[ X ]
[ X ]
[ X ]
În atenția mediului de afaceri! Consiliul Concurenței reiterează despre inadmisibilitatea încălcării prevederilor concurențiale
24 Martie

Ținând cont de recomadările Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, situația de criză pandemică impune adoptarea unor măsuri justificate de prevenire a Coronavirusul atât din partea autorităților, cât și a mediului de afaceri. Dar aceste măsuri nu trebuie să conducă la restrângeri grave ale concurenței și acest lucru trebuie luat în considerare de către toți actorii de pe piață, transmite CURENTUL.

În acest sens, Consiliul Concurenței, urmare a monitorizării atente a situației de pe piață și a comportamentului entităților economice, reiterează mesajul său și atrage atenția agenților economici, care își desfășoară activitatea, despre inadmisibilitatea de a se folosi de situația de criză, prin încălcarea prevederilor concurențiale.

„Atenționăm asupra faptului că scopul nu scuză mijloacele!

Astfel, reiterăm că Legea concurenței nr 183/2012 interzice:

Acordurile anticoncurențiale manifestate prin

– stabilirea directă sau indirectă a preţurilor de cumpărare sau de vînzare sau a oricăror alte condiţii de tranzacţionare;

– limitarea sau controlul producerii, comercializării, dezvoltării tehnice sau investiţiilor;

– împărţirea pieţelor sau surselor de aprovizionare;

– participarea cu oferte trucate la licitaţii sau la alte forme de concurs de oferte, etc

– limitarea sau împiedicarea accesului pe piaţă şi a libertăţii exercitării concurenţei de către alte întreprinderi, precum şi acordurile de a nu cumpăra sau de a nu vinde către anumite întreprinderi fără o justificare rezonabilă;

– aplicarea, în raporturile cu partenerii comerciali, a condiţiilor inegale la prestaţii echivalente, creînd astfel acestora un dezavantaj concurenţial;

– condiţionarea încheierii contractelor de acceptare de către parteneri a unor prestaţii suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanţele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte.

Practicile abuzive, care pot consta în special în

– impunerea, în mod direct sau indirect, a unor preţuri inechitabile de vînzare ori de cumpărare sau a altor condiţii inechitabile de tranzacţionare;

– limitarea producţiei, comercializării sau dezvoltării tehnologice în dezavantajul consumatorilor;

– aplicarea în raporturile cu partenerii comerciali a unor condiţii inegale la prestaţii echivalente, creînd în acest fel unora din ei un dezavantaj concurenţial;

– condiţionarea încheierii contractelor de acceptare de către partenerii comerciali a unor prestaţii suplimentare care, prin natura lor sau conform uzanţelor comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte;

– refuzul neîntemeiat de a contracta cu anumiţi furnizori sau de a face livrări către anumiţi beneficiari;

– ruperea unei relaţii contractuale stabilite anterior pe piaţa relevantă pentru singurul motiv că partenerul refuză să se supună unor condiţii comerciale nejustificate.

Acţiuni de concurenţă neloială

Nenotificarea concentrărilor economice”, menționează Consiliul Concurenței.

În contextul celor expuse Consiliul Concurenței aduce la cunoștința publicului larg depre posibilitatea sesizării autorității cu privire la semnele încălcării legislației concurențiale, prin telefon, corespondență electronică și prin poștă:

Tel: (+373 22) 27-45-65, 27-34-43

E-mail: office@competition.md

Poșta: bd. Stefan cel Mare si Sfint, nr. 73/1, Chisinau, MD-2001, Republica Moldova

Cristina Parfeni

Inapoi la arhiva noutaților