[ X ]
[ X ]
[ X ]
Discursul Președintelui Dodon, la Forumul Internațional ”Crans Montana”: „Elementul-cheie al reglementării politice finale și durabile a acesteia este neutralitatea recunoscută internațional a RM”
28 Iunie

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a comunicat că, din motive tehnice, delegația Republicii Moldova, în frunte cu șeful statului, nu a participat la Forumul Internațional ”Crans Montana”, care și-a început lucrările, astăzi, la Bruxelles, informează CURENTUL.

Într-o postare pe o rețea de socializare, Igor Dodon a scris că, consilierul prezidențial în domeniul politicii externe, Aureliu Ciocoi, a rostit un discurs, din numele Președintelui Republicii Moldova, la deschiderea solemnă a Forumului.

Mai jos vă propunem să vedeți întregul discurs:

„EXCELENȚELE VOASTRE,

DOAMNELOR ȘI DOMNILOR,

DRAGI PRIETENI,

Mai întîi de toate, doresc să aduc mulțumiri organizatorilor acestui Forum pentru invitație și pentru posibilitatea de a-mi expune opinia asupra chestiunilor de importanță primordială pentru țările lumii. Este o mare onoare pentru mine să reprezint aici Republica Moldova ‒ o țară europeană mică, dar frumoasă, cu oameni binevoitori și harnici.

Forumul este și o ocazie deosebită pentru a reitera disponibilitatea Republicii Moldova de a contribui la rezolvarea problemelor globale, dar și pentru a exprima solidaritatea noastră în acest sens cu partenerii de pe mapamond.

Timpul în care cu toții trăim și lucrăm este unul foarte complicat. Indiferent de continente, riscurile la care sîntem expuși sînt identice în mare parte: probleme demografice, izolaționism economic, sărăcie, terorism etc. În anumite regiuni ale globului, ne confruntăm cu sfidări serioase la adresa securității, cu extinderea fenomenului corupției, cu scăderea dramatică a culturii politice.

Se creează impresia că actualul sistem al normelor de funcționare a lumii se ruinează, iar noi, reprezentanți ai statelor mici precum Republica Moldova, nu vedem o alternativă sigură.

Dacă odinioară imaginea Uniunii Europene era una foarte atractivă, în special pentru fostele republici sovietice aflate după destrămarea blocului socialist, garantînd stabilitate socio-economică și politică, actualmente și acest aranjament regional se confruntă cu puternice valuri de instabilitate. Este cert că sistemul cu care ne-am obișnuit nu mai funcționează în deplinătatea eficienței sale.

Or, democrația necesită mecanisme solide de protecție. Prin urmare, avem nevoie în regim de urgență să fie convocate reuniuni internaționale reprezentative, care sau să reconfirme cadrul juridic actual al sistemului internațional, sau să propună o nouă arhitectură a relațiilor dintre națiuni.

În acest sens, menționez rolul unor astfel de întîlniri oficiale pentru situația actuală. Avînd în vedere că ultimul summit al OSCE a avut loc în 2010 la Astana (Kazahstan), iar pe parcursul acestor opt ani au avut loc modificări serioase în plan global, ar fi necesar de a le discuta la o nouă reuniune a șefilor de state și guverne ale statelor membre.

Totodată, ultimele acțiuni din cadrul ONU fac tot mai auzită necesitatea reformării acestei organizații, inclusiv a Consiliului de Securitate. Astfel, se creează impresia că ne confruntăm cu o profundă criză de idei referitor la perspectivele viitoarelor generații.

Sîntem într-o situație când statele puternic dezvoltate domină substanțial statele în curs de dezvoltare sau cele subdezvoltate. Relevant este cazul Republicii Moldova în raport cu Acordul de liber schimb cu UE (DCFTA). Cota importului general al produselor agricole pe piața UE constituie doar două procente din volumul total al importurilor în Uniunea Europeană. Respectiv, pentru Republica Moldova este extrem de dificil de a face față concurenței acerbe existente pe acest segment limitat.

Totodată, odată cu semnarea Acordului de liber schimb cu UE, țara a pierdut accesul pe piața Federației Ruse din cauza restricțiilor impuse în mod unilateral de Moscova. Prin urmare, producătorul național încă nu este apt de a livra producție competitivă pentru piața europeană, dar deja a pierdut piața tradițională de desfacere în Est. Astfel, Republica Moldova a fost nevoită să plece de pe piața estică, dar pe cea vestică așa și nu a fost acceptată în deplină măsură.

