[ X ]
Federația Moldovenească de Fotbal a desfășurat cel de-al 16-lea Congres ordinar
8 Martie

În sala Complexului Sportiv Futsal Arena FMF situat în comuna Ciorescu, a avut loc cel de-al XVI-lea Congres Ordinar al FMF, transmite CURENTUL.

Cu un mesaj de salut către delegați a venit Pavel Cebanu, Președintele Federației Moldovenești de Fotbal. Totodată, a fost ținut un moment de reculegere în memoria personalităților fotbalului moldovenesc, care au trecut în neființă în perioada ianuarie 2017 – martie 2018.

De asemenea în fața asistenței au luat cuvântul Monica Babuc, Ministru al Educației, Culturii și Cercetării, Oliver Jung, Manager FIFA al Programelor de Dezvoltare în Europa, Zoran Laković, Director UEFA al Asociațiilor Naționale.

La eveniment au mai fost prezenți Radu Rebeja, Secretar de stat al Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Nicolae Piatac, Vicepreședintele Comitetului Olimpic și Sportiv, Ivan Scripnic, Primarul com.Ciorescu, Grigore Cușnir, Primul Președinte al FMF, Constantin Tampiza, al doilea Președinte al FMF, veterani, alți oficiali.

Pavel Cebanu a prezentat informația provizorie că Congresul a întrunit cvorumul necesar, iar în continuare au fost votate componențele comisiilor de validare, numărare și secretariatului. Membrii comisiilor de validare și numărare au prezentat declarația că Congresul a fost convocat și compus în conformitate cu prevederile Statutului FMF. A fost aprobată Agenda, precum și Procesul verbal al ședinței Congresului nr.XV de dare de seamă și alegere a organelor de conducere ale FMF din 20 ianuarie 2017.

În continuare, Congresul a aprobat Raportul de activitate al Președintelui și Comitetului Executiv al FMF pentru anul 2017 prezentat de Pavel Cebanu. De asemenea, au fost prezentate dările de seamă ale Comitetului Executiv și altor Comitete ale FMF, a fost aprobat raportul financiar și organului de audit pentru perioada anului 2017, dar și a fost aprobat bugetul FMF pentru 2018.

Svetlana Patraș a oferit detalii ample despre proiectul „Prin Fotbal să Creștem Sănătoși” împlementat în țara noastră cu eforturile comune ale UEFA și FMF, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. Această iniţiativă are drept obiectiv încurajarea intereselor copiilor pentru sport şi a unui mod de viaţă sănătos prin intermediul practicării fotbalului şi activităţilor distractive.

Pentru merite deosebite în dezvoltarea și promovarea fotbalului moldovenesc „Ordinul de Merit” al FMF a fost decernat lui Vasile Susan, Mihail Hîncu, Alexandra Danilenco, Vasile Railean, Radion Ghilas, Petru Efros, Mihail Groza, Ion Macari, Vladimir Oleanschi, Iurie Hlîzov, Alexandru Ionașco, Vasile Dabija.

Delegații au votat hotărârea ca următorul Congres al FMF să se desfășoare în perioada ianuarie – martie 2019.

Cristina Parfeni

Inapoi la arhiva noutaților