[ X ]
Igor Dodon: „Am exprimat interesul Moldovei pentru preluarea preşedinţiei în cadrul CSI, în viitorul apropiat”
11 Octombrie

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a participat la şedinţa Consiliului şefilor de state al CSI în format restrâns şi format lărgit și, urmare a acestor evenimente, și-a exprimat regretul că Moldova a ratat posibilitatea de a prelua președinția CSI în anii următori, informează CURENTUL.

Igor Dodon a subliniat, în context, că se vor depune eforturi pentru obţinerea acestui statut, fiind exprimat interesul Moldovei pentru preluarea preşedinţiei în cadrul CSI, în anul 2019.

Președintele mai notează, pe o rețea de socializare, că a fost examinat „un spectru larg de chestiuni cu privire la dezvoltarea de mai departe a colaborării în cele mai diverse domenii şi am adoptat mai multe decizii de importanţă majoră”.

„În discursul pe care l-am rostit cu acest prilej, am menţionat importanţa existenţei CSI în interesele tuturor membrilor săi. Separaţi, fără o interacțiune între noi, demult am fi fost, unul cîte unu, dezmembraţi pe eşafodul geopolitic. Nu este doar o metaforă, ci şi o realitate a zilelor noastre. Mulţi dintre noi au perceput existența unor asemenea procese distructive în ţările proprii.

Nu doar dezvoltarea economică, dar şi însăşi statalitatea Moldovei depind de stabilitatea şi procesele pozitive din ţările CSI şi din UEEA. Pentru noi, existența CSI şi a UEEA este fără echivoc o chestiune de supravieţuire ca stat”, a menționat șeful statului.

Dodon a precizat că: în setul de decizii adoptate se regăseşte cea cu privire la declararea anului 2020 drept An al aniversării a 75-a a Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei.

„Un alt document important rezultat din întrevederea noastră este Declarația comună a șefilor de state cu privire la sprijinul institutului familiei și valorilor familiale tradiționale. Documentul semnat, în special, stipulează că susținerea institutului familiei este una dintre principalele priorități ale CSI în politicile juridică, social-economică și socio-demografică. Familia reprezintă veriga de legătură dintre generații, constituind fundamentul în asigurarea unui viitor sănătos și stabil al societății. Declarația subliniază importanța elaborării unor măsuri organizatorico-juridice, economice şi informaţional-educaţionale eficiente, orientate spre formarea unor condiții benefice pentru crearea familiei, ocrotirea sănătății mamei şi a copilului, dezvoltarea institutului adopției, susținerea părinților tineri, grija pentru generațiile în vîrstă.

Totodată, Declarația relevă stringența interacționării întru soluționarea problemelor ce țin de violența în familie, încălcarea drepturilor copilului, inclusiv în vederea creșterii culturii în educație, a prevenirii, combaterii și anchetării abuzurilor împotriva copiilor și reducerii mortalității infantile. Textul Declarației semnate de către noi urmează a fi transmis ONU, OSCE şi altor organisme internaționale”, a menționat Președintele.

Potrivit spuselor sale, au fost adoptate Conceptele statelor-membre ale CSI privind combaterea corupţiei, combaterea activităţilor de legalizare a veniturilor obţinute pe căi ilegale, a finanţării terorismului şi distribuire a armamentului de distrugere în masă şi alte decizii.

„Trebuie să dezvoltăm cooperarea atît spre Vest, cît şi spre Est. Potenţialul enorm al cooperării noastre cu partenerii din Est rămîne nevalorificat pe deplin. Sînt convins că Moldova trebuie să aibă un rol mai activ în spaţiul post-sovietic, în special în cadrul CSI şi UEEA”, a conchis Președintele.

Cristina Gurez

Inapoi la arhiva noutaților