectele riscante ale profesiei, provocările cotidiene ale unui polițist, dar și latura frumoasă a acestei meserii.

Vreau să mai menționez că în anul 2017, Poliția a fost dotată cu mijloace speciale pentru a simplifica activitatea de zi cu zi a polițiștilor. Au fost încheiate Acorduri de parteneriat cu alte state, scopul cărora a fost dezvoltarea profesională a angajaților și chiar cu delegarea acestora la studii în statele semnatare.

Din punctul meu de vedere anul 2017 a fost unul de succes, însă nu ne oprim aici și în viitor ne propunem să îmbunătățim cât de mult posibil, imaginea Poliției în rândul societății.

C: Ce evenimente în opinia Dvs. au marcat activitatea Poliției în anul 2017?

G.C.: Anul 2017 a fost marcat de multe evenimente de importanță majoră care, pe de o parte, au contribuit la dezvoltarea capacităților instituționale ale Poliției Naționale, iar pe de altă parte, au îmbunătățit considerabil procesul de realizare a actului de justiție, care în viziunea mea, este o prerogativă primordială a Republicii Moldova.

Unul din evenimentele remarcabile ale Poliției Naționale a fost revizuirea și îmbunătățirea cadrului normativ care reglementează activitatea Poliției. Astfel, odată cu intrarea în vigoare a Legii privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne nr.288 din 16.12.2016, din 25 mai 2017, angajaților Poliției li s-a stabilit dreptul la asigurarea cu spaţiu locativ de serviciu sau, după caz dreptul de a beneficia de o indemnizaţie pentru închirierea locuinţei în mărimea şi modul stabilit de Guvern.

La fel, nu poate fi trecut cu vederea, inițierea lucrărilor de fondare a „Centrului de instruire pentru instituțiile de aplicare ale legii”, obiectiv care urmează a fi finalizat în următorii patru ani și care are drept scop îmbunătățirea condițiilor și capacităților de pregătire a viitorilor ofițeri și subofițeri ce vor asigura combaterea criminalității și asigurarea ordinii de drept pe întreg teritoriul țării.

Nu în ultimul rând, activitatea Poliției în anul 2017 a fost evidențiată și datorită posibilității asigurării polițiștilor cu vehicule de serviciu, tehnică de calcul și unități de echipament, dotări care sunt indispensabile și necesare în același timp, pentru continuarea procesului de dezvoltare a Poliției Naționale.

C: Cum a fost resimțită reforma Poliției de către conducerea Inspectoratului General al Poliției dar și de către angajați?

G.C: Poliția Republicii Moldova a trecut printr-un amplu proces de reformare care a inclus schimbarea legii, structurii, procedurilor, uniformei, simbolicii și priorităților în Poliție.

Reforma Poliției a venit ca răspuns la așteptările cetățenilor. Cetățenii doresc o Poliție mai eficientă, mai prezentă, mai corectă și de încredere. Același lucru îl dorește și Poliția Republicii Moldova în raport cu cetățenii săi.

Doar împreună, având încredere și cooperând am reușit să sporim eficiența Poliției și gradului de încredere a populației în instituțiile de forță, prin sporirea eficienței, responsabilității și a transparenței, consolidarea capacităților de reacție la criminalitate și integrarea respectării drepturilor omului în activitatea Poliției.

Dacă anterior misiunea de bază a Poliției a fost promovarea și respectarea intereselor statului, urmare reformei, specificul activității Poliție este serviciul public în beneficiul comunității.

Cu referire la reforma în rândurile angajaților, constat cu mândrie că a fost creat un serviciu polițienesc modern, în conformitate cu cele mai bune standarde și practici UE și internaționale.

Cunosc foarte bine aspectele acestei meserii și de aceea nu am putut să nu mă gândesc și la crearea condițiilor pentru angajații IGP. Consider că atunci când angajatorul oferă și condiții decente de muncă unui angajat, poți să ai și așteptări dar și randament puternic în procesul de muncă de la acesta. De aceea am decis că este imperial să fie deschise 29 birouri de consiliere psihologică și psihoterapie, inclusiv unul în cadrul IGP, tocmai pentru a susține angajații Poliției în activitatea zilnică. A fost achiziţionat un microbuz care a fost reutilat şi dotat cu echipament necesar pentru desfăşurarea activităţilor de prevenire în domeniul siguranţei rutiere, 3 laboratoare mobile mari pentru entităţile criminalistice Nord, Centru şi Sud şi 5 laboratoare mobile mici pentru Poliția capitalei. Subdiviziunile poliției au primit echipamente performante, iar angajații au beneficiat de automobile noi ceea ce ne permite să răspundem pro-activ și în mod egal la necesitățile cetățenilor și ale societății în ansamblu.


C: În opinia dumneavoastră, care sunt punctele forte ale Poliției Naționale?

G.C.: Actualmente, punctele forte ale Poliției Naționale sunt îmbunătățirea gradului de siguranță publică a cetățeanului și a calității serviciului polițienesc, sporirea încrederii populației în Poliție, capacitatea de mobilizare în situații critice, existența unui sistem de parteneriat deschis cu alte instituții publice, inclusiv transparența și cooperarea cu instituțiile mass-media, dar și societatea civilă.

