[ X ]
[ X ]
[ X ]
Implementarea acțiunilor din Planurile Strategice ale CEC și CICDE – prezentată de Promo-LEX. „Majoritatea au fost parțial executate”
14 August

Asociația Promo-LEX a prezentat Raportul de evaluare a implementării Planurilor Strategice ale Comisiei Electorale Centrale (CEC) și Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) pentru anii 2016-2019, transmite CURENTUL.

Astfel, Promo-LEX a constatat că, în cazul CEC s-au realizat acțiunile în proporție de 38%, parțial s-au executat acțiunile în proporție de 58% și 6% sunt neexecutate. În cazul CICDE 42% din acțiuni au fost executate, 24% – parțial executate, 29% – neexecutate și 5% – formulate ambiguu.

„În cazul CEC, Planul Strategic pentru anii 2016-2019 a fost elaborat în 2015 și a constituit o continuitate a Planului din 2012-2015. CEC a planificat implementarea a 7 obiective cu 34 acțiuni: dezvoltarea și implementarea către 2018 a tuturor modulelor SIAS „Alegeri”, sporirea accesibilității procesului electoral, îmbunătățirea continuă a managementului electoral și consolidarea capacităților instituționale, alegători conștienți și informați, transparența în activitatea organelor electorale, transparența finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, perfecționarea cadrului legal și celui conex. În mare parte toate obiectivele au fost parțial implementate Cele mai bune rezultate au fost în baza obiectului nr.4, bune în baza obiectivelor nr. 3 și 5 și mai puțin bune în baza obiectivului nr. 1.

În perioada 2016-2019, CEC a realizat semnificat studiul de fezabilitate privind introducerea votului prin internet ca metodă de vot alternativă, elaborarea analizelor de gen după fiecare scrutin electoral național desfășurat cu reflectarea datelor dezagregate privind funcționarii electorali, concurenții electorali și aleșii în funcție, desfășurarea campaniilor de informare orientate spre diverse grupuri-țintă de alegători, adaptarea materialelor informative și educative la necesitățile grupurilor țintă de alegători, desfășurarea activităților de instruire a subiecților implicați și interesați de procesul de finanțare a partidelor politice și campaniilor electorale.

Drept restanțe: nu a fost desfășurat proiectul pilot privind utilizarea votării prin internet în contextul alegerilor parlamentare din 2019, nu a fost implementat în termen modului „Control financiar”, accesibilitatea secțiilor de votare rămâne a fi redusă, nu au fost identificate și implementate instrumente de comunicare continuă și eficientă cu alegătorii din diaspora, nu a fost constituită o nouă subdiviziune în cadrul CEC, responsabilă de supravegherea și controlul finanțării partidelor politice și campaniilor electorale.

Planul strategic CICDE a fost elaborat pe parcursul anului 2015. Au fost planificate 4 scopuri strategice grupate în 18 obiective și 38 activități.

Obiectivele: servicii de instruire, diverse și inovative, în domeniul democrației participative organizate la nivel național și internațional, transformarea într-un centru de cercetare de relevanță la nivel național și internațional, dezvoltarea CICDE în calitate de brand recunoscut și sporirea informării publicului cu privire la democrația participativă, atragerea și angajarea unei echipe de profesioniști motivați și a formatorilor care să activeze într-un mediu favorizant.

Rezultate bune au fost obținute în baza scopului nr. 1, rezultate slabe – obiectivul nr. 4.

Realizări: analiza și revizuirea sistematică a modulelor de instruire elaborate, cu identificarea noilor grupuri țintă care necesitau instruire în domeniul electoral, implementarea unui program de instruire complex, stabilirea de parteneriate de durată cu instituții naționale și internaționale, realizarea campaniilor de informare și educaționale pentru diverse grupuri-țintă, identificarea și implementarea produselor de identitate a brandului în scopul sporirii vizibilității instituției.

Restanțe: nu a fost realizat studiul care să identifice interesele, atitudinile, opiniile și preferințele diferitor grupuri de alegători, nu au fost elaborate programe noi și specifice de instruire a formatorilor pentru a include toate cursurile de instruire pregătite, nu au fost întreprinse măsuri eficiente în vederea creării unei rețele stabile de formatori profesioniști calificați, capabili să furnizeze programe de instruire eficiente, nu a fost asigurată continuu o comunicare a CICDE cu funcționari electorali, nu a fost efectuată cercetarea vizând participarea persoanelor cu dizabilități la procesul electoral”, a menționat în prezentarea sa, Mariana Focșa.

Cristina Parfeni

Inapoi la arhiva noutaților