[ X ]
[ X ]
(DOC) Peste 800 000 000 lei – alocați în ultimii 7 ani, iar rezultatul e din ce în ce mai prost! Donatorii sigur nu se așteptau la așa ceva!
18 Iulie

În iunie 2017, Guvernul SUA a făcut public raportul anual privind traficul de ființe umane. Anterior Moldova se afla în categoria a doua din patru. Anul acesta însă, țara noastră se află pe poziția a treia – categoria țărilor în care numărul de victime ale traficului de ființe umane este semnificativ, iar autoritățile nu au sporit eforturile de combatere. Astfel, Moldova nu doar că nu a progresat, dar a ajuns la nivelul unor astfel de țări ca Algeria, Cuba, Pakistan sau Senegal. Autorii raportului susțin că, corupția din sistemul nostru de justiție rămâne un impediment în pedepsirea traficanților de persoane. Mai mult, tot acolo se spune că, cazurile în care erau implicați funcționari publici rareori au rezultat la condamnare. De asemenea, eforturile din partea statului pentru protecția victimelor traficului de persoane au scăzut. Raportul arată că, deși Moldova are cadru legal pentru protecția acestora, în practică nu se execută, fie din cauza corupției sau lipsei de fonduri.

Reporterul CURENTUL a decis să afle ce proiecte au fost implementate în țara noastră, finanțate din exterior, de la independență încoace. Solicitat, Comitetul Național pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane din Republica Moldova, ne-a informat că informația respectivă este disponibilă începând cu anul 2010. Informația a fost remisă în formă scrisă.

Conform documentului remis, Republica Moldova, în perioada 2010-2017, a primit în total pentru lupta cu traficul de ființe umane 812, 357, 763 de lei, în cadrul a 26 de proiecte internaționale. Cei mai mulți bani au venit din partea din partea partenerilor de dezvoltare externi, în special din partea Uniunii Europene și Statele Unite ale Americii.

Reporterul CURENTUL vă prezintă mai jos, în detalii, proiectele care au fost implementate și care este valoarea acestora.

Din partea Guvernului SUA în cadrul proiectul „Prevenirea corupţiei şi eschivării de la pedeapsă în lupta împotriva traficului de persoane prin abilitarea mass-mediei şi prin consolidarea cooperării dintre societatea civilă şi organele de ocrotire a normelor de drept” în perioada anilor 2010 – 2013 a fost alocată suma de 6,150,000 MDL.

Beneficiarii: Centrul pentru Prevenirea Traficului de Femei, Centrul de Investigații Jurnalistice, Publicația Ziarul de Gardă, Centru pentru Combaterea Traficului de Persoane, Ministerul Muncii, Protecției sociale și Familiei al Republicii Moldova.

Din partea UE, UNDP – proiectul – Misiunea Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru Republica Moldova (EUHLPAM ) în perioada 2010 – 2013 a fost alocată suma de 8,863,332 MDL. Beneficiari: MAI, Agenția pentru Azil și Migrație.

Din partea UE – proiectul – Consolidarea mecanismelor naționale pentru reintegrarea și reabilitarea victimelor traficului de ființe umane în Belarus, Moldova și Ucraina, în perioada 2011-2013 au fost alocați 1,987,40 MDL. Beneficiari – Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova, cel puțin 50 de beneficiari ai Centrului de Asistență și Protecție în Moldova vor primi servicii de reabilitare, beneficiari ai fazei active de implementare a SNR, echipele Multidisciplinare la nivel de raion și comunitare, angajați ai Crucii Roșii vor beneficia de instruiri, o atenție deosebită va fi acordată asistenților sociali.

UE – proiectul – Abordarea efectelor negative ale migrației asupra minorilor și familiilor lansate în țară, în perioada 2011- 2012 au fost alocați 18,072,230 MDL, beneficiari – Ministerul Protecției Sociale, Familiei și Copilului, Centrele și operatorii sociali responsabili pentru copii, minorii și tinerii, mai cu seamă femeile, copii și familiile lăsate în țară de migranți, migranții moldoveni care locuiesc în Italia.

Guvernul Norvegiei (MAE) – proiectul – Reintegrarea și Reabilitarea și Victimelor Traficului de Ființe Umane, în perioada 2011-2014 au fost alocați 25,230,77 MDL , beneficiari – Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Victime a traficului intern și extern, cât și copii lor, potențiale victime a traficului, migranți în dificultate, minori neînsoțiți, victime a violenței în familie, mame solitare, copii fără ocrotire părintească, copii plasați în instituții din Moldova și regiunea transnistreană, ONG-uri locale, echipele multidisciplinare în cadrul SNR și alți prestatori de servicii sociale, Beneficiari plasați în Centru de Asistență și Protecție Chișinău și beneficiari ai altor centre din Moldova și regiunea din stânga Nistrului.

