[ X ]
[ X ]
[ X ]
(INTERVIU) Corneliu Jaloba: „Avem o echipă de profesioniști care poate face față provocărilor în domeniul IT”
17 Februarie

Interviu cu Corneliu Jaloba, Directorul Centrului de Tehnologii Informaţionale în Finanţe

Dle Jaloba, în 2018 a fost creat Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe, iar dvs. aţi devenit Directorul noii structuri. Ce v-a determinat să veniţi în această funcţie?

După absolvirea în 1995 a Universităţii Tehnice, am lucrat mai mulţi ani la Centrul de Evidenţă Documentară a Populaţiei „Registru”, apoi în cadrul Departamentului Tehnologii Informaţionale, unde am participat la elaborarea şi implementarea mai multor proiecte IT de nivel republican. De atunci am o atracţie deosebită faţă de sistemele informaţionale automatizate (SIA) de amploare de care beneficiază zeci şi sute de mii de utilizatori. Această atracţie, dar şi responsabilitatea instituţiei nou formate pentru buna funcţionare a SIA deţinute de Ministerul Finanţelor, Serviciul Fiscal de Stat şi Serviciul Vamal, sisteme de o importanţă critică pentru stat, m-au determinat să particip la concursul pentru funcţia de director al CTIF. Nu ascund, m-a bucurat faptul că am câştigat concursul, dar şi mai mult –oportunitatea de a conduce o instituţie nouă, cu atribuţii de importanţă statală.

Ţin să menţionez că, noua instituţie, al cărei fondator este Ministerul Finanţelor, a fost creată de Guvern în contextul reformei administraţiei publice şi a preluat drepturile, obligaţiile şi funcţiile a trei întreprinderi de stat (ÎS): „Fintehinform”, „Fiscservinform” şi „Vamservinform”. Până la reformă, „Fintehinform” asigura, în temei, dezvoltarea şi buna funcţionare a SIA din cadrul Ministerul Finanţelor, „Fiscservinform” – a celor din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, iar „Vamservinform” – a sistemelor din cadrul Serviciului Vamal. Procesul de reorganizare şi fuziune a celor trei întreprinderi a fost finalizat la 1 august 2018.

Prin această reformă s-a încheiat procesul logic de unificare a subdiviziunilor IT din subordinea Ministerului Finanţelor şi a fost dat startul unui proces mai îndelungat de integrare şi unificare a soluţiilor infrastructurii IT în domeniul finanţelor publice.

Care, la concret, este misiunea CTIF?

În linii mari, instituţia noastră are misiunea de a asigura buna funcţionare şi dezvoltarea SIA, a infrastructurii TIC şi a altor infrastructuri conexe activităţii desfăşurate în cadrul Ministerului Finanţelor şi a autorităţilor din subordinea acestuia, precum şi implementarea tehnologiilor informaţionale atât în cadrul entităţilor menţionate, cât şi în afara Ministerului Finanţelor.

În ce relaţii este CTIF cu alte instituţii ale statului? Cu cine colaboraţi în mod special?

Noi conlucrăm zilnic, deseori în regim non-stop, cu specialiştii Ministerului Finanţelor, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Agenţiei Achiziţii Publice, ai altor autorităţi şi instituţii bugetare, cu agenţii economici care utilizează sistemele IT şi servicii-le prestate de CTIF. Instituţia noastră administrează circa 100 SIA, sisteme ce necesită supraveghere permanentă, ajustări şi modificări ale funcţionalităţilor acestora pentru a le adapta necesităţilor curente şi viitoare ale utilizatorilor.

Totodată, am iniţiat relaţii de cooperare cu Agenţia de Guvernare Electronică, Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică, iar cu Ministerul Apărării am semnat deja un acord de colaborare privind schimbul de informaţii şi experienţă în domeniul securităţii cibernetice.

Care au fost primele dvs. acţiuni în funcţia de Director al CTIF?

Cele mai importante acţiuni au vizat crearea condiţiilor necesare pentru consolidarea echipei şi menţinerea tuturor specialiştilor implicaţi în administrarea sistemelor IT şi elaborarea proiectelor noi, ceea ce a permis asigurarea continuităţii furnizării serviciilor prestate anterior de cele trei întreprinderi de stat. În urma acestor acţiuni, am reuşit să menţinem cei mai buni specialişti care în prezent constituie nucleul colectivului CTIF. După reorganizare, din cei peste 480 de angajaţi ai CTIF circa 70 la sută sunt specialişti implicaţi în mod direct sau indirect la furnizarea serviciilor oferite de instituţie. Astăzi, putem spune cu certitudine că dispunem de o echipă de profesionişti care poate face faţă provocărilor în domeniul IT.

Aţi reuşit să înregistraţi deja rezultate sau acestea încă urmează să apară?

În cele cinci luni de activitate în anul 2018, am reuşit să obţinem două rezultate importante. Primul – am asigurat continuitatea în administrarea şi dezvoltarea SIA ale Ministerului Finanţelor, autorităţilor din subordinea acestuia, onorându-ne astfel obligaţiile contractuale faţă de ele şi al doilea – am efectuat toate lucrările de ajustare şi actualizare a funcţionalităţilor SIA legate de implementarea reformelor promovate de Guvern în domeniile finanţe publice, fiscal şi achiziţii publice. Numai implementarea reformei fiscale a necesitat modificarea a 10 sisteme din cadrul sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat (SFS).

