[ X ]
[ X ]
[ X ]
(DOC) A fost lansat „Ghidul de Bune Practici pentru Producătorii de Articole Artizanale”
9 Octombrie

În aprilie 2019, proiectul Organizației Internaționale a Muncii (ILO) „Promovarea ocupării tinerilor” a lansat în raionul Cahul primul Parteneriat Local de Ocupare (LEP), transmite CURENTUL.

LEP Cahul își propune să creeze mai multe locuri de muncă pentru tinerii expuși excluziunii sociale, să ofere noi oportunități de dezvoltare a afacerilor și posibilități de instruire a șomerilor la locul de muncă. LEP Cahul prevede crearea și formalizarea a peste 260 de locuri de muncă și lansarea a 106 afaceri în apicultură, industrii creative și meșteșugărit. Aproximativ 670 persoane din raionul Cahul, inclusiv persoanele cu risc de excluziune socială, vor beneficia direct de oportunitățile oferite de proiect și aproximativ 1000 de persoane din comunitate vor deveni beneficiari indirecți.

Materialul „Ghid de Bune Practici pentru Producătorii de Articole Artizanale” al Organizației Internaționale a Muncii, a fost adaptat la contextul Republicii Moldova pentru a oferi suport practic meșteriilor populari pentru extinderea gamei de produse, cunoașterea pieței și alegerea nișei, promovarea afacerii și a celor mai optimale canale de distribuire pe piață.

Ghidul oferă instrucțiuni practice și se bazează pe principiile cheie ale gestionării unei afaceri, iar prin intermediul schimbului de experiență dintre producătorii de articole artizanale, permite învățarea din proprie experiență și transmiterea subtilităților meșteșugului. Acest ghid este pe larg utilizat de către meșetrii populari din Cahul implicați în instruirea tinerilor dezavantajați, urmare a instruitrii practice și teoretice tinerii pot prealua acestă îndeletnicire și lansa o afacere în sectorul artizanal în care au fost instruiți.

Cristina Pendea

Inapoi la arhiva noutaților