[ X ]
[ X ]
Importanța securității și sănătății la locul de muncă în domeniul transporturilor rutiere
5 Iulie

În perioada 09-30 iunie 2020, de către inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control și Siguranță Ocupațională al Agenției Naționale Transport Auto a fost efectuată campania de sensibilizare, consultare și informare a operatorilor de transport rutier referitor la respectarea prevederilor legislației privind securitatea și sănătatea în muncă.

Astfel, pe parcursul campaniei, au fost efectuate activități de informare a circa 60 operatori de transport rutier, la care anterior s-au produs accidente de muncă și care până în prezent nu au prezentat informația despre înlăturarea încălcărilor depistate în domeniul securității și sănătății în muncă, constatate în procesele verbale de control.

Încălcările frecvente a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr.186 din 10.07.2008 admise de către operatorii de transport rutier sunt următoarele:

– nu organizează în modul stabilit instruirea și verificarea cunoștințelor salariaților, specialiștilor, conducătorilor locurilor de muncă în domeniul securității și sănătății în muncă,

– nu organizează evaluarea factorilor de risc la locurile de muncă;

– nu se ține evidența zonelor cu risc profesional grav și specific și

– nu asigură salariații cu echipamente individuale de protecție și lucru.

Acestea, dar și alte încălcări, deseori sunt cauza principală a accidentelor grave în muncă. Menționăm, că respectarea regulilor securității și sănătății în muncă previne producerea accidentelor de muncă, bolilor profesionale cauzate de tipul de activitate și identifică pericolele la care este supus angajatul.

În acest context, Agenția Națională Transport Auto atenționează operatorii de transport rutier despre obligațiunea legală de a întreprinde toate măsurile pentru a asigura securitatea și sănătatea angajaților la locul de muncă sub toate aspectele ce țin de activitatea desfășurată, în conformitate cu prevederile art.9 al Legii securității și sănătății în muncă nr.186 din 10.07.2008.

Cazurile accidentelor de muncă pot fi anunțate prin orice sursă de comunicare sau la numerele de tel.: 022 497807, 067642264.

Inapoi la arhiva noutaților