De altfel, nu pot să nu menționez despre dezvoltarea și implementarea conceptului de Poliție comunitară în cadrul structurilor Inspectoratului General al Poliției, în vederea eficientizării activității acestuia.
La fel, precizez că, în prezent Poliția dispune de un suport administrativ și logistic modern și performant, o bază materială dezvoltată, inclusiv mijloace auto și echipamente specifice de calitate.

Totodată, ne bucurăm tot mai mult de interesul și sprijinul partenerilor de dezvoltare în cazurile de diminuare a criminalității, cât și de suportul extern considerabil oferit instituției.

În același timp, consider că un alt punct forte al Poliției, este numărul mare de angajați tineri. Tineri ambițioși, capabili să sporească eficiența activității noastre.

C: În ce direcție trebuie de lucrat pentru a îmbunătăți capacitățile Poliției naționale?

G.C.: În primul rând, sunt convins că direcția în care se îndreaptă Poliția națională este cea potrivită, motiv pentru care toate eforturile noastre sunt concentrate pentru a dezvolta abilitățile polițiștilor, materializate prin ascensiune pe de o parte și, implicit, pentru ca populația să aibă un înalt sentiment de siguranță, pe de altă parte.

Consider că nu este corectă catalogarea capacităților Poliției în funcție de anumite criterii or întotdeauna este loc de mai bine, iar scopul nostru este unul clar și tranșant care, într-un mod simplificat, se reduce la regula „celor 3 P”: PROFESIONALISM, PROMPTITUDINE ȘI PRESTIGIU.

Îmbucurător este faptul că încrederea populației în Poliție a crescut cu peste 20% comparativ cu anul precedent, însă cu toate acestea ne propunem în continuare să ridicăm profesionalismul angajaților, nivelul de reacționare în cazul comiterii iregularităților, fapt care generează un anumit grad de considerație de care se bucură Poliția națională.
În acest context, asistăm cu toții la un proces de majorare efectivului de personal, drept pentru care ne propunem ca împreună cu autoritățile responsabile ale statului, să sporim prestigiul funcției de polițist, inclusiv prin stimularea financiară a angajaților.

Ne dorim foarte mult să implicăm și antrenăm efectivul nostru, de la ofițerii de sector până la persoanele cu funcții de conducere, în cât mai multe cursuri de instruire, pentru că este un aspect benefic atât angajatului, cât și conducerii.

Am susținut mereu și o fac și în continuare, că în echipă își au locul doar cei ambițioși, capabili și deschiși să învețe și să performeze lucruri noi. De aceea spun cu toată responsabilitatea, că vom depune efort maxim să identificăm colegii care profesează mai slab, să-i instruim, iar dacă acest lucru nu va spori aportul lor în exercitarea meseriei, din păcate va fi necesar să le recomandăm să-și aleagă alte căi în viață.

C: Pentru Dvs. cum a fost anul 2017 din punct de vedere personal?

G.C.: Pentru mine personal anul 2017 a fost unul prietenos or atâta timp cât cei dragi mie sunt bine și sănătoși, nu aș avea motive să nu fiu mulțumit în acest sens.

C: Știm că scrieți versuri…?

G.C.: Da, este adevărat! Chiar dacă am o agendă încărcată, iar volumul de lucru este epuizant și nu-mi permite de cele mai dese ori să am timp liber pentru mine și cei apropiați, găsesc totuși măcar 5 minute pe zi, mai ales atunci când merg în drum spre casă după o zi lungă de muncă, sau când plec în deplasări de serviciu, pentru a mă retrage și a crea ceva nou. Poezia este locul unde îmi găsesc un refugiu și evadez din realitate într-o lume a mea, o lume plină de amintiri frumoase și emoții pozitive.

C: Cum credeți că va fi anul 2018 pentru Poliție?

G.C.: Îmi propun ca în anul care vine, să obținem rezultate remarcabile în activitatea pe care o desfășurăm și să avem parte de multă putere de muncă pentru a răspunde cu promptitudine și maximă eficiență la toate provocările care pot afecta ordinea publică. Poliția va contribui în continuare cu devotament și dăruire, la creșterea gradului de siguranță publică și încrederii în valorile unui stat de drept. Se va depune efort în comunicarea și cooperarea cu cetățenii, participarea activă la viața localităților din întreaga țară pentru a conferi încrederea, respectul și sprijinul cetățenilor.

cavcaliuc14

C: Ce obiective personale aveți pentru 2018?

G.C.: Planurile mele pentru anul care vine includ evoluarea și dezvoltarea din punct de vedere al cunoștințelor și abilităților atât personale cât și profesionale, a capacității de a face față responsabilităților atât profesionale, cât și familiale.

Fiind preocupat preponderent de provocările din carieră, îmi doresc o gestionare cât mai corectă și eficientă a timpului liber, eforturilor și priorităților, pentru a fi împăcat cu ceea ce fac și ce sunt.

Un lucru foarte important pe care mi-l propun, și pe care, de altfel, îl urmăresc an de an, este nevoia de a stabili un echilibru între viața profesională și cea personală, deoarece de cele mai multe ori balanța înclină spre cea profesională.

Toate acestea, însă, se vor realiza, doar în prezența unei integrități fizice și psihice perfecte, dorindu-mi cel mai mult să am parte de sănătate și să mă bucur și susținerea apropiaților și colegilor.a

C: Vă mulțumim și vă dorim succese în continuare!

Cristina Pendea

Republicat din 12 decembrie 2017.

Inapoi la arhiva noutaților