În aceste condiții, încerc să promovez o politică externă echilibrată, să mențin și să aprofundez relațiile cu Uniunea Europeană, dar, totodată, să restabilesc bunele relații cu Federația Rusă, reieșind din interesele noastre naționale. Dată fiind poziționarea geografică profitabilă a Republicii Moldova, sîntem nevoiți să căutăm modalități eficiente de conlucrare și cu Vestul, și cu Estul.

Scopul nostru constă în a moderniza și dezvolta Republica Moldova. Reformele urmează a fi implementate exclusiv pentru binele poporului. Urmează să elaborăm un plan strategic al reformelor în așa fel, încît atunci cînd se va pune în dezbatere subiectul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, țara să fie pregătită din toate punctele de vedere. Însă, pentru a atinge scopul în termene cît mai restrînse, avem nevoie de a soluționa problema transnistreană.

Elementul-cheie al reglementării politice finale și durabile a acesteia este neutralitatea recunoscută internațional a Republicii Moldova, care va permite inclusiv retragerea trupelor străine de pe teritoriul țării.

DRAGI PRIETENI,

Practic, aproape în fiecare zi sîntem martori ai unor evenimente tragice care au loc în diferite colțuri ale planetei. Însă, abordările pentru soluționarea problemelor, atît la nivel global, cît și la cel regional, diferă în mod substanțial.

În lupta împotriva cataclismelor naturale, țările și popoarele lumii găsesc în mod obișnuit puncte de tangență, manifestă solidaritate și acordă ajutor reciproc.

Însă în problemele formării ordinii mondiale, respectării anumitor reguli de asigurare a securității generale, de menținere a păcii și stabilității pe mapamond există mult mai puțină înțelegere reciprocă și disponibilitate pentru a ne auzi unii pe alții. De asemenea, nu întotdeauna se face resimțită tendința de a crea un viitor durabil pentru relațiile internaționale.

În calitatea mea de șef al unei țări mici, mă îngrijorează situația în care marii actori ‒ marile puteri nu pot să se pună de acord în privința respectării reciproce a intereselor fiecăruia, statele mici și, uneori, chiar regiuni întregi avînd de suferit printre primele din cauza acestor divergențe.

Un exemplu concludent este Regiunea Balcanică, de care într-o anumită măsură ține și Republica Moldova – membru cu drepturi depline al organizației Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud Est. Țara noastră urmărește cu îngrijorare atît creșterea tensiunii în statul vecin – Ucraina, cît și evenimentele ce au loc în Balcani.

Noi nu avem certitudinea că acțiunile care se produc în ultimii ani în diferite regiuni ale Europei și ale lumii, precum și provocările și amenințările cu care se confruntă în prezent mai multe țări, ar putea fi depășite în viitorul apropiat. Pentru noi toți este evidentă situația deosebit de gravă a statelor mici care, ca de obicei, s-au pomenit la hotarul contradicțiilor actorilor globali.

În acest context țin să reiterez că desfășurarea unor acțiuni de felul Forumului actual ne permite să sensibilizăm organizațiile mondiale și actorii internaționali influenți față de problemele țărilor mici, totodată, contribuie la consolidarea eforturilor depuse de țările mici în vederea apărării intereselor proprii.

Un asemenea schimb de opinii, asemenea unitate dintre spirite și forțe inspiră de la sine speranța la o reducere treptată a gradului de tensiune în relațiile internaționale. Printr-un dialog interesat la nivel înalt am putea opri mersul tot mai accelerat al mecanismului confruntării, am putea spori nivelul de interacțiune și de înțelegere reciprocă pentru evitarea crizelor globale, stopînd destabilizarea periculoasă a politicii mondiale.

Moldova este una dintre țările a căror situație deloc simplă a fost provocată de o nouă ruptură geopolitică între actorii globali. Noi ne străduim în orice chip să contribuim la depășirea acestei crize, să echilibrăm interesele Occidentului și cele ale Orientului în privința țării noastre.

Sperăm că vom fi auziți.

Urez tuturor participanților la Forum activitate fructuoasă.

Vă mulțumesc mult”.

Andriana Cheptine

Inapoi la arhiva noutaților