Din partea Ministerului de Externe a Danemarcei – proiectul – Programul danez de combatere a traficului de ființe umane în Europa de Est și Sud – Est, în perioada 2012-2013 au fost alocați 4,517,45 MDL.

Beneficiari – Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova; Secretariatul Permanent al Comitetului Naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane; Centrul Pentru Asistenţă şi Protecţie Chişinău,Victime a traficului intern şi extern, cât şi copii lor, potenţiale victime a traficului, migranţi în dificultate, minori neînsoţiţi, victime a violenţei în familie, mame solitare, copii fără ocrotire părintească, copii plasaţi în instituţii din Moldova şi regiunea din stânga Nistrului,ONG-uri locale,Echipele multidisciplinare în cadrul SNR şi alţi prestatori de servicii sociale.

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare – proiectul – Consolidarea Sistemului Național de Referire din Moldova în cadrul Programului de combatere a traficului, în perioada 2012-2013 au fost alocați 2,345,50 MDL. Beneficiari – Ministerul Muncii Protecţiei Sociale și Familiei;Victimele traficului de fiinţe umane şi persoanele din grupul de risc, în special femeile şi copiii din Moldova, inclusiv Transnistria.

Departamentul de Stat al SUA – proiectul – Consolidarea Abordării Multidisciplinare în Atingerea și Asigurarea Vieții fără Violență, în perioada 2012- 2013 au alocat 1,350,000 MDL, beneficiari: Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății.

Departamentul de Stat al SUA – proiectul Consolidarea capacităților urmăririi penale în instrumentarea și anchetarea cauzelor de trafic de ființe umane în Moldova, în perioada 2012-2012, au fost alocați 1,784,000 MDL, beneficiarii – Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Protecția Martorilor, Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane.

Departamentul de Stat al SUA– proiectul – Consolidarea capacităților urmăririi Secretariatului Permanent al Comitetului Național pentru Combaterea TFU , în perioada 2012- 2013 au fost alocați 100,000 USD, beneficiar – Secretariatul Permanent al Comitetului Național pentru Combaterea TFU.

Ministerul Federal de Interne al Austriei și de Fondul European de Returnare – proiectul Reîntoarcerea și Reintegrarea Voluntară Asistată a Minorilor și Tinerilor – Adulți, cu accent pe prevenirea traficării în perioada 2012-2013, au fost alocați 3,140,000 MDL, beneficiari – Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei.

Comisia Europeană – proiect – TWINNING “Consolidarea Agenției de Transplant din Republica Moldova și armonizarea legislativă în sfera calității și siguranței substanțelor de origine umană” în perioada 2013-2016 au fost alocați 1 milion 200 mii EUR, beneficiar – Agenția de Transplant instituțiile medicale, personalul medical, publicul general.

Hope and Homes for children din Marea Britanie și Ambasada Finlandei la București – proiect – prevenirea instituțiilor și stabilirea unei forme de protecție de tip familial pentru copii rezidențiali aflați în Centrul de plasament temporar și reabilitare pentru copii, mun. Bălți, în perioada 2014 – 2015, au fost alocați 150,000 MDL, beneficiar – Copilul și familia lui.

UNICEF – proiectul – Protecția copiilor față de violență, abuz, neglijare și exploatare în Moldova, în perioada 2015- 2018, au fost alocați 1,461,000 USD – beneficiar – Victimele TFU și potențiale victime ale TFU.

Agenția Cehă pentru dezvoltare CzDA – proiectul – Sporirea calităţii asistenţei de reintegrare a migranţilor moldoveni – crearea Centrului de Criză, în perioada 2014-2016 au fost alocați 170,000 EUR, beneficiari – Migranţi repatriaţi sau reîntorşi în ţară, care au atins vârsta de 18 ani şi care se află în situaţie de criză şi necesită incluziunea socială/ familială/Serviciului-plasament de urgenţă din cadrul Azilului republican pentru invalizi şi pensionari din municipiul Chişinău; – Centrul de Protecţie şi Asistenţa pentru Victime şi Potenţialelor Victime ale Traficului de Fiinţe Umane din Chişinău (CAP); Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

Uniunea Europeană – proiect – Suport în implementarea Planului de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize în perioada 2014- 2016 au fost alocați 21,000,000 EUR, beneficiari – Departamentul Poliției de Frontieră, și alte autorități ale MAI, precum și alte instituții publice centrale cu competențe în domeniul vizat.

Departamentul de Stat al SUA– proiect – Consolidarea răspunsului justiţiei penale împotriva traficului de persoane, oferirea asistenţei juridice victimelor şi potenţialelor victime şi prevenirea violenţei domestice şi infracţiunilor motivate de ură in Republica Moldova în perioada 2014- 2016 au fost alocați 500,000 USD, beneficiari au fost victimele traficului şi victimele potenţiale (inclusiv victime ale violenţei în familie)/ organele de drept inclusiv Inspectoratul General al Poliţiei, Centrul pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane, Centrul pentru combaterea crimelor informatice, Procuratura, avocaţi care prestează servici legale gratuite garantate de stat, judecători.

Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei proiect regional implementat de către Misiunea OIM în Ucraina în parteneriat cu OIM Moldova, OIM Belarus, La Strada Ucraina, La Strada Moldova și La Strada Belarus – proiectul – Programul împotriva traficului de fiinţe umane în Europa de Est în perioada 2014- 2016 au fost alocați 330,000 USD. Beneficiari au fost victimele TFU şi victimele potenţiale (inclusiv victime violenţei în familie, migranţi în situaţie de vulnerabilitate, copii fără îngrijire părintească, etc.) Actori care activează în domeniul anti-trafic în Moldova, inclusiv Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, membrii al SNR la nivel central şi local, Secretariatul Permanent al CN CTFU, ONG-urile care activează în domeniul anti-trafic, etc..

Mecanismul Financiar Norvegian 2009- 2014, Programul RO 21– Cooperarea în spațiul SCHENGEN și combaterea crimei organizate și a infracționalității transfrontaliere, inclusiv a traficului și a grupurilor infracționale intineranțe, proiectul – “Întărirea managementului ciclului informațiilor în lupta împotriva crimei organizate și a migrației ilegale în scopul creșterii securității europene” în perioada 2014 – 2017 au fost alocați 686,260 EUR, beneficiari – Ministerul Afacerilor Interne.

Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei – proiect regional implementat de către Misiunea OIM în Ucraina în parteneriat cu OIM Moldova, OIM Belarus, La Strada Ucraina, La Strada Moldova și La Strada Belarus – proiectul – Programul împotriva Traficului de ființe umane în Europa de Est în perioada 2014 -2017 au fost alocați 8,691,273 MDL, beneficiari: Secretariatul Permanent al Comitetului Naţional pentru Combaterea TFU, APL; Centrul Internaţional „La Strada” ; Victimele TFU şi potenţiale victime ale TFU (inclusiv victime ale violenţei în familie, emigranţi aflaţi în dificultate, copii fără îngrijire părintească, etc.).

Departamentul de Stat al SUA – proiect – Combaterea migrației iregulare și a crimelor transnaționale în Moldova prin consolidarea capacităților instituționale a Biroului Migrației și Azil în perioada 2015-2017 au fost alocați 500,000 USD, beneficiari – Ministerul Afacerilor Interne, în special Biroul Migrație și Azil.

Uniunea Europeană – proiect – Componenta proiectului „Susţinerea implementării componentei de migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate UE – Moldova şi valorificarea beneficiilor acesteia pentru rezidenţii regiunii Transnistriei din Republica Moldova” în perioada 2015 – 2017 au fost alocați 321,450 EUR, a beneficiat populaţia vulnerabilă afectată de migraţie sau în situaţie incertă din regiunea Transnistriei (victimele traficului şi cele în cazuri de risc (victime ale violenţei in familie, migranţi în dificultate, etc.).

Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei – proiect – Consolidarea eforturilor naționale protejarea drepturilor omului a victimelor și potențialelor victime ale traficului de persoane în Moldova – în perioada 2015 -2018 au fost alocați 1,461,000 USD victimele TFU și potențialele victime ale TFU, actorii care activează în domeniul anti-trafic în Moldova: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, membrii SNR la nivel central şi local, Secretariatul Permanent CNCTFU, ONG-urile care activează în domeniul anti-trafic, etc..

Läkarmissionen (Sweden) – proiect – Reintegrarea victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, prin oferirea asistenţei specializate,incluziv în regiunea transnistreană în perioada anului 2016 au fost alocați 35,800 USD Victimele TFU şi potenţiale victime ale TFU (inclusiv victime ale violenţei în familie, migranţi, aflaţi în dificultate, copii fără îngrijire părintească, etc.), Centrul asistenţă şi protecţie pentru victime şi potenţiale victime ale TFU; ONG „Женские инициативы” (Tiraspol).

UNICEF şi Hope and Homes for children din Marea Britanie – proiect – Copiii de vârstă mică – înțelegem necesitățile, dezvoltăm serviciile, reformăm sistemul în perioada 2016 – 2017 au fost alocați 9,069,320 MDL, copiii beneficiari ai CPTRC Bălţi, copiii în situaţii de risc din 12 raioane de nord şi familiile lor, Specialişti din CPTRC Bălţi; Specialişti şi autorităţi din cele 12 raioane de nord.

OAK foundation/ UNICEF – proiect – Protecţia copiilor împotriva abuzului, neglijării şi exploatării printr-un sistem de protecţie consolidat şi funcţional în perioada 2016 – 2018 au fost alocați 219,681 MDL, beneficiari au fost specialiştii din domeniul sănătăţii din 9 regiuni ale Republicii care au în atribuţiile de serviciu implementarea mecanismului intersectorial de cooperare.
1

2

3

4

5

6
Anastasia Borta

Inapoi la arhiva noutaților