[ X ]
Gift Card sau Certificatul cadou. Ce trebuie să cunoaștem
22 Noiembrie

În multe cazuri examinate de APCSP pe certificatele cadou se conțin enunțuri care informează consumatorii că contravaloarea acestora nu poate fi restituită.

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței recomandă consumatorilor să se adreseze, în scris, către agentul economic care a emis acest certificat cadou cu solicitarea restituirii contravalorii acestuia, dacă din diverse motive sunt în imposibilitate să valorifice certificatul. Dacă agentul economic refuză, recomandăm să se adreseze către APCSP pentru a examina circumstanțele și a fi repuși în drepturi.

Suma plătită pentru un viitor bun sau serviciu este considerată avans de către Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței. În cazul rezoluțiunii contractului (efectelor certificatului cadou), antreprenorul sau prestatorul este ținut să restituie avansul primit. Această oportunitate poate fi îngrădită doar dacă agentul economic percepe taxa primită drept arvună și este indicat acest fapt în contract/certificat.

Arvuna este o suma de bani sau un alt bun pe care o parte contractantă o dă celeilalte părţi pentru a confirma încheierea contractului şi a-i garanta executarea. În caz de dubii, suma plătită este considerată avans. Arvuna se ia în calcul la executarea prestaţiei, iar în cazul în care aceasta nu s-a făcut, se restituie.

Dacă pentru neexecutarea obligației garantate răspunde partea care a dat arvuna, aceasta rămîne celeilalte părți după rezoluțiunea contractului de către aceasta din urmă. Dacă pentru neexecutarea obligației garantate răspunde partea care a primit arvuna, ea este obligată să plătească celeilalte părți dublul arvunei după rezoluțiunea contractului de către aceasta din urmă.

Dragi consumatori, nu ezitați să apelați la Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței atunci cînd ați constatat un produs contrafăcut sau neconform sau vi se încalcă drepturile dumneavoastră în calitate de consumator. Ne puteți găsi la TELEFONUL CONSUMATORILOR 022 51-51-51 sau la adresa: mun. Chişinău, sectorul Centru, str.Vasile Alecsandri, 78.

Inapoi la arhiva noutaților