În aceeaşi perioadă, au fost lansate şi dezvoltate un set de sisteme informaţionale importante: Ghişeul unic de raportare electronică, Darea de seamă unificată, modulul Contul unic din cadrul SIA „Contul curent al contribuabilului”, două module din cadrul SIA „e – Cerere”. Primul modul permite înregistrarea în format electronic a cererilor de obţinere şi prelungire a patentei de întreprinzător, iar al doilea – înregistrarea contractelor de dare în locaţiune a bunurilor imobile de către persoanele fizice. Toate aceste lucrări au scopul de a simplifica şi înlesni interacţiunea contribuabililor cu SFS prin intermediul serviciilor electronice. Astfel, în 2018 numărul serviciilor fiscale electronice s-a ridicat la 38, iar numărul declaraţiilor fiscale prezentate SFS în format electronic a depăşit pragul de 70%.

În acelaşi context, vreau să consemnez elaborarea şi lansarea SIA „Prima casă” şi „Tichete de masă”, care oferă doritorilor de a participa la aceste programe guvernamentale instrumentele electronice necesare pentru aplicare la ele, dar şi lucrările de elaborare a noului SIA „Registrul conturilor bancare ale persoanelor fizice şi juridice nerezidente ”, care, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, urmează a fi lansat la 1 ianuarie 2019.

Totodată, ţin să menţionez că instituţia a reuşit să extindă şi spectrul serviciilor oferite. Întrucât CTIF are şi misiunea de a acorda suport instituţional, inclusiv în domeniul contabilităţii în sectorul bugetar, în procesul de dezvoltare profesională a personalului din domeniile sale de competenţă, din vara anului 2018 am extins aria tematică a instruirilor, iar din septembrie al aceluiaşi an am lansat un nou proiect – servicii contabile pentru autorităţile şi instituţiile bugetare. Scopul proiectului este de a oferi acestor entităţi asistenţă privind ţinerea evidenţei contabile, planificarea şi raportarea financiară, dar şi soluţii profesioniste pentru gestionarea eficientă a finanţelor publice.

În ceea ce priveşte aria tematică a instruirilor, aceasta a fost completată cu două tematici noi: privind utilizarea sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice (MTender)” şi aplicarea prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unic de salarizare în sectorul bugetar. Numai la capitolul utilizarea sistemului MTender CTIF a organizat, în a doua jumătate a anului 2018, 215 instruiri la care au participat circa trei mii de specialişti în domeniul achiziţiilor publice din cadrul a 2.461 de autorităţi şi instituiţii publice din ţară.

Ce planuri aveţi pentru perioada imediat următoare?

În agenda pentru anul 2019 avem mai multe proiecte importante, printre care: elaborarea şi lansarea noului SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor”, dezvoltarea sistemului „e – Factura” care va permite utilizarea facturii fiscale în cadrul achiziţiilor publice electronice, a sistemului de calculare a impozitului pe proprietate pentru autorităţile publice locale şi al celui de evidenţă contabilă pentru autorităţile şi instituţiile bugetare.

Noul SIA va reprezenta o platformă unică pentru recepţionarea informaţiei despre tranzacţiile efectuate de către agenţii economici prin intermediul echipamentelor de casă şi de control (ECC), automatizarea procedurilor de evidenţă, administrare şi monitorizare a vânzărilor, a proceselor de înregistrare a modelelor ECC, fiscalitate online, deservire tehnică, monitorizare şi analiza riscurilor. Acest sistem va asigura integrarea soluţiilor existente pe piaţa de evidenţă a vânzărilor cu SIA al Serviciului Fiscal de Stat, ceea ce va contribui la excluderea evaziunilor fiscale.

În ceea ce priveşte celelalte trei proiecte, acestea au scopul de a oferi noi instrumente electronice pentru administrarea fiscală, dar şi pentru ţinerea evidenţei contabile de către autorităţile şi instituţiile bugetare care nu dispun de servicii IT în acest domeniu.

O altă prioritate a administraţiei CTIF pentru anul 2019 este consolidarea colectivului, perfecţionarea abilităţilor profesionale ale angajaţilor, dar şi extinderea echipei de specialişti IT. Am iniţiat deja încheierea unor acorduri de colaborare cu Universitatea Tehnică şi cu ASEM, care, sper, ne vor ajuta să selectăm şi să recrutăm specialişti tineri care vor putea da o nouă respiraţie echipei CTIF.

Ce aşteptări aveţi de la 2019?

Avem un colectiv mare şi este firesc ca şi aşteptările noastre să fie mari. 2019 va fi primul an plin în scurta istorie a CTIF, de aceea ne dorim ca acesta să fie unul de bun augur, cu evenimente şi realizări frumoase. Personal, îmi doresc să asigurăm finalitate proiectelor demarate în anul 2018, să derulăm cu succes proiectele schiţate pentru anul 2019, dar şi să consolidăm colectivul şi să extindem echipa de specialişti IT pentru a putea onora pe cinste sarcinile ce stau în faţa instituţiei noastre.

Sursa: Almanah Politic 2018

Inapoi la arhiva noutaților