[ X ]
Dezbateri publice privind proiectul dezvoltării comunicațiilor poștale. Ce scop are proiectul și cine va suporta cheltuielile
25 Aprilie

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a anunţat iniţierea consultărilor publice pe marginea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunicațiilor poștale pe anii 2017–2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia, transmite CURENTUL.

Scopul proiectului constă în sporirea accesibilităţii şi a competitivităţii serviciilor poștale prin implementarea produselor noi bazate pe TIC. Strategia prevede trei obiective specifice, realizarea cărora va permite evoluţia serviciilor poştale în decursul următorilor patru ani.

Acestea se referă la: liberalizarea şi reglementarea pieţei serviciilor poştale, asigurarea accesibilităţii serviciilor în fiecare localitate din țară și promovarea serviciilor şi produselor inovaţionale.

Elaborarea Strategiei în cauză este condiționată de transpunerea în actele naționale a prevederilor Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană, Strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova 2020”, precum și promovării Strategiei poştale de la Istanbul „Foia de parcurs pentru dezvoltarea serviciului poştal”.

Implementarea proiectului sus-menționat nu va necesita cheltuieli din bugetul de stat și nu va afecta negativ activitatea de întreprinzător. Acţiunile ce ţin de dezvoltarea infrastructurii poştale va implica costuri de implementare estimate la circa 300 de milioane de lei. Finanţarea în cauză se preconizează să fie efectuată din sursele proprii ale furnizorilor de servicii poştale, din asistenţa tehnică şi investiţională a structurilor internaţionale de profil, precum şi din alte surse care nu contravin legislaţiei în vigoare.

Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației, în prezent, în R. Moldova sunt autorizați 34 de furnizori de servicii poștale.

Serviciile poștale, oferite de cele 193 de țări-membre ale Uniunii Poștale Universale, formează cea mai mare rețea fizică de distribuire din lume. Astfel, în jur de 6 milioane de salariați lucrează în peste 700 mii de unități poștale pentru a asigura prelucrarea și distribuirea anuală a circa 430 de miliarde de trimiteri poștale.

Termenul-limită pentru recepţionarea propunerilor la proiectul respectiv este 15 mai 2017.

Cristina Parfeni

Inapoi la arhiva noutaților