[ X ]
[ X ]
[ X ]
(Interviu EXCLUSIV) Olga Bordeianu: Sper că toate cele inițiate vor avea continuitate, căci doar astfel IP „Teleradio-Moldova” poate fi dezvoltată
13 Noiembrie

Olga Bordeianu a deținut funcția de director general al companiei  IP „Teleradio-Moldova” în perioada (iunie 2015 – noiembrie 2021). Mandatul ei de director general, cît și mandatul tuturor membrilor Consiliului de supraveghere și dezvoltare al Companiei „Teleradio-Moldova” a încetat la 12 noiembrie 2021, după ce în Monitorul Oficial a fost publicat decretul de promulgare și legea pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale. Conform acesteia, fracțiunea majoritară a PAS au decis reîntoarcerea Companiei ”Teleradio-Moldova” sub control parlamentar. Despre activitatea sa, regrete, planuri de viitor, Olga Bordeianu a vorbit într-un interviu acordat portalului www.curentul.md.

C.: Doamna Bordeianu, ați deținut funcția de Președinte al IP Teleradio-Moldova timp de peste 6 ani. Cum a fost această perioadă? 

O.B.: A fost o perioadă intensă, cu multe și diverse provocări, cu schimbări majore legislative. Au existat situații care păreau a fi de nesoluționat, în care ar fi fost mai ușor de renunțat, de a nu ieși din zona de confort, de a permite să decurgă în ritmul firesc sau necondiționat. Dar sunt o fire perseverentă și am continuat să caut soluții, să fac lucrurile să funcționeze și, în final, obțineam rezultatul dorit. A deține o astfel de funcție managerială timp de 6 ani, nu e ușor. Compania ”Teleradio-Moldova” este una din puținele instituții din Republica Moldova în care activează peste 800 de angajați. Gestionarea unei companii de importanța și dimensiunea TRM necesită mult efort, perspicacitate, responsabilitate și asiduitate.

C.: Cu ce rezultate vă mândriți ?

O.B.: În decursul celor 6 ani am realizat multe proiecte. Am cooperat intens cu organizațiile internaționale de profil care au contribuit la dezvoltarea radiodifuzorului public. După cum s-a menționat în repetate rânduri, TRM este subfinanțată. Cu toate că suntem finanțați cu 60-65 % din necesități, am reușit să trecem în format HD toate procesele de producție, post-producție și difuzare.

Am creat un Centru de instruire continuă, care după 3 ani de activitate a devenit un punct de referință în procesul instructiv de profesionalizare mediatică din Republica Moldova. Doar în anul 2021 a organizat 35de instruiri, atât pentru salariații TRM, cât și jurnaliștii de la alte instituții media locale, regionale și naționale.

Menționez și crearea unei subdiviziuni noi în TRM, care produce și difuzează conținut multimedia exclusiv pentru copiii de la 5 la 10 ani, platforma www.zuper.md , care este unică în piața media din RM. Misiunea platformei este de a informa, educa și distra publicul țintă prin crearea unui mediu unde copiii să se angajeze într-un proces educativ și de socializare, prin oferirea unei game diverse de conținut, știri pe înțelesul copiilor, informații unice, utile și interactive. Prin crearea acestei subdiviziuni, am investit nu doar în crearea de conținut și experiențe unice pentru copiii din Republica Moldova, dar și ne-am asigurat că TRM va fi conectată cu viitorii consumatori media.

A fost relansat legendarul Studio ”Telefilm-Chişinău” care are menirea de a documenta viața și activitatea celor mai extraordinare personalități și evenimente, creând adevărate opere de artă. Pentru televiziunea publică, continuarea istoriei filmului documentar înseamnă menţinerea şi promovarea patrimoniului ţării, al unui tezaur inestimabil cu conţinut istorico-cultural deosebit, care ne oferă un sentiment de continuitate şi sesizare că istoria are o valoare inestimabilă ce trebuie păstrată. În prezent, creațiile cinematografice sunt realizate de către o echipă de profesionişti, care au creat, doar în anul 2021, cinci filme documentare.

Nu mai puțin importantă a fost lansarea TV Moldova 2 în anul 2016 a cărui misiune primordială este valorificarea arhivei televiziunii naționale, inițierea proceselor de control managerial intern și de creare a Camerei comune de știri, după standardele europene.

În aceeași ordine de idei, vreau să vă informez că am deținut mandatul de vicepreședinte al Comitetului TV al Uniunii Europene de Radiodifuziune (UER). IP Compania ”Teleradio-Moldova” este membru activ al UER din anul 1994, dar niciodată nu a deținut vreun mandat în niciunul din comitete sau consilii. Am pus mare accent pe parteneriatele internaționale și am reușit să devenim parte integrantă și importantă în comunitatea radiodifuzorilor publici din 56 de țări.

