[ X ]
[ X ]
[ X ]
EXCLUSIV! Așa va arăta noua structură a Guvernului R. Moldova!
2 Decembrie

Surse de încredere de la Guvern, care au solicitat anonimatul, ne-au pus la dispoziţie un document în care este prezentată noua structură a Guvernului R. Moldova, care urmează a fi aprobată în scurt timp, transmite CURENTUL.

Astfel, conform documentului, din noua componență a Guvernului vor face parte:

1.      Ministerul Economiei și Infrastructurii

Fuziune dintre Ministerele: Economiei, Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (componenta construcții), Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Tehnologiei Informației și Comunicațiilor.

Ministerului nou creat îi vor fi subordonate instituțiile: Agenția de supraveghere a pieței și a produselor nealimentare (Agenția Protecția Consumatorilor, Institutul Național de Metrologie, Institutul Național de Standardizare, Inspectoratul de Stat al Muncii); Inspectoratul pentru supraveghere tehnică (Inspecția de stat în construcții, ANRANR, Inspectoratul Energetic de Stat, IPSSTOIP, Agenția pentru Eficiență Energetică, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică și Regim, Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro”); Centrul Național de Acreditare MOLDAC; Biroul Național de Statistică; Agenția Administrare în transporturi (IP „Agenția Transport Auto” – 3 agenţii separate; IP „Căpitănia Portului Giurgiulești”; Autoritatea Aeronautică Civilă; Autoritatea Feroviară); Unitate de implementare (Proiectului Băncii Mondiale de ameliorare a competitivității, Proiectele în domeniul energetic, grantul acordat de Guvernul Japoniei).

Se va lichida: Serviciul de stat a rapoartelor financiare.

2.      Ministerul Sănătății și Afacerilor Sociale

Fuziune dintre Ministerele: Sănătății, Muncii, Protecției Sociale și Familiei și Centrul Național de Management în Sănătate.

Ministerului nou creat îi vor fi subordonate instituțiile: Agenția de calitate în sănătate și în domeniul social (Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate); Agenția Sănătății Publice (Centrele naționale teritoriale de sănătate publică, Centrul de medicină legală, Agenția medicamentului și dispozitivelor medicale); Centrul Național de Transfuzie a sângelui; Agenția de Transplant; CNAS (Consiliul național de acreditare a prestatorilor de servicii, Inspecția socială).

Se va lichida/reorganiza: ANOFM – structurile teritoriale urmează a fi lichidate și structura rezumată – trecută la autofinanțare; Î.S. „Centrul de Instruire în domeniul relațiilor de muncă” municipiul Chișinău.

3.      Ministerul Justiției

Nu sunt fuziuni.

Ministerului îi vor fi subordonate instituțiile: Departamentul Instituțiilor Penitenciare; Oficiul Central de Probațiune; Departamentul de administrare judecătorească; Direcția justiție a Găgăuziei; Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat.

Se va lichida/reorganiza: Serviciul Stare Civilă; Centrul de Armonizare a Legislației; Centrul de Informații Juridice.

4.      Ministerul Afacerilor Interne

Nu sunt fuziuni.

Ministerului îi vor fi subordonate instituțiile: Agenția rezerve materiale (transferată); Inspectoratul General al Poliției; Departamentul Poliției de Frontieră; Departamentul trupelor de carabinieri; Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale; Serviciul tehnologii informaționale; Serviciul protecție internă și anticorupție; Serviciul dirijare operațională și inspectare; Academia „Ștefan cel Mare”; Centrul de asistență și protecție a victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane.

Etapa II: Clubul sportiv „Dinamo”

5.      Ministerul Finanțelor

Nu sunt fuziuni.

Ministerului îi vor fi subordonate instituțiile: Inspecția Financiară (doar funcții de control în sectorul public); Directoratul Liniei de Credit.

Etapa II: Trezoreriile Teritoriale; Fondul de Locuințe; Consiliul de supraveghere a activității de audit.

6.      Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

Nu sunt fuziuni.

7.      Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Fuziune dintre Ministerele: Educației, Culturii, Tineretului și Sportului, Academia de Științe a R. Moldova (componenta cercetare), Agenția Turismului, Biroul Relații Interetnice.

