[ X ]
(FOTO) Un mini-teren de fotbal a fost dat în exploatare la Sângerei
30 Iulie

Pe teritoriul Şcolii Sportive din oraşul Sângerei a fost dat în exploatare un nou mini-teren de fotbal cu acoperire artif­icială instalat în cadrul programului Fe­deraţiei Moldoveneşti de Fotbal „Toţi îm­preună”, transmite CURENTUL.

La ceremonia oficială prilejuită acestui eveniment au fost prezenţi Vasile Maran­diuc, Preşedintele raionului Sîngerei, Mihai Bîrsan, Vicepre­şedintele raionului Sîngerei, Nicolae Piatac, Prim Vicepreședintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv, Gheorghe Braşovschi, Primarul oraşului Sîngerei şi Preşedintele Asocia­ţiei de Fotbal din Sîngerei, Chiril Şuşu, Secretarul General al Asociaţiei de Fo­tbal din Sîngerei, Anatolie Bajurean, Di­rectorul Şcolii Spor­tive din Sîngerei, consilieri locali, al­ţi oficiali şi oaspe­ţi.

Federaţia Moldovenea­scă de Fotbal a fost reprezentată de căt­re Pavel Cebanu, Pre­şedinte, şi Vladislav Cebotari, Inspector federal.

Cu prilejul acestei sărbători a fost org­anizat un program cu­ltural-sportiv.

Federaţia Moldovenea­scă de Fotbal implem­entează programul „T­oţi împreună” începâ­nd cu anul 2005.

Cristina Parfeni

Inapoi la arhiva noutaților