C.: Oferiți-ne cifre despre bugetul companiei. Cum a evoluat acesta în anii  în acești ani?

O.B.: În primul rând, vreau să fac o remarcă în privința structurii bugetului companiei. Subvențiile de la stat nu reprezintă în totalitate bugetul, căci TRM are propriile venituri. Pentru comparație, în anul 2015, compania era subvenționată cu 83 354 mii lei, iar în 2021 – 132 321 mii lei. Această schimbare s-a datorat modificării legislației prin Codul serviciilor media audiovizuale, aprobat în noiembrie 2018, care stipulează că subvenţiile de la bugetul de stat se stabilesc anual, prin legea bugetului de stat, şi reprezintă volumul subvenţiilor de la bugetul de stat pentru anul precedent, indexat cu indicele preţurilor de consum din ultimul an bugetar executat deplin. Iată de ce subvențiile de la bugetul de stat au crescut în ultimii ani, dar spre regret, am fost limitați de dreptul de a avea publicitate.

C.: Apropo, faptul că compania a fost lăsată fără publicitate comercială și politică a afectat dezvoltarea acesteia?

O.B.: Sigur că a afectat. După cum am menționat, TRM are venitori proprii și în mare parte erau din publicitate. De exemplu, în anul 2016, veniturile din publicitate au fost de 12 962 mii lei. După ce am fost limitați de dreptul de a difuza publicitate, veniturile s-au redus enorm. Pentru 2020 din publicitate electorală am avut venituri de 2 089 mii. Diferența poate fi observată cu ochiul liber. Deși subvențiile de la stat sunt indexate, oricum diferența mare de venituri ne limitează parcursul nostru de dezvoltare, căci cea mai mare parte din ele reveneau pentru achiziționarea echipamentelor noi. Să nu uităm că atunci când am fost selectată în această funcție, TRM avea o datorie istorică de 5,23 mln de lei. Am reușit să o plătim și acum în 2021 TRM, deși este subfinanțată, nu are datorii istorice.

C.: Cum a crescut în sondaje televiziunea, radioul, saitul în acești ani? 

O.B.: În piața mediatică din Republica Moldova nu există măsurări cantitative de audiență pentru radio. Conform ultimului studiu național ”Percepția populației despre mass-media și aptitudinile mediatice în Republica Moldova”, realizat în noiembrie 2020, Radio Moldova este în topul listei de posturi radio în care respondenții au mare încredere când consumă știri politice și sociale (22%).

Datele de audiență ale TV ne clasează în topul 5 al preferințelor consumatorilor. Vreau să atenționez cititorii că TV Moldova 1 difuzează zilnic 16 ore de programe audiovizuale locale, ceea ce nu fac alte posturi TV, care retransmit conținut creat peste hotarele țării. Acest detaliu este foarte important, când discutăm despre datele de audiență, care fluctuează în funcție de conținutul difuzat.

La fel, misiunea TV publice este reflectarea evenimentelor de interes major pentru public. Atunci când au loc, avem cele mai mari date de audiență. De ex., pe 14 octombrie curent, de Hramul orașului Chișinău, TV Moldova 1 a fost lider de audiență. La fel și filmele artistice pe care le difuzăm generează date mari de audiență, fapt îmbucurător, căci am pus accent pe diversificarea conținutului TV și achiziționarea de seriale de la producătorii cu renume. În general, datele de audiență TV ne confirmă locul și rolul radiodifuzorului public din Moldova și sunt mult mai bune, decât cele ale altor radiodifuzori europeni.

În privința portalul web www.trm.md, datele de audiență sunt foarte îmbucurătoare. În anul 2019 am pus în funcțiune un nou site, iar în 2020 am avut 898 464 de utilizatori unici. O remarcă importantă este faptul că doar 50 % din utilizatori sunt din Republica Moldova. Cealaltă jumătate sunt utilizatori din afara țării, precum SUA – 12,86 %, România – 7,5 %, Italia – 6,9 %, Germania, Polonia, Marea Britanie câte 3 % fiecare, Franța – 2 %. Aceste date ne confirmă faptul că diaspora moldovenească se informează preponderent de pe platforma radiodifuzorului public. Viitorul mass-mediei va fi online și depunem efort pentru dezvoltarea noului portal, ceea ce a și dus la creșterea utilizatorilor. Concomitent am dezvoltat platforma pe Youtube, unde constatăm o creștere dublă anual, în pofida faptului că unii utilizatori ai portalului migrează spre această platformă.

C.: Din punct de vedere tehnic, cum s-a dezvoltat compania în acești ani?

