[ X ]
[ X ]
[ X ]
Încă 3 zile pentru depunerea dosarului! Curtea de Conturi, în căutarea unui nou membru
23 Aprilie

Președintele Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a anunțat, din data de 3 aprilie 2024, concursul public repetat pentru selectarea candidatului la funcția de membru al Curții de Conturi a Republicii Moldova, funcție de demnitate publică – vacantă.

Candidatul la funcția de membru al Curții de Conturi urmează să întrunească următoarele cerințe:

a) este cetățean al Republicii Moldova;

b) are studii superioare universitare în domeniul economic, financiar sau juridic şi o experiență profesională în domeniile menționate de cel puțin 10 ani, dintre care 5 ani de experiență managerială;

c) cunoaște limba de stat.

2.  Candidatul la funcția de membru al CCRM nu poate fi persoana care:

a) a atins vârsta standard de pensionare;

b) este privată, prin hotărâre judecătorească definitivă, de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate;

c) are antecedente penale;

d) are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației prevăzute de art.7 alin.(2) lit.a) din Legea nr.325/2013 privind evaluarea integrității instituționale;

e) are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Concursul se va desfășura în două etape: 1. Depunerea dosarelor de înscriere la concurs și examinarea acestora; 2. Interviul public al candidaților admiși la concurs.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data 25 aprilie 2024 inclusiv,  la sediul Curții de Conturi a Republicii Moldova, pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.69, et. 2, bir. 215 sau pe adresa de e-mail – l_ivasco@ccrm.md.
Inapoi la arhiva noutaților