Ministerului nou creat îi vor fi subordonate instituțiile: Agenția Națională Antidoping; Serviciul de Stat de Arhivă; Agenția națională a calificărilor și asigurare a calității în educație (ANACIP, CNAA, Inspectoratul Școlar, Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare); Agenția protecția patrimoniului (Agenția de inspectare și restaurare a monumentelor, Agenția Națională Arheologică); Biblioteca Națională (Consiliul Național al Cărții, Consiliul biblioteconomic național).

Se vor lichida/reorganiza: Agenția de Stat pentru Protecția Moralității; Centrul de creație populară; Centrul Republican de asistență psihopedagogică.

8.      Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Fuziune dintre Ministerele: Agriculturii și Industriei Alimentare, Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (componenta regională), Mediului, Agenția Relații Funciare și Cadastru.

Ministerului nou creat îi vor fi subordonate instituțiile: ANSA (Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producției Alcoolice); Agenția Intervenție și Plăți pentru Agricultură; Serviciul Hidrometeorologic; Unitatea de implementare a proiectelor – de Aprovizionare cu Apă și Canalizare etc.; Serviciul special pentru influențe active asupra proceselor Hidrometeorologice municipiul Chișinău; Agenția mediului și resurselor naturale (Serviciul Piscicol, Agenția „Moldsilva”, Comisia de Stat pentru încercarea soiurilor, Agenția „Apele Moldovei”, Inspectoratul pentru protecția mediului).

Etapa II: Instituția publică „Institutul Ştiințifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare”, Chișinău; Instituția publică „Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”, Bălți; Instituția Publică „Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”, Pașcani, Criuleni; Instituția publică „Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a solului „Nicolae Dimo”, Chișinău; Instituția publică „Institutul Științifico – Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară”, Maximovca, Anenii Noi.

9.      Ministerul Apărării

Nu sunt fuziuni.

Ministerului îi vor fi subordonate instituțiile: Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”; Instituția publică „Centrul de Cultură și Istorie Militară”; Orchestra Prezidențială a R. Moldova; Departamentul dotări.

Vor fi reorganizate instituțiile: Spitalul MA; Centrul consultativ diagnostic; Centrul medicină preventivă; Centrul de expertiză medico-militară; Centrul mass – media militară; Direcția analiză și informație; Direcția Inspecția Generală; Centre militare (transfer Statul Major).

De asemenea, Guvernul va dispune de următoarele agenții:

1.      Agenția de administrare a proprietății publice (Î.S., S.R.L și S.A cu capital de stat pasibile privatizării).

2.      Agenția de servicii publice (registre de stat, înregistrarea de stat, cadastru, licențe, transport, post – armă, export – import dubla destinație, acte studii, Centrul e-transformare).

3.      Agenția pe venituri publice (Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, Funcțiile de control ale CNAS și CNAM, supraveghere plăți salariale).

4.      Agenția de achiziții publice.

5.      Agenția de investiții (MIEPO – componenta atragerea investițiilor, Protecția investițiilor).

Guvernul va avea următoarele subdiviziuni și agenții:

1.      Oficiul Prim-ministrului (consilieri ai Prim-ministrului, corpul de control al Prim-ministrului).

2.      Cancelaria de Stat (oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat, Academia de Administrare Publică).

3.      Inovații Moldova (ODIMM, MIEPO – componenta promovarea exporturilor, AITT).

4.      CNAM (funcții de administrare a asigurărilor în medicină, fără funcții de control).

5.      AGEPI

6.      Centrul de expertize juridice (centrul național de expertize juridice, Consiliul Republican de Expertiză Medicală a Vitalității).

Din componența noului Guvern vor face parte:

1.      Prim-ministrul;

2.      Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene;

3.      Viceprim-ministrul pentru afaceri sociale;

4.      Viceprim-ministrul pentru reintegrare (Birou);

5.      Agențiile Guvernului;

6.      Subdiviziunile structurale și agențiile;

7.      Ministerele.

Cristina Parfeni

Inapoi la arhiva noutaților