O.B.: În decursul activității mele, am pus accent pe dezvoltarea tehnologică în mod deosebit. Mass-media nu poate evolua, dacă nu ține pasul cu dezvoltările tehnologice. Din acest considerent, am investit anual o parte din buget pentru retehnologizarea companiei. Au fost achiziționate camere video, stații de montare, sistemul de iluminare, câteva studiouri radio și TV au fost echipate cu tehnică de înregistrare și mixaj audio-video, s-a reușit reutilarea carului mobil “Mercedes”, personalul a fost dotat cu computere, laptopuri, imprimate moderne. Un proces complex a fost trecerea la format HD, ceea ce a inclus o retehnologizare a proceselor de muncă.

Totodată menționez că studiourile radio au fost retehnologizate și modernizate pentru creare de conținut video și transmisiuni live video pe platformele digitale și rețelele de socializare. Și nu mai puțin important, a fost inițiată retehnologizarea studioului TV nr, 5 care va fi lansat împreună cu Camera comună de știri.

În anul 2015, compania alocase doar 781 mii lei pentru tehnologizare, în 2017 – 4 662 mii lei, iar 2020 – 10 593 mii lei. Aceste cifre relatează clar despre accentul pe care l-am pus pe retehnologizare, mai mult decât atât, cele mai mari investiții în dezvoltarea tehnică a companiei s-au făcut în anul 2018 – cu 18 397 mii lei.

C.: Cum comentați  afirmațiile precum că unii politicieni ar fi avut acces la politica editorială a companiei?

O.B.: Nu voi comenta nici una din afirmații spuse de politicieni. Fiecare are dreptul la propria opinie. De fapt, în decursul mandatului meu am evitat să dau replici, să comentez învinuirile politicului la adresa TRM. Nu am făcut-o din cauza lipsei unor contra-argumentări, ci din dorința de distanțare de politic și limitare a ingerinței politice. Nu vreau să mă autoevaluez, dar există o mulțime de rapoarte ale Consiliului Audiovizualului, societății civile, organizațiilor internaționale care constată rezultatele activității și corectitudinea reflectării evenimentelor din țară. Nu există nici un raport care să justifice învinuirile la adresa TRM.

C.:Ce procese  în desfășurare ați lăsat la plecarea din funcție? 

O.B.: După cum menționasem, am inițiat procesul de creare a Camerei de știri comune. Business planul a fost realizat de experți cu renume internațională, în care sunt clar menționate ce resurse financiare, tehnice și umane sunt necesare. Cunoaștem deja cum poate TRM să își creeze propria cameră comună de știri, ca să devină principala sursă de informare din Republica Moldova. La fel, proiectul de transformare digitală inițiat cu experții de la Uniunea Europeană de Radiodifuziune, prin care TRM ar putea să devină un nod esențial în ecosistemul mediei digitale, prin ofertă de conținut și servicii cu impact, dezvoltarea unei culturi digitale cu abilități în tehnologia digitală și oferte personalizate pentru public.

De curând a fost realizată Strategia de comunicare. Prin intermediul ei ne dorim să cunoaștem mai bine publicul, care sunt percepțiile lui față de TRM și cum putem să fim mai aproape de consumatorul nostru. Dar intenționăm ca și publicul să cunoască mai bine TRM, oamenii care lucrează aici, și tot ceea ce creăm frumos, din suflet și cu dăruire. Totodată, platforma digitală pentru copii este la început de cale,fiind lansată în luna octombrie curent, și îmi doresc ca să existe continuitate și să se dezvolte, căci a fost creată cu scop nobil, educativ al tinerei generații, care este viitorul acestei țări.

C.: Ce regretați  acum, la plecarea din funcție?

O.B.: Îmi pare rău că nu mi s-a oferit șansa de a continua ceea ce am început a face spre beneficiul salariaților TRM și a publicului. Sper că toate cele inițiate vor avea continuitate, căci doar astfel radiodifuzorul public poate fi dezvoltat.

C.: Cu ce vă veți ocupa în continuare?

O.B.: Experiența obținută în acest mandat m-a dezvoltat profesional și îmi este aliat pentru a atinge noi culmi. Cu siguranță, voi continua activitatea mea în domeniul managerial. Este ceea ce îmi reușește și ce îmi place să fac. Sunt nerăbdătoare să încep următorul meu proiect, care deja este în faza incipientă.

La final, folosindu-mă de acest prilej, vreau să aduc sincere mulțumiri colegilor mei pentru efortul depus, responsabilitatea și profesionalismul de care au dat dovadă pe parcursul acestor ani. Ar fi minunat să existe o continuitate și o finalitate de succes în tot ceea ce am realizat împreună. Vă doresc tuturor sănătate, voinţă, sârguință și multe succese în activitatea Dvs. profesională.

Cristina Pendea

Inapoi la arhiva noutaților