[ X ]
[ X ]
(INTERVIU) Eugen Coștei: Securitatea aeronautică şi siguranţa pasagerilor este prioritatea noastră nr.1
14 Februarie

Interviu cu Eugen Coştei, Director al Autorităţii Aeronautice Civile pentru Almanah Politic 2019

Dle Coştei, ce v-a determinat să candidaţi pentru funcţia de Director al AAC?

De ani buni aviaţia civilă îmi este foarte aproape. Experienţa relevantă de peste 20 de ani în domeniu, timp în care am deţinut consecutiv mai multe funcţii importante cu caracter decizional la nivel naţional şi internaţional, m-a determinat să aplic pentru această funcţie, poziţionându-mă ca un candidat dezirabil, cu încredere că experienţa şi cunoştinţele mele acumulate vor reprezenta un plus de valoare pentru întărirea capacităţilor funcţionale ale Autorităţii Aeronautice Civile.

Care au fost primele Dvs. acţiuni în noua funcţie?

Fiind învestit recent, experienţa din industria aeronautică mi-a permis să trec mai uşor peste un proces de adaptare. În acest fel, am avut oportunitatea de a continua toate lucrurile bune deja lansate, dar cu o dinamică accelerată, luând în considerare obiectivele clare stabilite în acest domeniu, cum ar fi asigurarea corespunderii cerinţelor internaţionale de siguranţă a aviaţiei şi securitate aeronautică, îmbunătăţirea cadrului normativ şi stabilirea unei colaborări eficiente cu operatorii aerieni, în scopul fortificării capacităţilor funcţionale ale sistemului de supraveghere a siguranţei aviaţiei în Republica Moldova.

Care vor fi priorităţile Dvs. în această funcţie?

Securitatea aeronautică şi siguranţa pasagerilor este prioritatea noastră nr.1.

Republica Moldova, prin Autoritatea Aeronautică Civilă, acordă o atenţie deosebită menţinerii unui nivel înalt de siguranţă a zborurilor şi securităţii aeronautice.

Ţinând cont de criteriile impuse de Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile şi UE, în vederea menţinerii unui nivel înalt al siguranţei zborurilor, vom actualiza constant cadrul normativ naţional cu reglementările internaţionale şi a Uniunii Europene. Misiunea noastră este de a supraveghea siguranţa aviaţiei prin reglementarea eficientă şi prin încurajarea aplicării unor standarde înalte de siguranţă.

O altă prioritate este promovarea calităţii serviciilor şi sustenabilităţii în domeniul aviaţiei civile, precum şi asigurarea cadrului optim pentru desfăşurarea în siguranţă a activităţilor prin pregătirea personalului aeronautic.

Promovarea drepturilor pasagerilor din transportul aerian şi revendicarea acestora, în vederea consolidării pozitive a atitudinii companiilor aeriene faţă de pasageri.

În vederea instituirii unui mediu concurenţial sănătos şi a oportunităţilor reale de dezvoltare generate de semnarea Acordului privind spaţiul aerian comun dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, Autoritatea Aeronautică Civilă va supraveghea şi sprijini condiţiile de creştere a competitivităţii ramurii şi atragerea noilor companii aeriene, stimulând, astfel, reducerea preţurilor la biletele de avion şi majorarea numărului de rute şi destinaţii.

Ce acţiuni aveţi planificate pe termen scurt şi mediu?

În primul rând, ţin să remarc faptul că industria aeronautică din ţara noastră a reuşit să se conformeze şi să asigure funcţionarea într-un cadru complex de standarde, stabilite atât la nivel internaţional, cât şi la cel regional şi naţional. Împreună cu echipa de profesionişti pe care o conduc, mi-am propus să contribui în continuare la dezvoltarea aviaţiei din Republica Moldova, să ridicăm la cel mai înalt nivel standardele de calitate şi siguranţă a aviaţiei, să sporim eficienţa activităţii operaţionale, atragerea, pregătirea necesară şi motivarea corespunzătoare a specialiştilor calificaţi din ramură.

De asemenea, mi-am propus să implementăm cât mai curând Programul naţional de siguranţă, acesta stabilind strategia de îmbunătăţire continuă a implementării sistemelor de siguranţă în aviaţia civilă, fiind un instrument de măsurare a progresului realizat în domeniul siguranţei aviaţiei şi a iniţiativelor dedicate siguranţei.

Un alt obiectiv ar fi elaborarea şi implementarea unei Strategii viabile de dezvoltare a industriei aeronautice, reieşind din tendinţele globale şi corelarea acesteia cu planurile de dezvoltare a Guvernului Republicii Moldova pe domeniul transportului aerian.

Ce aşteptări aveţi de la anul 2020 şi cum v-aţi dori să arate domeniul administrat la finele anului?

Cea mai mare provocare pentru anul 2020 este excluderea operatorilor aerieni naţionali din lista de siguranţă a Uniunii Europene. Îmi doresc ca aviaţia Republicii Moldova să menţină în continuare trendul ascendent de dezvoltare, care, în mare parte, se datorează eforturilor consolidate ale Guvernului pe dimensiunea liberalizării şi crearea condiţiilor atractive şi transparente de activitate pentru companiile aeriene.

Autoritatea Aeronautică Civilă va continua să întreprindă toate măsurile care se impun pentru asigurarea unui nivel înalt de siguranţă a zborurilor, inclusiv prin modernizarea cadrului normativ şi sporirea capacităţilor instituţionale ale AAC, dar şi creşterea performanţei ramurii aviaţiei civile prin fortificarea capacităţii de supraveghere a agenţilor aeronautici certificaţi de către Autoritate. Consider că, la acest capitol Republica Moldova ţine pasul cerinţelor, fapt ce urmează a fi demonstrat pe plan internaţional prin rezultatele înregistrate de auditurile ICAO – Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile, în vederea realizării de către Autoritatea Aeronautică Civilă a misiunii de asigurare şi supraveghere a agenţilor aeronautici certificaţi, precum şi a conformării angajamentelor asumate de Republica Moldova faţă de Uniunea Europeană.

Almanah Politic 2019

Inapoi la arhiva noutaților